OPEN Research Support
head

MD, PhD
Jesper Roed Sørensen
Department of ENT Head and Neck Surgery


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.11.2022  
Slut 31.01.2025  
 Validering af spørgeskemaet Vestibular Activities Avoidance Instrument (VAAI)

Short summary

Igennem matematiske beregninger undersøges om et amerikansk udviklet spørgeskema "Vestibular Activities Avoidance Instrument" kan bruges i en dansk kontekst ud fra en ny oversættelse.. Her skal indsamles besvarelser af et spørgeskemaet med 9 udsagn hos 100 patienter med svimmelhed og 75 patienter uden svimmelhed. En undergruppe skal besvaret skemaerne to gange med 14 dages mellemrum. Ud fra dette kan estimeres om den danske version af spørgeskemaet måler ens med det amerikanske instrument


Rationale

Det amerikanske spørgeskema "Vestibular Activities Avoidance Instrument (VAAI søges valideret til Dansk1. Skemaet indeholder ni matematisk udvalgte udsagt med høj reproducerbarhed, høj relevans og bredt dækker indvirkningen af svimmelhed på patienters hverdag1. Skemaet blev første gang publiceret i 2021 og siden hen oversat og valideret til Hollandsk1-2 samt brugt i nyere videnskabelige arbejder3 Ved at foretage valideringen, kan skemaet efterfølgende indgå i dansk vestibulær forskning samt som led i patientbehandling, hvor en reproducerbar talværdi opnås for betydningen af patientens svimmelhed. Det gør patientens vurdering kan indgå uafhængig af undersøger. At vurdere de psykometriske egenskaber af den danske version af "Vestibular Activites Avoidance Instrument" og sammenlignes med et eksisterende velvalideret skema "Dizziness Handicap Index"


Description of the cohort

Der rekrutteres derefter 100 nyhenviste patienter fra vestibulær ambulatoriet ved hhv. Odense Universitets Hospital og dertil 75 kontrolpersoner uden svimmelhed, som udfylder VAAI skemaet én gang. Patienterne med svimmelhed dækker over BPPV, Vestibularis neurit samt Mb. Meniere sygdom (minimum 15 patienter i hver gruppe). Derudover skal 50 af patienterne med svimmelhed og 50 kontrolpersonerne udfylde VAAI skemaet igen efter to uger. Ved gentagelserne sendes skemaet til patienterne via det elektroniske spørgeskema modul RedCAP, hvor der opsættes en database til at styre projektet. Rekrutteringen forløber fra 01.12.2022 frem til 01.11.2023.


Data and biological material

- Internal consistency bestemmes ud fra de 100 nyhenviste patienter med svimmelhed. - Discriminal validity bestemmes fra 75 kontrolpersoner uden svimmelhed sammenlignet med de 100 patienter med svimmelhed. - Test-retest reliability bestemmes fra de 100 deltagere, som udfylder VAAI to gange. - Clinical validity undersøges via en 7 point Likert skala spørgende til patientens egen vurdering af svimmelhed samt ændringer siden sidste undersøgelse (kun relevant for de 100 personer som udfylder skemaet to gange) sammenholdt med deres VAAI svar. - Factor analysis og principal component analyse bruges for at sammenligne med VAAIs originalversion