OPEN Research Support
head

Lektor
Malene Roland
SLB Røntgen


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 20.05.2022  
Slut 20.04.2024  
 Sonographers perspective on research

Short summary

Radiografer som udfører ultralydsskanninger betegnes i de fleste lande som sonografer. Sonografer har forskellige muligheder i forskellige europæiske lande. Nogle har god mulighed for evidensbaseret viden, andre har ingen adgang. Der udføres en spørgeskemaundersøgelse der kortlægger europæiske sonografers forhold og muligheder


Rationale

Formålet er at lave en tværsnitsundersøgelse af sonografers muligheder og ønsker med forskning og evidensbaseret praksis


Description of the cohort

spørgeskema som udsendes til sonografer i Europa. Der sendes et link til spørgeskemaet


Data and biological material

none