OPEN Research Support
head

Dr. med.
Abir Khalil Bchtawi
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, OUH


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start -  
Slut -  
 HPV og cervixcytologisk status hos danske koniserede kvinder ≥ 60 år. Et registerbaseret studie.

Short summary

HPV er en kendt primær årsag til dysplasi og ældre kvinder er i særlig øget risiko for udvikling af dysplasi og/eller kræft. Håndteringen af HPV positive ældre med normal cervixcytologi har været udfordrende, dels fordi det kan være svært at opnå egnede biopsier fra transformationszonen hos denne gruppe, dels fordi HPV infektion er kendt for at persistere. Konisation af livmoderhalsen kan derfor blive et diagnostisk indgreb, der potentielt forkorter eller afslutter kvindens kontrolforløb.


Rationale

I den ældre population kan det være svært at opnå egnede biopsier fra transformationszonen, hvorfor konisation i mange tilfælde ender med at blive et diagnostisk indgreb. Hvorvidt konisation af ældre kvinder er terapeutisk eller profylaktisk mod senere udvikling af dysplasi samt cancer er ud fra vores aktuelle viden endnu ikke velundersøgt. Således persisterer spørgsmålet fortsat om hvorvidt der er tale om regelret behandling eller en potentiel overbehandling af HPV positive kvinder. Studiet vil overordnet forsøge at efterprøve rationalet bag konisation af livmoderhalsen hos kvinder > 60 år med persisterende HPV infektion, men uden ledsagende celleforandringer.


Description of the cohort

Projektet er et retrospektivt registerbaseret studie af kvinder, der er koniseret i perioden 2014-2017 og hvor patienterne er behandlet, fulgt og håndteret efter gældende nationale retningslinjer. Der mangler dog, som tidligere beskrevet, evidens og viden på området, som dette studie forventes at kunne bidrage med. Studiet vurderes derfor at have samfundsmæssig interesse i forhold til forbedring af kommende kliniske retningslinjer på området.


Data and biological material

På patienter med alder på 60 år eller derover og med konuspræparat identificeret i Patobank ønskes udtræk fra Patobank omfattende prøver fra livmoderhalsen og livmoderen, dvs. diagnostiske prøver forud for indgrebet samt opfølgningsprøver.


Collaborating researchers and departments

Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Herlev og Gentofte Hospital

  • Marie Vølund Christensen

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, OUH

  • Kirsten Jochumsen

Klinisk Patologi, AUH

  • Marianne Waldstrøm

Forskningsbioanalytiker ved Klinisk Patologi, Sygehus Lillebælt

  • Christina Braad Petersen