Har du fået type 2 sukkersyge indenfor de seneste 10 år? Så vil vi gerne invitere dig til at deltage i et forskningsprojekt om effekten af kosten hos personer med type 2 sukkersyge. Hvis dette kunne have interesse, vil vi bede dig om at læse videre med henblik på mere information om forskningsprojektet.Mange patienter med type 2 diabetes forsøger at tage kontrol over deres diabetes ved hjælp af kosten. I tidligere studier har man vist, at lavkulhydratskost (i medierne kaldt "LCHF") er gavnlig og at vægt og langtidsblodsukker (HbA1c) falder hos både personer der følger en lavkulhydratskost og dem som følger en almindelig diabeteskost. Hvilken kost der er mest gavnlig for type 2 diabetes patienter er derfor usikker.


Vi vil gerne gennemføre et studie af seks måneders varighed på personer med type 2 diabetes. Det er et kostbaseret studie, hvor vi grundigt vil undersøge effekten af at følge en lavkulhydratskost sammenlignet med at følge en traditionel diabeteskost hos patienter med type 2 diabetes. Lavkulhydratskosten baserer sig på at man indtager meget lidt stivelse, såsom pasta, kartofler, ris og brød, og i stedet indtager et højere fedtindhold. Traditionel diabeteskost baseres på et højere indtag af fiberrige stivelsesholdige fødevarer og et lavere indtag af fedt.


Vi vil via lodtrækning tildele deltagerne enten at følge en lavkulhydratskost eller en almindelig diabeteskost i 6 måneder. Vi søger fortrinsvis personer fra Fyn og Sønderjylland, men også personer fra andre regioner, som er villige til at rejse til OUH.


Undersøgelserne er opdelt på fem-seks besøg over seks måneder.


Her vil vi bland andet undersøge:

- Blodprøver (tages fire-fem gange), som hænger sammen med diabetes og fedtomsætning

- Ultralydsscanning (to gange) af kar for at opdage tidlige tegn på åreforkalkning

- Øjenbaggrundsfotografi (to gange), som vurderes af en specialiseret øjenlæge

- Helkropsfotografering (to gange) for at se fedtfordeling i kroppen

- Livskvalitets-scoreskema (tre gange) til vurdering af, hvordan du føler, at du har det

- Udtagelse af en lille vævsprøve fra leveren (en til to gange), til tidlig opsporing af fedtrelateret leverpåvirkning. Dette udføres under lokalbedøvelse af en trænet speciallæge ved hjælp af en tynd nål.

- Højtspecialiserede leverundersøgelser og undersøgelser af tarmbakterier (to gange)

- Være med til at med at oprette en biobank, som kan bruges til fremtidig forskning i type 2 diabetes.

Vi vil guide dig igennem alle undersøgelserne og løse evt. problemer i fællesskab.

Fordele for dig som deltager er blandt andet en grundig kortlægning af din diabetes, fedtfordeling, tidlig åreforkalkning og leversundhed. Du bliver fulgt af læger, projektsygeplejersker og diætister ved Diabetesenheden på OUH. Hvis du ønsker det, vil du blive informeret omkring resultaterne af undersøgelserne.Ulemper for dig er, at du vil bruge tid på at udfylde kostregistreringer, livskvalitetsskemaer og måle blodsukre før du skal mødes med de studieansvarlige. Det kan være svært at ændre i sin kost. Du vil ikke få erstatning for tabt arbejdstid, men du vil få dækket dine rejseomkostninger efter gældende regler.Uanset om du kommer i lavkulhydratsgruppen eller i kontrolgruppen, vil du ved deltagelse, bidrage til vigtig forskning, som kan hjælpe personer med type 2 diabetes til at tage kontrol over deres sygdom.

Det er vigtigt, at du er motiveret til at ændre din kost.Det er frivilligt at deltage og du kan når som helst kan forlade kostforsøget.

Hvis dette stadig interesserer dig, vil vi bede dig om at udfylde spørgeskemaet som fremkommer når du klikker på "Næste side". Her kan du svare på en række spørgsmål, og vi kan udfra dine svar vurdere om du passer ind i studiet. Dine svar bliver behandlet fortroligt og sikkert, og det er kun medarbejdere i dette projekt, som kan se dem.

