OPEN Research Support
head

Associated Professor
Charlotte Abrahamsen
Department of Regional Health Research


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.03.2023  
Slut 29.02.2024  
 Årsager og veje til ældre akutmedicinske patienters indlæggelse - i et multiperspektiv

Short summary

Dette studie ønsker at undersøge årsager og veje til ældre patienters akutte medicinske indlæggelse. Fra et symptom eller et problem opstår og til en eventuel akut indlæggelse kan den ældre borger opleve mange symptomer/problemer, samt kontakter og tiltag fra eksempelvis kommunale sygeplejersker og praktiserende læge. Det samlede perspektiv fra den ældre borger, dennes pårørende, den kommunale sygeplejerske og praktiserende læger kan bidrage med indsigt i årsagerne og mulige indsatser.


Rationale

Årsager og veje til akutte indlæggelser blandt ældre i egen bolig er sparsomt undersøgt og resultaterne er alene baseret på forhold i Holland og Australien. Vi véd fra et dansk studie, at især (skrøbelige) borgere, der modtager flere kommunale indsatser, oftere indlægges sammenlignet med borgere, der ikke modtager kommunale indsatser. Set fra et kommunalt perspektiv, kan akutte indlæggelser muligvis forebygges med passende pleje og tilsyn. En akut indlæggelse kan være en voldsom og stressende oplevelse for den ældre borger , som ydermere kan risikere at opleve delirium, tryksår og hospitalserhvervede infektioner i forbindelse med selv korte hospitalsindlæggelser foruden et faldende funktionsniveau efter indlæggelsen. Akutte indlæggelser blandt (skrøbelige) borgere på 65 år eller derover, skal således minimeres eller om muligt undgås. Det samlede perspektiv, fra den ældre borger, dennes pårørende, den kommunale sygeplejerske og praktiserende læger på forløbet forud for en akut indlæggelse kan bidrage med indsigt i årsagerne til akutte indlæggelser.


Description of the cohort

Vi inkluderer patienter over 65 år, der indlægges fra eget hjem på hhv. Akutmodtagelsen i Åbenrå eller Kolding grundet komplekse medicinske symptomer og deres pårørende, samt den ældre patients kommunale sygeplejerske og praktiserende læge,


Data and biological material

Vi planlægger at interviewe 15 patienter og deres pårørende, kommunale sygeplejersker og praktiserede læger. Med afsæt i interviewdata afholdes 2 workshops, hvor projektlederne, samarbejdspartnere og udvalgte repræsentanter skal 1) identificere forskellige episoder, der kan føre til en akut indlæggelse, herunder den ældres forløb fra symptomet/problemet opstår og til akutindlæggelse samt 2) med inspiration fra Root-Cause Analysis Tool foretage en analyse af person-, organisations-, teknik-, sygdoms- og patientrelaterede årsager, der fører til indlæggelse.


Collaborating researchers and departments

Department of Emergency Medicine, Hospital Sønderjylland

  • Postdoc, Mette Elkjær