OPEN Research Support
head

PhD student
Validitet, reliabilitet og agreement af ForceFrame til muskelstyrketest af knæekstension og fleksion
Department of Orthopaedic Surgery, Lillebaelt Hospital - Vejle


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.03.2022  
Slut 01.12.2022  
 Validitet, reliabilitet og agreement af ForceFrame til muskelstyrketest af knæekstension og fleksion hos personer med knæskader

Short summary

Patienter med forreste korsbåndskade eller meniskskade har nedsat muskelstyrke i lårene op til flere år efter skaden. Test af maksimal muskelstyrke anvendes ofte under genoptræningen og der er udviklet et nyt og transportabelt testapparatur, ForceFrame, der forventes at måle mere præcist end det håndholdte dynanometer, der typisk anvendes i dag. Vi vil derfor teste ForceFrame mod et gold-standard dynamometer og det håndholdte dynamometer.


Rationale

Formålet med dette projekt er at undersøge Forceframes 1) dag til dag test-retest og inter-tester reliabilitet og agreement, 2) concurrent validitet i forhold til både HHD og Humac Norm, samt 3) den prædiktive validitet af ForceFrame styrkemål i forhold til fysiske performance samt det patientrapporterede spørgeskema, Knee Outcome Survey (KOS).


Description of the cohort

Deltagere med konservativt og kirurgisk behandlede knæskader indenfor de seneste 24 mdr. inkluderes fortløbende i dette studie. Inklusionskriterier er: 1) over 18 år med primær ACL ruptur (både kirurgisk og ikke-kirurgisk behandlet) samt patienter med menisk læsion (både kirurgisk og ikke-kirurgisk behandlet), 2) skade eller operation for mindst 6 mdr. siden, 3) taler, læser og forstår dansk. Eksklusionskriterier er: 1) multiligament skader (grad 3), 2) store subakut operationskrævende brusk eller meniskskader. Deltagere rekrutteres via ortopædkirurgiske ambulatorie på Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt, via kommunale genoptræningscentre i region syd og midt og via opslag på sociale medier.


Data and biological material

Demografiske data, data fra fysiske tests og spørgeskema


Collaborating researchers and departments

Lillebaelt Hospital - Vejle Hospital, Department of Orthopaedic Surgery

  • Associate professor, PhD, Claus Varnum

Odense Universitets Hospital, Ortopædkirurgisk afdeling

  • Bjarke Viberg

Lillebaelt Hospital - Vejle Hospital, Department of Physio- and Ocupational Therapy

  • PhD, Kim Gordon Ingwersen

Aarhus University, Department of Public Health - Sport Science

  • Professor, Ulrik Dalgas