Odense Universitetshospital søger forsøgspersoner til forskningsprojekt.

Forskningsprojektet handler om opsporing af tidlig skjult leversygdom hos personer i risko for leversygdom. Man er i risiko for at udvikle leversygdom hvis man drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, har diabetes eller er overvægtig.

Forsøget i korte træk
- Screening (45 minutter) med stivhedsskanning af leveren og blodprøver. Stivhedsskanneren bruger en særlig form for ultralyd og er uden bivirkninger.

- Hvis du har en lever der er stivere end normalt, kan det være tegn på kronisk leverskade. Hvis du har en stiv lever vil vi invitere dig til videre undersøgelser, der bl.a. inkluderer en vævsprøve fra leveren. Dette foregår på en anden dag.

Ved at svare på nedenstående spørgeskema giver du tilladelse til at vi må kontakte dig med yderligere information om projektet. Du kan altid sige nej til at deltage i forsøget.

Hvis du har spørgsmål er du også velkommen til at skrive til projektansvarlig læge Maria Kjærgaard på ouh.ode.s.leverforskning@rsyd.dk eller tlf. 2181 1186.

Information vedrørende Persondataforordningen:

Projektet er godkendt af Region Syddanmark og er indskrevet på deres fortegnelse.

Projektets data vil ikke blive videregivet til andre parter end medarbejdere i Center for Leverforskning på OUH og forskningssamarbejdspartnere, for hvem der er etableret gældende databehandlingsaftaler med. Alt data håndteres i henhold til datatilsynet og vil blive opbevaret indtil afslutningen af projektet i henhold til gældende retningslinjer.

