OPEN Research Support
head

Program manager, associate professor
Jens Steen Nielsen
Steno Diabetes Center Odense, DD2


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.04.2010  
Slut 31.12.2021  
 Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes

Short summary

DD2 continuously enrols newly diagnosed patients with type 2 diabetes (T2D) throughout Denmark. The overall goal of the DD2 project is to establish a large and data-rich T2D cohort that can serve as a platform for exhaustive T2D research including (1) improved genotypic and phenotypic characterisation of T2D, (2) intervention studies of more individualised T2D treatment, (3) pharmacoepidemiological studies and (4) long-term follow-up studies on predictors of T2D complications and prognosis.


Rationale

Type 2 diabetes (T2D) er en folkesygdom, som rammer omkring 7 procent af voksenbefolkningen i Danmark (1). Antallet af T2D-patienter stiger med omkring 5 procent per år svarende til en fordobling over 20 år (2). Sygdommen er alvorlig, selvom prognosen, herunder en øget forventet levetid, er forbedret væsentligt de seneste år. Sygdommen koster fortsat i gennemsnit ca. 10 år i forventet levetid, hvis man diagnosticeres inden 50-års alderen. Sygdommen er desuden forbundet med en klart forøget morbiditet, idet T2D-patienter hyppigere oplever blodprop i hjertet, blodprop i hjernen, hjerneblødning og benamputationer. For patienter, som gennem mange år har haft forhøjede blodsukkerværdier, ses også en række komplikationer i mindre blodkar, specielt i øjne, nyrer og nerver. Ligeledes er ophobning af fedt i leveren almindelig, hvilket kan føre til skrumpelever. T2D er også associeret med en større risiko for kræft, specielt bryst- og lungekræft. Det er endnu uklart, om den øgede risiko kan forværres ved den udvalgte T2D-behandling, for eksempel en behandling som øger insulinindholdet i blodet. I dag kendes adskillige genvarianter, der er vist associeret til T2D (3) og andre T2D biomarkører (4), som muliggør en mere detaljeret inddeling af T2D-patienter, men den kliniske værdi heraf er ukendt (5). En mere specifik patientinddeling vil kunne anvendes ved udregning af den enkelte patients risikoprofil samt til at finde den rigtige farmakologiske behandling (farmakogenetik). I dag baseres den farmakologiske behandling på store kliniske interventionsstudier (såkaldt evidensbaseret medicin). Selvom et præparat viser sig at have en signifikant bedre effekt end det sammenlignende præparat i en gruppe af diabetikere, er det dog ikke sikkert, at effekten er den samme hos den enkelte diabetiker. Hos nogle virker præparatet slet ikke, og hos andre er det direkte skadeligt (6). Når man baserer sin behandling på undersøgelser af grupper, bliver resultatet, at den enkelte diabetiker behandles med alle præparater, der virker på gruppen - derfor polyfarmaci. Dette princip er både potentielt farligt og dyrt. T2D karakteriseres dels ved insulinresistens (nedsat følsomhed for insulin), og dels ved relativ insulinmangel. Disse typer skal naturligvis ikke behandles ens. Desuden spiller genetiske variationer en afgørende rolle for den specifikke inddeling af diabetes (7). Nogle diabetespatienter har en monogen form for diabetes, MODY=Maturity-Onset Diabetes of the Young, andre har en immunogen genese, LADA=Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Men de fleste former for T2D kommer til udtryk som et komplekst samspil mellem miljøfaktorer og polygen arv (8). Der er aktuelt påvist 37 genregioner, der associerer med type 2 diabetes, hvoraf de fleste er listet i bilag 1a, endvidere er deres kendte fysiologiske fænotype listet i bilag 1b. Der er ydermere påvist en række genregioner, der associerer med tilstande, der ofte ses sammen med T2D såsom fedme, hypertension, dyslipidæmi og myokardieinfarkt. Ovenstående understreger, at T2D har en varierende årsag samt et varierende sygdomsbillede og komplikationsmønster. Desuden understreger det, at de underliggende sygdomsmekanismer hos den enkelte kan anvendes til at designe den rigtige behandling. Men i dag anvendes denne viden ikke i diagnosticering og behandling af T2D-patienter. Det er DD2-projektets mål at anvende denne samt ny viden i en individuel behandling af patienter med T2D.


Description of the cohort

Patienter med type 2 diabetes diagnosticeret inden for24 måneder.


Data and biological material

Biologiske data i form af blod- og urinprøver. Demografiske data, diagnosetidspunkt, højde, vægt, hvilepuls, familiær disposition, hofte-talje omkreds, alkohol- og motionsvaner.


Collaborating researchers and departments

Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet

 • Reimer W. Thomsen

Biokemi og Immunologi, Vejle Sygehus

  Steno Diabetes Center Copenhagen

   Steno Diabetes Center Sjælland

    Steno Diabetes Center Nordjylland

     Steno Diabetes Center Aarhus

      Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet

      • Torben Hansen