OPEN Research Support
head

PhD Student
Charlotte Raadkjær Lykkegaard
Department of Public Health, General Practice


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 10.01.2021  
Slut 21.02.2021  
 Physical activity-related pain and injuries in Danish school children aged 10 - 17 - a pilot study

Short summary

Dette pilotstudie har til formål at validere et spørgeskema omhandlende fysisk aktivitet blandt skolebørn og afprøve MyCap, som redskab til indsamling af data blandt skolebørn.


Rationale

Fysisk aktivitet betragtes over hele verden som et vigtigt virkemiddel til folkesundhed. Der er stor fokus på, at den enkelte skal være fysisk aktiv hver dag. Verdens sundhedsorganisations (WHO) retningslinjer for fysisk aktivitet anbefaler, at børn og unge imellem 10 -17 år skal være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Dette er der desværre mange børn og unge, som ikke opfylder. Forskning i fysisk aktivitet i denne aldersgruppe er derfor vigtig, men kan være svær at kvantificere. Objektive måleredskaber som f.eks. accelerometre repræsentere "Gold standard". De er dog både dyre og tidskrævende at anvende og gør dem dermed svære at implementere i store kohorte studier og i "den virkelige verden". For bedre at kunne forstå og kvantificere fysisk aktivitet, har vi brug for valide og reliable alternative som f.eks. spørgeskemaer. Det er nødvendigt at designe spørgeskemaer specifikt til denne aldersgruppe med fokus på blandt andet sprogbrug og kognition. Dette er vigtigt for at undgå misforståelser og potentielle udfordringer med at genkalde fysiske aktiviteter.


Description of the cohort

Skolebørn i 4. - 9. klasse ønskes inkluderet i dette studie. Børnene rekrutteres fra 2 skoler i Region Syddanmark og skal kunne læse og forstå dansk.


Data and biological material

Data, som beskriver, hvilke fysiske aktiviteter børnene har deltaget i - i løbet af dagen/ugen og om de har oplevet smerter i bevægeapparatet. Data indsamles via MyCap app og det er børnene selv, som skal besvare spørgsmålene. I tillæg vil nogle af børnene bære en aktivitetsmåler, hvis data skal anvendes til at validere spørgeskemaet, som anvendes til at indsamle data på deres fysiske aktiviteter.