OPEN Research Support
head

Researcher, Ph.D.
Lars Morsø
OPEN Research Unit, Odense University Hospital


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.02.2023  
Slut 30.06.2024  
 Klager på fødeafdelingen: Indblik i kvinders fødselsoplevelse og deres overvejelser for ikke at klage over en uhensigtsmæssig oplevelse

Short summary

Dette projekt har til formål at få et indblik i hvordan klagemønsteret på fødeafdelingen på OUH ser ud, samt at undersøge omfanget af kvinder der ikke klager, på trods af at de har haft et uhensigtsmæssigt fødselsforløb. Derudover skal projektet identificere hvorfor disse kvinder ikke klager over oplevelsen.


Rationale

I Danmark har alle patienter i sundhedsvæsenet mulighed for at indgive en klage på baggrund af en oplevelse, de har haft under deres behandling. Det kan dog formodes, at det ikke er alle der klager over dårlige oplevelser, men i stedet ser sig til-freds med at have fået et sundt og raskt barn, som må antages at være det vigtigste for moderen, når hun udskrives fra fødeafdelingen. Dette kan betyde, at der findes et mørketal over kvinder, der ikke klager, selvom de har haft dårlige oplevelser i forbindelse med fødslen af deres barn. Dette mørketal er uvist på lige fod med grundene til, hvorfor disse kvinder undlader at indsende en klage. For at få et bedre indblik i kvindernes oplevelser og problemstillingerne på fødeafdelingerne, er det derfor interes-sant at undersøge omfanget af dette mørketal samt forstå, hvorfor kvinder på fødeafdelingen ikke kla-ger trods mulige dårlige oplevelser.


Description of the cohort

Deltagere i studiet vil være kvinder, der har født på OUH i perioden d. 1/7 2022 til 31/12 2022


Data and biological material

Data brugt til projektet består af: - Indgivne patientklager til afdeling D OUH i 2022 - Spørgeskemadata fra kvinder, der har født på OUH i perioden d. 1/7 2022 til 31/12 2022 - Interviewdata af enkelte kvinder, der har besvaret spørgeskemaet


Publications associated with the project

Lars