OPEN Research Support
head

MD, Ph.D, post.doc.
Lars Lykke Hermansen
Department of Orthopedics, Hospital of South West Jutland, Esbjerg


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.03.2021  
Slut 01.04.2023  
 Validation of an algorithm identifying THA dislocations treated with closed reduction in the national patient register

Short summary

Projektets formål er at validere en tidligere udviklet algoritme, som skal kunne identificere patienter med luksation af deres hofteprotese på basis af data fra Landspatientregistret med høj sensitivitet og positiv prædiktiv værdi.


Rationale

Vi har tidligere vist, at ledskred - eller luksation - af kunstige hofteproteser forekommer hos 3.5% af patienterne, som blev opereret grundet slidgigt. Forekomsten er med al sandsynlighed større hos andre patientgrupper, såsom patienter med hoftenære lårbensbrud og ved tidligere hoftekirurgi. Mange andre faktorer spiller dog også ind,- nogle er patientrelaterede, mens andre også i høj grad er relateret til kirurgien. Derfor er det vigtigt med løbende viden omkring lokale og regionale forskelle i forekomsten af luksationer, således at vi er i stand til at "slå ned" og lære af institutionerne med de bedste resultater, til gavn for hele populationen. På nuværende tidspunkt er det dog vanskeligt at opgøre luksationer korrekt. I de fleste tilfælde kan en lukseret hofte trækkes på plads under en kortvarig fuld bedøvelse, uden at der er behov for egentlig kirurgi. I det Danske Hoftealloplastik Register registreres dog kun luksationer som efterfølgende medfører en re-operation, hvorfor luksationer behandlet med lukket reposition udelades. Et nyligt studie viste desuden, at man i Landspatientregistret, hvor samtlige kontakter til det danske hospitalsvæsen registreres, kun fanger 63% af alle patienter med luksation, hvis man udtrækker en kombination af den korrekte diagnose og procedure kode. Såfremt man inddrager en række relevante, alternativt anvendte koder i en algoritme kunne sensitiviteten (evnen til at finde de syge) øges til 91%. Denne algoritme er dog kun udviklet baseret på planlagte patienter opereret i perioden 2010 til 2014 grundet slidgigt og er ikke valideret på en separat patientgruppe med andre diagnoser. Dette skridt er det næste forud for egentlig implementering i et nationalt kvalitetsregister. Et andet aspekt er ligeledes, at man i Landspatientregistret siden har skiftet til version 3 (implementeret i marts 2019).


Description of the cohort

Samtlige patienter med en total hofteprotese i DK som er opereret gennem et halvt år (uanset diagnoser) inkluderes. Inklusionsperiode: 1. Juli 2019 - 31. December 2019 Follow-up: 1 år, sluttende mellem 31. Juni - 31. December 2020