Skip til primært indhold

Ansøgning til OPEN

Her finder du nærmere information om projektoptagelse i OPEN

Der er ingen ansøgningsfrister for optagelse af projekter i OPEN. Alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. Der kan søges om optagelse i alle projektets faser, også i selve planlægningsfasen. Alle de relevante godkendelser behøver ikke at foreligge ved ansøgningen, men kan sendes senere.

Alle ansatte i Region Syddanmark eller ved det Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Syddansk Universitet kan søge om at få et projekt optaget i OPEN. Herudover kan OPEN have aftaler med andre institutioner om projektoptagelse. Betingelserne for projektoptagelse kan variere afhængig af institutionstilknytning og hvilke faciliteter, der skal benyttes.

OPEN inviterer dig til et optagelsesmøde af cirka en times varighed, hvor vi sammen finder ud af, hvad OPEN kan tilbyde dig og dit forskningsprojekt. OPENs personale forbereder sig på dit projekt inden du/I kommer. Det er derfor vigtigt, at du sender projektbeskrivelse, budget m.v. på forhånd.

Projekterne som optages i OPEN kan indebære rådgivning, databaseudvikling, dataindsamling, dataopbevaring, databehandling, dataanalyse, monitorering og meget mere inden for forskning, kvalitetssikring eller udvikling ved Region Syddanmarks sygehuse. Desuden optages forskningsprojekter ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Herudover kan OPEN have aftaler med andre institutioner om projektoptagelse.

Der er ikke specifikke krav til størrelsen af projektet. Dog optages som udgangspunkt kun forskningsprojekter svarende til et prægraduat forskningsårsprojekt og projekter, hvor det vurderes at OPENs assistance giver mening i forhold til projektets udførsel.

Dine fordele ved at benytte OPEN:

  • OPEN opbevarer dine data i vores allerede etablerede databaser og på vores it-platforme
  • REDCap kan benyttes til randomisering, online spørgeskemaer eller dataindsamling, samt til projektstyring af ikke-kommercielle projekter
  • OPEN stiller analyseplatform til rådighed for dit projekt
  • OPEN kan hjælpe dig med dit registerforskningsprojekt
  • OPEN kan hjælpe med dit kvalitative projekt
  • OPEN Biobank holder styr på dine biologiske prøver
  • OPEN hjælper med at vurdere, hvilke værktøjer, der er mest hensigtsmæssige til dit projekt
  • OPENs personale er dine sparringspartnere ved tvivlsspørgsmål, fx i forhold til registersamkøring, statistisk analysestrategi, juridiske anmeldelser m.v.
  • OPEN er behjælpelige med data fra Danmarks Statistik samt Sundhedsdatastyrelsen
  • OPEN synliggør dit projekt via OPENs hjemmeside, netværk og aktiviteter, hvilket muligvis kan sikre dig samarbejde med andre forskere, som har idéer til udnyttelse af din kohorte.

Selv om dit projekt bliver optaget i OPEN, og OPEN opbevarer data/biologisk materiale herfra, vil du, som projektansvarlig forsker/licenstager, altid skulle godkende et udtræk fra OPEN. Det vil sige, at hvis andre forskere er interesseret i data/biologisk materiale fra projektet, kan de henvende sig til open@rsyd.dk og OPEN formidler herefter kontakten til dig. Læs mere på siden Adgang til OPEN data/biobank.

Projekter fra offentlige sygehuse i Region Syddanmark og Klinisk Institut

OPEN generelt

Der er pr. 1. april 2021 indført et loft på samlet antal gratis timer pr. projekt optaget i OPEN. Loftet er 30 timer og gælder på tværs af OPENs faciliteter, undtagen OPEN GCP-enhed. Yderligere timeloft for den enkelte facilitet/service ses nedenfor.

OPEN Projektkoordinering

Alle projekter som optages i OPEN kommer forbi OPENs Projektkoordinering. Projektkoordineringen indeholder: Rådgivning i forbindelse med optagelse af projektet samt løbende ved behov, oprettelse af projekt som OPEN projekt, indgåelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, samt påmindelse tre mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Der er 10 timers gratis assistance ved OPEN Projektkoordinering.

OPEN IT & Datamanagement

Ved brug af OPENs IT faciliteter: REDCap, OPEN Analyse, OPEN Storage og OPEN Randomise er der samlet 20 timers gratis assistance på tværs af de forskellige systemer.

REDCap

Brug af REDCap er gratis. Datamanagement i forbindelse med REDCap indeholder: Introduktion til REDCap, vejledning om skemaernes opbygning, valideringsregler og kodebog, oprettelse af brugere, mulighed for løbende rådgivning fra OPENs datamanager, hjælp til komplekse udviklingsopgaver overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. Der er maksimalt tale om 20 timers gratis OPEN datamanagement, for komplekse/større studier aftales medfinansiering. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og opdatering af REDCap installation.

