OPEN Research Support
head

PhD-student
Tanja Juhl Mikkelsen
Steno Diabetes Center Odense, Odense University Hospital


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 03.08.2020  
Slut 31.07.2023  
 Improved diabetes care for patients with type 2 diabetes and schizophrenia: An exploratory study using participatory design'

Short summary

The aim is to explore current practices for diabetes self-care across sectors with focus on barriers and needs and to explore the potential of developing individual interventions that can support patients with T2D and schizophrenia in improving diabetes care.

The project design is a Participatory Design in three sub-studies:

1) need assessment (field observations, interviews, focus groups),

2) design and development (user activities, workshops),

3) test/evaluation (feasibility studies).


Rationale

Type 2 diabetes (T2D) forekommer relativt hyppigt blandt personer med skizofreni. Den hyppige forekomst tilskrives bl.a. uhensigtsmæssig livsstil, nedsat sygdomsindsigt, genetik og den medicinske behandling. Sygdommene behandles ofte særskilt, og patienterne bliver derfor fulgt flere steder og mangler dermed sammenhæng i deres forløb. Samtidig viser forskning at patientgruppen har markant dårligere helbred end baggrundsbefolkningen. Formålet med dette ph.d.-projekt er at udforske den nuværende praksis for diabetesomsorg på tværs af sektorer med særligt fokus på barrierer og behov. Dernæst at undersøge potentialet for at udvikle en ny skræddersyet intervention, der kan understøtte patienter med T2D og skizofreni til forbedret diabetesomsorg på tværs af sektorer, herunder muligheden for brug af sundhedsteknologi f.eks. telemedicin. Dette skal ske gennem involvering og i et tæt samarbejde med såvel patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, således at udviklingen af interventionen sker med udgangspunkt i deres behov. Ph.d.-projektet består af 3 delstudier.


Description of the cohort

Setting Ph.d.-projektet er forankret i Steno Diabetes Center Odense (SDCO), og vil foregå i tæt samarbejde med Lokalpsykiatri Odense. Derudover vil også Lokalpsykiatri Aabenraa og Steno samarbejdspartner SVS indgå i samarbejdet. Samarbejdspartnere fra de respektive steder vil have en aktiv del i alle projektets faser. Deltagere Voksne (>17) patienter med skizofreni og T2D, som er tilknyttet enten Lokalpsykiatri Odense, SDCO og Steno partner SVS og Lokalpsykiatri Aabenraa. De skal være dansk talende, hvilket også gør sig gældende for de pårørende. Ligeledes vil sundhedsprofessionelle (læger og sygeplejersker) som arbejder et af de respektive steder deltage i projektet. Deltagerne vil blive rekrutteret med udgangspunkt i deres relevans ift. projektets formål og forventes at findes undervejs med feltobservationerne. Ambitionen er, at interventionen skal kunne gavne så mange som muligt i patientgruppen. Derfor er der kun ekskluderet indlagte patienter, da de menes at være for "syge" til at indgå i projektet. Yderligere valg om in- og eksklusionskriterier vil fremgå i protokol for delstudie 3, når vi efter afdækningsfasen er blevet klogere på hvilke patienter, som er målgruppe for interventionen og hvem, som derfor skal indgå.


Data and biological material

Data Sub-study 1 "Need assessment" Field studies Individual interviews Focus groups Sub-study 2 "Design and development" User activities (workshops) and Interviews i) Problem identification and idea generation ii) Future workshop and mockup and iii) Lab test in clinical practice. Systematic data collection (field notes, artifacts, photos, recording) Sub-study 3 "Test and evaluation" Feasibility study, where accept, demand, impact and implementation are in focus Assessed both qualitatively and quantitatively (Individual interviews, Focus groups, Questionnaires, patient records)


Collaborating researchers and departments

Lokalpsykiatrien Odense, Lokalpsykiatrien Aabenraa, Steno samarbejdspartner SVS