Skip til primært indhold

Master i Personlig Medicin

Multidisciplinær tilgang til behandling af fagområdet personlig medicin

Multidisciplinær tilgang til behandling af fagområdet personlig medicin

Masteruddannelsen giver dig en basis for arbejdet med diagnostik, behandling og forskning i personlig medicin og bygger på et multidisciplinært samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Du vil specifikt opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for:

  • Sundhedsdata – omics såvel som real-world data, databehandling og fortolkning af komplekse data.
  • Kommunikation, samarbejde og klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer, evidens for klinisk anvendelse og dokumentationskrav.
  • Organisatoriske, etiske, retslige, sociale samt patientsikkerhedsmæssige aspekter og implikationer af personlig medicin

Læs mere og tilmeld dig her

Nationalt samarbejde sikrer en uddannelse i top

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Master i personlig medicin - videreuddannelse af sundhedsprofessionelle

Uddannelsen består af fem obligatoriske kurser, to valgfri kurser samt et masterprojekt. Kurserne er designet med få fremmødedage, så du får optimale muligheder for at kombinere arbejde og deltidsstudie. 

Du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller de individuelle kurser, og derved opkvalificere dig inden for de faglige områder, der passer til din egen faglige profil.

Ansøgningsfrist til enkelte kurser: 8 uger før kursusstart
Ansøgningsfrist til uddannelsen: 1. juni 2022
Uddannelsens varighed: September 2022 til juni 2024

APPFWU01V