OPEN Analyse

Brug af OPEN Analyse til analyse af forskningsdata er gratis, OPEN Analyse giver fri adgang til Stata og R. OPEN IT & Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, introduktion og vejledning, hjælp til f.eks. overførsel, pseudonymisering og kryptering af data ved behov. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Analyse.

Opbevaring af filer i OPEN Analyse er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Storage

Benyttes generelt til opbevaring og behandling af data og filer der skal kunne tilgås med specifikt software, som ikke er tilgængeligt i OPENs nuværende software pakke. OPEN IT & Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, introduktion og vejledning, hjælp til f.eks. overførsel, psedonymisering og kryptering af data ved behov. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Storage.   

Opbevaring af filer i OPEN Storage er gratis til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Registry advice

Registerrådgivningen indeholder: Vejledning i brug af de danske registre, indhold, dataudtræk, udtræksspecifikationer og håndtering af registerdata. Der er 20 timers gratis rådgivning ved OPEN Registry.

OPEN Registry datamanagement/analyse

Inden for OPEN Registry er det også mulighed for mere dybdegående involvering til selve udførslen af registerforskningsprojekt i form af f.eks. videnskabeligt samarbejde, datamanagement og analysen af data. Desuden mulighed for hjælp til opbygning og strukturering af større registerdatabaser. Finansiering af dybdegående involvering og  medforfatterskab i henhold til Vancouverkriterierne aftales nærmere med OPEN.

OPEN Registerdatabase

OPEN Registry har etableret en registerdatabase ved Danmarks Statistik. Service i forbindelse med brug af OPEN Registerdatabase indeholder tjek af projektindstilling og udtræksspecifikation, indsendelse af materiale til Danmarks Statistik. Generering af kohorte på baggrund af projektets specifikationer samt datasikkerhedskursus forud for at forskeren får adgang til sit projekt. Adgang til OPEN Registerdatabase finansieres af projektet i forhold til det konkrete projekts databehov.

OPEN Statistics

Her er det muligt at tilkøbe OPENs videnskabelige bidrag i forbindelse med f.eks. planlægning og gennemførsel af forskningsprojekter eller hjælp til udførsel af de konkrete statistiske analyser. Finansiering af dybdegående involvering aftales med OPEN samt medforfatterskab i henhold til Vancouverkriterierne. 

OPEN Qualitative advice

Brug af NVivo til kvalitativ forskning er gratis. NVivo benyttes til transskribering, strukturering, kodning og analyse af kvalitative data fx interviews eller observationer. Softwaren tilgås via OPEN Analyse (se ovenstående beskrivelse i forhold til OPEN Analyse). OPEN Qualitative rådgivning i forbindelse med dit projekt er gratis indtil 10 timer og består af rådgivning i kvalitative metoder samt introduktion og rådgivning i forbindelse med brugen af NVivo.  

OPEN Qualitative

Mere dybdegående involvering af OPEN Qualitative specialist til enten øget rådgivning eller kodning og analyse. Finansiering af dybdegåede involvering aftales med OPEN samt medforfatterskab i henhold til Vancouverkriterierne. 

OPEN Biobank

Udgifter til håndtering/forberedelse og registrering af prøvemateriale, afregnes direkte med det prøvehåndterende laboratorium.

Projekter fra øvrige SDU SUND institutter samt IRS projekter uden Region Syddanmark tilknytning

OPEN Projektkoordinering

Alle projekter som optages i OPEN kommer forbi OPENs Projektkoordinering. Projektkoordineringen indeholder: Rådgivning i forbindelse med optagelse af projektet samt løbende ved behov, oprettelse af projekt som OPEN projekt, indgåelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, samt påmindelse tre mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Der er 10 timers assistance ved OPEN Projektkoordinering inkluderet i priserne for de enkelte faciliteter.

REDCap

Brug af REDCap og medfølgende assistance ved OPEN IT & Datamanagement afregnes i henhold til OPENs prisliste. Indeholdt i prisen er op til 20 timer OPEN IT & Datamanagement samt service og drift. OPEN IT & Datamanagement i forbindelse med REDCap indeholder: Introduktion til REDCap, vejledning om skemaernes opbygning, valideringsregler og kodebog, oprettelse af brugere, mulighed for løbende rådgivning fra OPENs datamanager, hjælp til komplekse udviklingsopgaver overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. Services: Mulighed for gratis deltagelse i OPENs kurser i REDCap. Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og opdatering af OPENs REDCap installation. 

OPEN Analyse

OPEN Analyse giver fri adgang til STATA, R. Ved projekter som allerede benytter eller ønsker at benytte OPENs REDCap installation, vil de datamanagertimer, som følger med brugeroprettelse og vejledning i forbindelse med brugen af OPEN Analyse blive registreret som en del af de 20 datamanagertimer. Pris for REDCap inkl. OPEN Analyse findes i OPENs prisliste i boksen nedenfor.