Som deltager i projektet har du ret til at vide at vi behandler personoplysninger, dvs. projektet har oplysningspligt. Du har indsigtsret, ret til berigtigelse, ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger samt indsigelsesret. Hvis du har spørgsmål til databeskyttelsesrådgiveren (DPO) kan du kontakte databehandlingssekretariatet på OUH via email: ouh.pd@rsyd.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Loader...
Du har valgt en mulighed som afslutter dette spørgeskema med det samme. Klik på knappen herunder for at gemme dine svar og afslutte spørgeskemaet. Hvis du har valgt den forkerte mulighed ved et uheld og ikke ønsker at forlade spørgeskemaet, kan du klikke på den anden knap for at fortsætte. Dette vil fjerne det svar, som du lige har afgivet, så du kan fortsætte din besvarelse af spørgeskemaet.
Dit svar til det seneste spørgsmål er blevet fjernet. Du kan nu angive et nyt svar og fortsætte spørgeskemaet.
 Working...
Den angivne værdi er ikke et tal. Venligst pøv igen.
Den angivne værdi er ikke et helt tal. Venligst pøv igen.
The value entered is not a valid Vanderbilt Medical Record Number (i.e. 4- to 9-digit number, excluding leading zeros). Please try again.
Den angivne værdi skal være indenfor det foreslåede interval.
Den angivne værdi er udenfor det foreslåede interval.
Værdien er acceptabel, men du skal måske kontrollere at det er korrekt.
Den indtastede værdi skal være et tidspunkt angivet i følgende format HH:MM i intervallet 00:00-23:59 (f.eks. 08:30)
This field must be a 5 or 9 digit U.S. ZIP Code (like 94043). Please re-enter it now.
This field must be a 10 digit U.S. phone number (like 415 555 1212). Please re-enter it now.
Den indtastede værdi skal være en gyldig email adresse (f.eks. joe@user.com)
Den angivne værdi kan ikke valideres, da den ikke følger det forventede format. Prøv venligst igen.
Required format:
/^(([012]\d|3[01])(0\d|1[012])\d{2}-\d{4})$/
/^(([012]\d|3[01])(0\d|1[012])\d{2}\d{4})$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4}))$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4}))$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31))))$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^(?!\.)((?!.*\.{2})[a-zA-Z0-9\u0080-\u00FF\u0100-\u017F\u0180-\u024F\u0250-\u02AF\u0300-\u036F\u0370-\u03FF\u0400-\u04FF\u0500-\u052F\u0530-\u058F\u0590-\u05FF\u0600-\u06FF\u0700-\u074F\u0750-\u077F\u0780-\u07BF\u07C0-\u07FF\u0900-\u097F\u0980-\u09FF\u0A00-\u0A7F\u0A80-\u0AFF\u0B00-\u0B7F\u0B80-\u0BFF\u0C00-\u0C7F\u0C80-\u0CFF\u0D00-\u0D7F\u0D80-\u0DFF\u0E00-\u0E7F\u0E80-\u0EFF\u0F00-\u0FFF\u1000-\u109F\u10A0-\u10FF\u1100-\u11FF\u1200-\u137F\u1380-\u139F\u13A0-\u13FF\u1400-\u167F\u1680-\u169F\u16A0-\u16FF\u1700-\u171F\u1720-\u173F\u1740-\u175F\u1760-\u177F\u1780-\u17FF\u1800-\u18AF\u1900-\u194F\u1950-\u197F\u1980-\u19DF\u19E0-\u19FF\u1A00-\u1A1F\u1B00-\u1B7F\u1D00-\u1D7F\u1D80-\u1DBF\u1DC0-\u1DFF\u1E00-\u1EFF\u1F00-\u1FFF\u20D0-\u20FF\u2100-\u214F\u2C00-\u2C5F\u2C60-\u2C7F\u2C80-\u2CFF\u2D00-\u2D2F\u2D30-\u2D7F\u2D80-\u2DDF\u2F00-\u2FDF\u2FF0-\u2FFF\u3040-\u309F\u30A0-\u30FF\u3100-\u312F\u3130-\u318F\u3190-\u319F\u31C0-\u31EF\u31F0-\u31FF\u3200-\u32FF\u3300-\u33FF\u3400-\u4DBF\u4DC0-\u4DFF\u4E00-\u9FFF\uA000-\uA48F\uA490-\uA4CF\uA700-\uA71F\uA800-\uA82F\uA840-\uA87F\uAC00-\uD7AF\uF900-\uFAFF\.!