Loader...
Du har valgt en mulighed som afslutter dette spørgeskema med det samme. Klik på knappen herunder for at gemme dine svar og afslutte spørgeskemaet. Hvis du har valgt den forkerte mulighed ved et uheld og ikke ønsker at forlade spørgeskemaet, kan du klikke på den anden knap for at fortsætte. Dette vil fjerne det svar, som du lige har afgivet, så du kan fortsætte din besvarelse af spørgeskemaet.
Dit svar til det seneste spørgsmål er blevet fjernet. Du kan nu angive et nyt svar og fortsætte spørgeskemaet.
 Working...
Den angivne værdi er ikke et tal. Venligst pøv igen.
Den angivne værdi er ikke et helt tal. Venligst pøv igen.
The value entered is not a valid Vanderbilt Medical Record Number (i.e. 4- to 9-digit number, excluding leading zeros). Please try again.
Den angivne værdi skal være indenfor det foreslåede interval.
Den angivne værdi er udenfor det foreslåede interval.
Værdien er acceptabel, men du skal måske kontrollere at det er korrekt.
Den indtastede værdi skal være et tidspunkt angivet i følgende format HH:MM i intervallet 00:00-23:59 (f.eks. 08:30)
This field must be a 5 or 9 digit U.S. ZIP Code (like 94043). Please re-enter it now.
This field must be a 10 digit U.S. phone number (like 415 555 1212). Please re-enter it now.
Den indtastede værdi skal være en gyldig email adresse (f.eks. joe@user.com)
Den angivne værdi kan ikke valideres, da den ikke følger det forventede format. Prøv venligst igen.
Required format:
/^(([012]\d|3[01])(0\d|1[012])\d{2}-\d{4})$/
/^(([012]\d|3[01])(0\d|1[012])\d{2}\d{4})$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4}))$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4}))$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31))))$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^(?!\.)((?!.*\.{2})[a-zA-Z0-9\u0080-\u00FF\u0100-\u017F\u0180-\u024F\u0250-\u02AF\u0300-\u036F\u0370-\u03FF\u0400-\u04FF\u0500-\u052F\u0530-\u058F\u0590-\u05FF\u0600-\u06FF\u0700-\u074F\u0750-\u077F\u0780-\u07BF\u07C0-\u07FF\u0900-\u097F\u0980-\u09FF\u0A00-\u0A7F\u0A80-\u0AFF\u0B00-\u0B7F\u0B80-\u0BFF\u0C00-\u0C7F\u0C80-\u0CFF\u0D00-\u0D7F\u0D80-\u0DFF\u0E00-\u0E7F\u0E80-\u0EFF\u0F00-\u0FFF\u1000-\u109F\u10A0-\u10FF\u1100-\u11FF\u1200-\u137F\u1380-\u139F\u13A0-\u13FF\u1400-\u167F\u1680-\u169F\u16A0-\u16FF\u1700-\u171F\u1720-\u173F\u1740-\u175F\u1760-\u177F\u1780-\u17FF\u1800-\u18AF\u1900-\u194F\u1950-\u197F\u1980-\u19DF\u19E0-\u19FF\u1A00-\u1A1F\u1B00-\u1B7F\u1D00-\u1D7F\u1D80-\u1DBF\u1DC0-\u1DFF\u1E00-\u1EFF\u1F00-\u1FFF\u20D0-\u20FF\u2100-\u214F\u2C00-\u2C5F\u2C60-\u2C7F\u2C80-\u2CFF\u2D00-\u2D2F\u2D30-\u2D7F\u2D80-\u2DDF\u2F00-\u2FDF\u2FF0-\u2FFF\u3040-\u309F\u30A0-\u30FF\u3100-\u312F\u3130-\u318F\u3190-\u319F\u31C0-\u31EF\u31F0-\u31FF\u3200-\u32FF\u3300-\u33FF\u3400-\u4DBF\u4DC0-\u4DFF\u4E00-\u9FFF\uA000-\uA48F\uA490-\uA4CF\uA700-\uA71F\uA800-\uA82F\uA840-\uA87F\uAC00-\uD7AF\uF900-\uFAFF\.!#$%&'*+-/=?^_`{|}~\-\d]+)@(?!\.)