OPEN Research Support
head

Marianne Skovsager Andersen
Marianne Skovsager Andersen
Department of Endocrinology, Odense University Hospital


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.11.2022  
Slut 01.11.2026  
 RESCUE - Effect of supplemental hydrocortisone during stress in prednisolone-induced adrenal insufficiency; A multicentre, randomised, double blinded, placebo-controlled clinical trial on health-related quality of life in patients with polymyalgia rheumatic (PMR)/giant cell arteritis (GCA) receiving ongoing low-dose prednisolone treatment

Short summary

Prednisolon, som er et syntetisk binyrebarkhormon, benyttes flittigt og bredt grundet dets anti-inflammatoriske effekt. I reumatologien er prednisolon grundbehandling af muskelgigt og kæmpecelle arteritis. Længerevarende binyrebarkbehandling kan inducere binyrebarkinsufficiens - også under lavdosis prednisolonbehandling. Formålet med dette studie er at undersøge binyrebarkfunktionen hos førnævnte patientgrupper under pågående lavdosis prednisolonbehandling.


Rationale

Studiets formål er at undersøge binyrebarkfunktionen hos patienter, som er i behandling med lavdosis prednisolon (>0 mg/d - ≤5 mg/d) for muskelgigt eller kæmpecelle arteritis. De patienter med let til moderat binyrebarkinsufficiens bestemt vha. ACTH-test vil blive behandlet med enten det fysiologiske binyrebarkhormon, hydrokortison, eller placebo.


Description of the cohort

Inklusionskriterier: Personer >50 år, der er diagnosticeret med muskelgigt eller kæmpecelle arteritis, og, som har modtaget prednisolonbehandling i mindst 12 uger og aktuelt er i lavdosis prednisolonbehandling (>0 mg/d - ≤5 mg/d).

Eksklusionskriterier: Kendt binyrebarkinsufficiens eller Cushing´s syndrom, svær co-morbiditet (herunder hjertesvigt, nyresvigt, skrumpelever, aktiv kræftsygdom, svær immundefekt, svær psykisk sygdom), alkoholforbrug >21 genstande per uge, planlagt kirurgi i studieperioden, brug af medicin, der påvirker omsætning eller måling af kortisol eller medicin med binyrebarkhormon i såsom inhalationsmedicin eller injektioner indeholdende binyrebarkhormon. Ydermere vil patienter, som ikke er i stand til at give informeret samtykke, også blive ekskluderet.


Data and biological material

Blodprøve, spytprøve, urinprøve, blodtryk, fysiske øvelser, spørgeskemaer.


Collaborating researchers and departments

Department of Endocrinology RH

  • Ulla Feldt-Rasmussen

Department of Endocrinology AUH

  • Jens Otto Lunde Jørgensen