OPEN Research Support
head

MD, Ph.D.
Kjell Titlestad
South Danish Transfusion Service, Odense University Hospital


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.01.1995  
Slut 31.08.2033  
 Forskningsdatabase - Transfusioner i Region Syddanmark

Short summary

Danmark har et højere blodforbrug per indbygger end mange lande vi sammenligner os med. Dette indikerer, at vi udsætter nogle patienter for transfusion som ikke skulle være blevet transfunderet. Årsagen kan blandt andet være transfusion ved en for høj hæmoglobin.


Rationale

Det er nødvendigt at monitorere blodforbruget for at sikre at patienterne får den bedst mulige behandling, at lovgivningen overholdes og at sikre, at de patienter som bør transfunderes også bliver transfunderet.


Description of the cohort

Indlagte og relevante ambulante patienter i Region Syddanmark


Data and biological material

Transfusionskvalitetsregisteret for Region Syddanmark er udelukkende baseret på samkøring af data fra allerede eksisterende registre, der er således ingen selvstendig datarapportering. Data indsamles fra: • ProSang, som er regionens blodbanksystem: CPR, blodkomponent (ISBT128), transfusionsdato og tidspunkt, hospital og afdeling Fra Patientregisteret / Landspatientregisteret: CPR, aktionsdiagnose (ICD10), bidiagnoser (ICD10), procedurer (NCSP mm), dato og klokkeslæt for indlæggelse, dato og klokkeslæt for udskrivelse, patients postnummer / bopælskommune, hospital og afdeling. Fra Klinisk Biokemi: CPR, resultater for diverse IUPAC-koder (foreløbig liste der vil blive opdateret: NPU03568, NPU02319, NPU01961, NPU01681, NPU01682, NPU01683, NPU14567, NPU01685), dato og klokkeslæt for besvarelse, Sygehus.