OPEN Research Support
head

Occupational therapist
Pernille Bender Larsen
Department of Orthopedic Surgery


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.11.2022  
Slut 01.06.2023  
 En stor håndskade - Hvad nu?

Short summary

At undersøge patienternes funktionsevne 1-3 år efter en replantation af hånd eller fingre. Ligeledes at undersøge hvor mange smerter patienterne har samt hvorvidt og i hvilken grad de vender tilbage på arbejdsmarkedet. Denne viden skal bruges til planlægning af fremtidig behandling til patientgruppen


Rationale

I Danmark amputerer ca. 25 personer hvert år en eller flere fingre eller hele hånden i en ulykke, hvor legemsdelene efterfølgende replanteres (syes på igen). Ulykken og den deraf følgende nedsatte håndfunktion påvirker patienterne både fysisk og psykisk og mengraden er på operationstidspunktet ukendt. Kun få studier har fulgt patienterne på længere sigt. Hvorfor det ikke er muligt at lave en evidensbaseret forventningsafstemning med kommende patienter, således de kan træffe informerede valg om de ønsker en replantation. På OUH er der landsfunktion for denne behandling, men der mangler struktureret videns opfølgning af, hvordan det går disse patienter 1-3 år efter operationen.


Description of the cohort

Alle patienter der er opereret fra juni 2018 - juni 2021 med primæroperation KNDP29 (replantation af hånd), KNBP29 (replantation af overarm) og KNDP09 (replantation af fingre) inkluderes (ialt=76).


Data and biological material

Spørgeskemaer til patienterne udsendes via REDCap

Der indsamles data via standardiseret spørgeskema om funktionsevne (DASH) og mestringsevne (SOC) samt selvudviklede spørgsmål om fx tilbagevenden til arbejde (det samme, eller nyt, timetal mm), hvilke gener har de ift smerter, bevægelighed og kuldeintolerens, hvilken genoptræning har de modtaget, deres tilfredshed med forløbet mm. Data om skade (mHISS), operation og efterbehandling på OUH findes i Cosmic.

Spørgsmål til den selvudviklede del af spørgeskemaet udarbejdes ud fra litteraturen, klinisk erfaring og via samtale med nuværende patienter der har fået replanteret hånd eller fingre ift. hvad de finder relevant at inkludere. Spørgeskemaet pilottestes på 5 patienter ift. forståelse, relevans og indhold. Herefter distribueres det til alle patienter der opfylder inklusionskravene