([a-zA-Z0-9\u0080-\u00FF\u0100-\u017F\u0180-\u024F\u0250-\u02AF\u0300-\u036F\u0370-\u03FF\u0400-\u04FF\u0500-\u052F\u0530-\u058F\u0590-\u05FF\u0600-\u06FF\u0700-\u074F\u0750-\u077F\u0780-\u07BF\u07C0-\u07FF\u0900-\u097F\u0980-\u09FF\u0A00-\u0A7F\u0A80-\u0AFF\u0B00-\u0B7F\u0B80-\u0BFF\u0C00-\u0C7F\u0C80-\u0CFF\u0D00-\u0D7F\u0D80-\u0DFF\u0E00-\u0E7F\u0E80-\u0EFF\u0F00-\u0FFF\u1000-\u109F\u10A0-\u10FF\u1100-\u11FF\u1200-\u137F\u1380-\u139F\u13A0-\u13FF\u1400-\u167F\u1680-\u169F\u16A0-\u16FF\u1700-\u171F\u1720-\u173F\u1740-\u175F\u1760-\u177F\u1780-\u17FF\u1800-\u18AF\u1900-\u194F\u1950-\u197F\u1980-\u19DF\u19E0-\u19FF\u1A00-\u1A1F\u1B00-\u1B7F\u1D00-\u1D7F\u1D80-\u1DBF\u1DC0-\u1DFF\u1E00-\u1EFF\u1F00-\u1FFF\u20D0-\u20FF\u2100-\u214F\u2C00-\u2C5F\u2C60-\u2C7F\u2C80-\u2CFF\u2D00-\u2D2F\u2D30-\u2D7F\u2D80-\u2DDF\u2F00-\u2FDF\u2FF0-\u2FFF\u3040-\u309F\u30A0-\u30FF\u3100-\u312F\u3130-\u318F\u3190-\u319F\u31C0-\u31EF\u31F0-\u31FF\u3200-\u32FF\u3300-\u33FF\u3400-\u4DBF\u4DC0-\u4DFF\u4E00-\u9FFF\uA000-\uA48F\uA490-\uA4CF\uA700-\uA71F\uA800-\uA82F\uA840-\uA87F\uAC00-\uD7AF\uF900-\uFAFF\-\.\d]+)((\.([a-zA-Z\u0080-\u00FF\u0100-\u017F\u0180-\u024F\u0250-\u02AF\u0300-\u036F\u0370-\u03FF\u0400-\u04FF\u0500-\u052F\u0530-\u058F\u0590-\u05FF\u0600-\u06FF\u0700-\u074F\u0750-\u077F\u0780-\u07BF\u07C0-\u07FF\u0900-\u097F\u0980-\u09FF\u0A00-\u0A7F\u0A80-\u0AFF\u0B00-\u0B7F\u0B80-\u0BFF\u0C00-\u0C7F\u0C80-\u0CFF\u0D00-\u0D7F\u0D80-\u0DFF\u0E00-\u0E7F\u0E80-\u0EFF\u0F00-\u0FFF\u1000-\u109F\u10A0-\u10FF\u1100-\u11FF\u1200-\u137F\u1380-\u139F\u13A0-\u13FF\u1400-\u167F\u1680-\u169F\u16A0-\u16FF\u1700-\u171F\u1720-\u173F\u1740-\u175F\u1760-\u177F\u1780-\u17FF\u1800-\u18AF\u1900-\u194F\u1950-\u197F\u1980-\u19DF\u19E0-\u19FF\u1A00-\u1A1F\u1B00-\u1B7F\u1D00-\u1D7F\u1D80-\u1DBF\u1DC0-\u1DFF\u1E00-\u1EFF\u1F00-\u1FFF\u20D0-\u20FF\u2100-\u214F\u2C00-\u2C5F\u2C60-\u2C7F\u2C80-\u2CFF\u2D00-\u2D2F\u2D30-\u2D7F\u2D80-\u2DDF\u2F00-\u2FDF\u2FF0-\u2FFF\u3040-\u309F\u30A0-\u30FF\u3100-\u312F\u3130-\u318F\u3190-\u319F\u31C0-\u31EF\u31F0-\u31FF\u3200-\u32FF\u3300-\u33FF\u3400-\u4DBF\u4DC0-\u4DFF\u4E00-\u9FFF\uA000-\uA48F\uA490-\uA4CF\uA700-\uA71F\uA800-\uA82F\uA840-\uA87F\uAC00-\uD7AF\uF900-\uFAFF]){2,63})+)$/i
/^[-+]?\b\d+\b$/
/^[a-z]+$/i
/^\d{10}$/
/^[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^-?\d+,\d$/
/^-?\d+\.\d$/
/^-?\d+,\d{2}$/
/^-?\d+\.\d{2}$/
/^-?\d+,\d{3}$/
/^-?\d+\.\d{3}$/
/^-?\d+,\d{4}$/
/^-?\d+\.\d{4}$/
/^[-+]?[0-9]*,?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^(\(0[2-8]\)|0[2-8])\s*\d{4}\s*\d{4}$/
/^(?:\(?([2-9]0[1-9]|[2-9]1[02-9]|[2-9][2-9][0-9])\)?)\s*(?:[.-]\s*)?([2-9]1[02-9]|[2-9][02-9]1|[2-9][02-9]{2})\s*(?:[.-]\s*)?([0-9]{4})(?:\s*(?:#|x\.?|ext\.?|extension)\s*(\d+))?$/
/^\d{4}$/
/^[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]{1}\d{1}[A-Z]{1}\s*\d{1}[A-Z]{1}\d{1}$/i
/^\d{3}-\d\d-\d{4}$/
/^([0-9]|[0-1][0-9]|[2][0-3]):([0-5][0-9])$/
/^[0-5]\d:[0-5]\d$/
/^[0-9]{4,9}$/
/^\d{5}(-\d{4})?$/