Brug af OPEN Analyse som single service afregnes også i henhold til OPENs prisliste. Indeholdt i dette er op til 20 timers assistance ved OPEN IT & Datamanagement samt services og drift. IT & Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, introduktion og vejledning, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Analyse. 

Ved brug af OPEN Analyse ifm. OPEN Registry projekt, se prisliste i boksen nedenfor.

Ved opbevaring af  projektdata i OPEN Analyse, som fylder mere end 200 GB, tillægges DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Registry advice

Brug af OPEN Registry afregnes i henhold til OPENs prisliste. Indeholdt i prisen er OPEN Registrys rådgivning og OPEN projektkoordinering, administration, services og drift. Rådgivningen ved OPEN Registry indeholder: Vejledning i brug af de danske registre, indhold, dataudtræk, udtræksspecifikationer og håndtering af registerdata op til 20 timer.
OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Mulighed for at tilmelde sig OPENs kurser i registerbaseret klinisk-epidemiologisk forskning. 

Ved behov for OPEN Analyse i forbindelse med et OPEN Registry projekt afregnes det samlede brug af OPENs faciliteter i henhold til OPENs prisliste. Se OPEN Analyse for nærmere beskrivelse af hvad denne service indeholder.

Inden for OPEN Registry er det også mulighed for mere dybdegående involvering til selve udførslen af registerforskningsprojekt i form af fx videnskabeligt samarbejde, datamanagement og analysen af data. Desuden mulighed for hjælp til opbygning og strukturering af større registerdatabaser. Finansiering af dybdegåede involvering og medforfatterskab i henhold til Vancouverkriterierne aftales nærmere med OPEN.

OPEN Qualitative inkl. NVivo

OPEN Qualitative afregnes i henhold til OPENs prisliste. Prisen indeholder 10 timers OPEN Qualitative rådgivning, adgang til NVivo via OPEN Analyse inkl. 20 timers assistance ved OPEN IT & Datamanagement, services og drift. NVivo benyttes til transskribering, strukturering, kodning og analyse af kvalitative data f.eks. interviews eller observationer. OPEN Qualitative rådgivning består af  rådgivning om kvalitative metoder samt introduktion og rådgivning i forbindelse med brugen af NVivo. For IT & Datamanagement se OPEN Analyse. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning, mulighed for at tilmelde sig OPENs kurser i NVivo og kvalitativ metode. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Analyse.

Opbevaring af  filer i OPEN Analyse er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Statistics

Statistisk rådgivning eller OPEN Statistics med videnskabeligt bidrag i forbindelse med f.eks. planlægning og gennemførsel af forskningsprojekter samt hjælp til udførsel af konkrete statistiske analyser. Finansiering af dybdegåede involvering og medforfatterskabe i henhold til Vancouverkriterierne aftales nærmere med OPEN.

OPEN Storage

Benyttes generelt til opbevaring og behandling af data og filer der skal kunne tilgås med specifikt software, som ikke er tilgængeligt i OPENs nuværende software pakke. OPEN Storage afregnes som OPEN Analyse. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Storage.

Opbevaring af  filer i OPEN Storage er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

Projekter fra andre universiteter end SDU og sygehuse uden for Region Syddanmark

Der er mulighed for brug af OPENs faciliteter, hvor betaling aftales på projektbasis.

OPEN skal fremgå i acknowledgement på alle publikationer, der udgår fra projektet. Undtaget herfra er kun publikation med OPEN-ansat som medforfatter. Acknowledgement tekst bør angive hvilke(n) OPEN facilitet projektet har benyttet samt angive OPEN som: ”OPEN, Open Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, Region of Southern Denmark”. Licenstager samt medunderskriver fra Region Syddanmark har desuden ret til at benytte OPEN som affiliation på publikationer, der udgår fra projektet. Affiliation angives ligeledes som: ”OPEN, Open Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, Region of Southern Denmark”. Hvis tidsskriftet tillader det, inkluderes hyperlink til OPEN: https://www.sdu.dk/da/forskning/open. Projektet skal underrette OPEN om publikationer via e-mail til open@rsyd.dk med henblik på annoncering af publikationerne på projektbeskrivelsen på OPENs hjemmeside. Ved brug af REDCap gives citation/acknowledgement i henhold til REDCaps guidelines

Du udfylder OPENs online ansøgningsskema (se link øverst til venstre) og vedhæfter de påkrævede bilag. Hvis dit projekt omfatter biologisk materiale, kan du med det samme kontakte den relevante laboratorieafdeling for at træffe en nærmere aftale. Yderligere oplysninger omkring kontaktpersoner findes på siden OPEN biobank. 

Hvis projektet optages i OPEN, skal den projektansvarlige enten uploade de relevante tilladelser i ansøgningsskemaet eller sende dem til open@rsyd.dk når de er indhentet. Hvilke tilladelser der er påkrævet vil variere fra projekt til projekt. 

APPFWU01V