OPEN Research Support
head

MD, PhD, Ass. Professor
Mads Poulsen
Department of Urology, Odense University Hospital


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start -  
Slut -  
 Multicenter development of liquid biopsy biomarkers for early detection of prostate cancer

Short summary

Hos de fleste patienter med prostatakræft, udvikler sygdommen sig langsomt og bliver aldrig livstruende. Hos andre, bliver den aggressiv og dødelig. Den aggressive form giver dog sjældent symptomer, før den har spredt sig. Vi ønsker at indsamle blod og urin fra mænd, der henvises til udredning, men henblik på at identificere brugbare markører, der kan forbedre mulighederne for tidlig opsporing af prostatakræft, samt forudsige om den er aggressiv eller ej.


Rationale

Prostatakræft (PC) er den hyppigste kræftform blandt danske mænd. Mere end 4000 får årligt diagnosen og godt 1300 mænd dør årligt som følge af PC. Patienterne kan groft set inddeles i to kategorier; 1) dem hvor kræften forbliver lokaliseret og aldrig bliver en livstruende tilstand, og 2) dem hvor kræften udvikler sig aggressivt og spreder sig, hvis det ikke behandles tidligt. Det er dog sådan, at symptomerne på PC først kommer sent i forløbet, hvor kræften ofte har vokset sig stor og muligvis spredt sig, selvom vi endnu ikke kan se det. Det vil derfor være en stor fordel, hvis vi kunne forbedre vores muligheder for at finde kræften så tidligt som muligt, så patienterne kan få behandling, inden kræften bliver dødelig. Der har været stor fokus på at finde såkaldte biomarkører i mændenes blod og urin, der kan være med til at forudsige om manden kunne have PC, om det er en klinisk ubetydelig form eller en behandlingskrævende form. I dette projekt ønsker vi derfor at indsamle blod og urinprøver fra mænd, der er henvist til Urinvejskirurgisk Afd. L, OUH, med henblik på at blive undersøgt med MR scanning for mulig PC. Der vil ligeledes blive indsamlet overskydende vævsprøver, hvis patienten får taget sådan en i forbindelse med diagnosticering af PC. Det overordnede formål med projektet er at forbedre tidlig opsporing og diagnostik af PC, ved at evaluere kendte biomarkører, samt identificere nye biomarkører og beskrive anvendelsesmulighederne af markørerne alene eller i forskellige kombinationer.


Description of the cohort

Vi ønsker at inkludere alle mænd, der henvises til Urinvejskirurgisk Afdeling