OPEN Research Support
head

Marianne Skovsager Andersen
Marianne Skovsager Andersen
Department of Endocrinology, Odense University Hospital


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.03.2022  
Slut 01.03.2026  
 REPLACE - A multi-centre, randomised, double-blinded, placebo controlled 1-year study to compare the effect of hydrocortisone and placebo in patients with Giant Cell Arteritis (GCA)/ Polymyalgia Rheumatica (PMR) with partial adrenal insufficiency after cessation of glucocorticoid treatment.

Short summary

Behandling med syntetisk binyrebarkhormon, f.eks. prednisolon, anvendes blandt andet til betændelsesdæmpende behandling af blandt andet muskelgigt og kæmpecelle arteritis. Vi ved alt for lidt om betydningen af mangel på kortisol efter prednisolon behandling både hvad angår diagnostik, behandling og bivirkninger hertil. Forsøgets formål er at undersøge binyrebarkfunktionen hos patienter der planmæssigt afslutter prednisolonbehandling.


Rationale

Forsøgets formål er at undersøge binyrebarkfunktionen hos patienter der planmæssigt afslutter prednisolonbehandling for PMR eller GCA. Dernæst ønsker vi at undersøge, hvilken effekt en behandling med det fysiologiske binyrebarkhormon, hydrokortison, har hos patienter med let til moderat binyrebarkinsufficiens bedømt ud fra testresultatet.


Description of the cohort

Inklusionskriterier: Personer over 50 år der planmæssigt afslutter behandling med prednisolon, der har varet mere end 12 uger. Eksklusionskriterier: Kendt binyrebarkinsufficiens eller Cushing´s syndrom, Svær co-morbiditet (herunder hjertesvigt, nyresvigt, skrumpelever, aktiv kræftsygdom, svær immundefekt, svær psykisk sygdom) Alkoholforbrug >21 genstande per uge, Planlagt kirurgi I studieperioden, Brug af medicin der påvirker omsætning eller måling af kortisol. Pågående behandling med glukokortikoid som inhalationer eller indsprøjtninger i muskel eller led. Ikke i stand til at give informeret samtykke


Data and biological material

Blood Urine Saliva Questionnaire Muscle function Physical activity Blood pressure


Collaborating researchers and departments

Department of Endocrinology RH

  • Ulla Feldt-Rasmussen

Departement of Endocrinology AUH

  • Jens Otto Lunde Jørgensen