OPEN Research Support
head

Lektor
Mette Bliddal
OPEN Open patient Data Explorative Network, Odense University Hospital


Projekt styring
Projekt status    Sampling ongoing
 
Data indsamlingsdatoer
Start 24.04.2020  
Slut 01.04.2025  
 Konsekvenser af Covid-19 smitte for gravide, fødende og deres nyfødte børn

Short summary

Coronapandemien udfordrer vores sundhedssystem og ingen ved endnu, om COVID-19 er farlig eller ufarlig for den enkelte gravide, fødende og det nyfødte barn. Med dette studie ønsker vi at undersøge, dels at afdække smitteomfang og farligheden af COVID-19 hos gravide og deres børn baseret på dataopsamling fra de danske sundhedsregistre samt undersøge, hvordan COVID-19-pandemien påvirker gravide kvinders trivsel og mentale sundhed. Vi har kontaktet alle gravide kvinder i Danmark med et spørgeskema, som vi forventer vil give os svar på hvad pandemien betyder for de gravide kvinders mentale sundhed, graviditet og forestående fødsel. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen skal bruges til at lave kliniske retningslinjer, der kan hjælpe sundhedsvæsenet til at yde den bedste rådgivning og omsorg for gravide og fødende kvinder under en eventuel ny COVID-19 epidemi. 


Rationale

Den igangværende COVID-19-pandemi er en kæmpe udfordring for sundhedssystemer i hele verden. Da COVID-19 er en ny og ukendt virus, er der endnu ingen, der ved om smitte i graviditet kan påvirke graviditets- og fødselsudfald hos både mor og det ufødte barn. Det er vigtigt at klarlægge af hensyn til forebyggelses- og behandlingstiltag, hvis mor har eller har haft COVID-19 i graviditeten.

Uvished og divergerende meldinger fra sundhedsmyndigheder, som uundgåeligt følger en så pludseligt opstået situation, har stor betydning for, hvorledes kvinden oplever at være gravid. Det kan medføre stigende bekymring og påvirke kvindens mentale helbred. Vi har derfor brug for detaljeret viden om, hvorledes gravide kvinder påvirkes mentalt af den usikkerhed som COVID-19-pandemien medfører og de til tider modsatrettede meldinger der kommer fra myndighederne.

Vores studie har to formål. Dels at afdække smitteomfang af COVID-19 blandt gravide og nyfødte i Danmark og undersøge sammenhængen mellem COVID-19 og graviditets- og fødselsudfald for at kunne sikre evidensbaseret rådgivning til gravide, regioner og sundhedsmyndigheder ved kommende udbrud af denne sygdom. Dels ønsker vi at afdække, hvorledes COVID-19 påvirker de gravide kvinders mentale helbred og få viden om, hvordan de oplever de skærpede tiltag fra sundhedsmyndigheder i forbindelse med deres forestående fødsel.


Data and biological material

Vi indhenter oplysning om graviditets- og fødselsudfald fra de nationale sundhedsregistre hos Sundhedsdatastyrelsen på alle gravide og fødende i Danmark i tiden under pandemien herunder også oplysninger om eventuelt COVID-19-smitte. Derudover udsender vi i april 2020 spørgeskema til alle gravide i Danmark. Spørgeskemaet indeholder oplysninger om demografiske baggrundsoplysninger, helbredsforhold, mentalt helbred og om, hvilke faktorer i forbindelse med den forestående fødsel, der medvirker til øget usikkerhed.

Spørgeskemaerne er sendt ud via E-Boks. Data inddateres via en krypteret forbindelse og opfylder gældende krav til databeskyttelse. 


Collaborating researchers and departments

Projektet er et samarbejde mellem Gynækologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH) og Odense Patient data Explorative Network (OPEN), Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU). Projektansvarlig er lektor Mette Bliddal i tæt samarbejde med professor Lone Kjeld Petersen, lektor Katrine Hass Rubin og postdoc Lonny Stockholm (alle OPEN, OUH og SDU) samt professorer Jan Stener Jørgensen og Ellen Aagaard Nøhr (Gynækologisk Afdeling, OUH). Desuden er tilknyttet adjunkt Katja Schrøder, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU. Projektet er støttet af Forsknings- og Undervisningsministeriet.