#$%&'*+-/=?^_`{|}~\-\d]+)@(?!\.)([a-zA-Z0-9\u0080-\u00FF\u0100-\u017F\u0180-\u024F\u0250-\u02AF\u0300-\u036F\u0370-\u03FF\u0400-\u04FF\u0500-\u052F\u0530-\u058F\u0590-\u05FF\u0600-\u06FF\u0700-\u074F\u0750-\u077F\u0780-\u07BF\u07C0-\u07FF\u0900-\u097F\u0980-\u09FF\u0A00-\u0A7F\u0A80-\u0AFF\u0B00-\u0B7F\u0B80-\u0BFF\u0C00-\u0C7F\u0C80-\u0CFF\u0D00-\u0D7F\u0D80-\u0DFF\u0E00-\u0E7F\u0E80-\u0EFF\u0F00-\u0FFF\u1000-\u109F\u10A0-\u10FF\u1100-\u11FF\u1200-\u137F\u1380-\u139F\u13A0-\u13FF\u1400-\u167F\u1680-\u169F\u16A0-\u16FF\u1700-\u171F\u1720-\u173F\u1740-\u175F\u1760-\u177F\u1780-\u17FF\u1800-\u18AF\u1900-\u194F\u1950-\u197F\u1980-\u19DF\u19E0-\u19FF\u1A00-\u1A1F\u1B00-\u1B7F\u1D00-\u1D7F\u1D80-\u1DBF\u1DC0-\u1DFF\u1E00-\u1EFF\u1F00-\u1FFF\u20D0-\u20FF\u2100-\u214F\u2C00-\u2C5F\u2C60-\u2C7F\u2C80-\u2CFF\u2D00-\u2D2F\u2D30-\u2D7F\u2D80-\u2DDF\u2F00-\u2FDF\u2FF0-\u2FFF\u3040-\u309F\u30A0-\u30FF\u3100-\u312F\u3130-\u318F\u3190-\u319F\u31C0-\u31EF\u31F0-\u31FF\u3200-\u32FF\u3300-\u33FF\u3400-\u4DBF\u4DC0-\u4DFF\u4E00-\u9FFF\uA000-\uA48F\uA490-\uA4CF\uA700-\uA71F\uA800-\uA82F\uA840-\uA87F\uAC00-\uD7AF\uF900-\uFAFF\-\.\d]+)((\.([a-zA-Z\u0080-\u00FF\u0100-\u017F\u0180-\u024F\u0250-\u02AF\u0300-\u036F\u0370-\u03FF\u0400-\u04FF\u0500-\u052F\u0530-\u058F\u0590-\u05FF\u0600-\u06FF\u0700-\u074F\u0750-\u077F\u0780-\u07BF\u07C0-\u07FF\u0900-\u097F\u0980-\u09FF\u0A00-\u0A7F\u0A80-\u0AFF\u0B00-\u0B7F\u0B80-\u0BFF\u0C00-\u0C7F\u0C80-\u0CFF\u0D00-\u0D7F\u0D80-\u0DFF\u0E00-\u0E7F\u0E80-\u0EFF\u0F00-\u0FFF\u1000-\u109F\u10A0-\u10FF\u1100-\u11FF\u1200-\u137F\u1380-\u139F\u13A0-\u13FF\u1400-\u167F\u1680-\u169F\u16A0-\u16FF\u1700-\u171F\u1720-\u173F\u1740-\u175F\u1760-\u177F\u1780-\u17FF\u1800-\u18AF\u1900-\u194F\u1950-\u197F\u1980-\u19DF\u19E0-\u19FF\u1A00-\u1A1F\u1B00-\u1B7F\u1D00-\u1D7F\u1D80-\u1DBF\u1DC0-\u1DFF\u1E00-\u1EFF\u1F00-\u1FFF\u20D0-\u20FF\u2100-\u214F\u2C00-\u2C5F\u2C60-\u2C7F\u2C80-\u2CFF\u2D00-\u2D2F\u2D30-\u2D7F\u2D80-\u2DDF\u2F00-\u2FDF\u2FF0-\u2FFF\u3040-\u309F\u30A0-\u30FF\u3100-\u312F\u3130-\u318F\u3190-\u319F\u31C0-\u31EF\u31F0-\u31FF\u3200-\u32FF\u3300-\u33FF\u3400-\u4DBF\u4DC0-\u4DFF\u4E00-\u9FFF\uA000-\uA48F\uA490-\uA4CF\uA700-\uA71F\uA800-\uA82F\uA840-\uA87F\uAC00-\uD7AF\uF900-\uFAFF]){2,63})+)$/i
/^[-+]?\b\d+\b$/
/^[a-z]+$/i
/^\d{10}$/
/^[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^-?\d+,\d$/
/^-?\d+\.\d$/
/^-?\d+,\d{2}$/
/^-?\d+\.\d{2}$/
/^-?\d+,\d{3}$/
/^-?\d+\.\d{3}$/
/^-?\d+,\d{4}$/
/^-?\d+\.\d{4}$/
/^[-+]?[0-9]*,?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^(\(0[2-8]\)|0[2-8])\s*\d{4}\s*\d{4}$/
/^(?:\(?([2-9]0[1-9]|[2-9]1[02-9]|[2-9][2-9][0-9])\)?)\s*(?:[.-]\s*)?([2-9]1[02-9]|[2-9][02-9]1|[2-9][02-9]{2})\s*(?:[.-]\s*)?([0-9]{4})(?:\s*(?:#|x\.?|ext\.?|extension)\s*(\d+))?$/
/^\d{4}$/
/^[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]{1}\d{1}[A-Z]{1}\s*\d{1}[A-Z]{1}\d{1}$/i
/^\d{3}-\d\d-\d{4}$/
/^([0-9]|[0-1][0-9]|[2][0-3]):([0-5][0-9])$/
/^[0-5]\d:[0-5]\d$/
/^[0-9]{4,9}$/
/^\d{5}(-\d{4})?$/