Skip til primært indhold

Kurser

OPEN udbyder en rækker kurser, der er relevante for personer der arbejder i forskningsprojekter med dataindsamling og registerdata, samt lægemiddelforsøg og klinisk afprøvning med medicinsk udstyr.

Hold øje med vores aktuelle kurser og tilmeld dig i Plan2Learn

Introduktion til NVivo
OPEN introduktionskursus i NVivo er for dig, der har behov for introduktion til den grundlæggende betjening af programmet. De basale strukturer i softwaret gennemgås og det demonstreres hvordan man som bruger anvender de forskellige funktioner i NVivo. Der indgår øvelser. Der forventes ingen forudgående kendskab til softwaret. Der er mulighed for at arbejde med egne data eller et prøvedatasæt, som vil blive udleveret på dagen.

NVivo, den videre analyse fra primær kodning til resultater
Et kursus der vil give dig en yderligere undervisning i softwaret med fokus på gennemgang og brug af flere funktioner end NVivo Introduktion har givet. Dette kursus sætter fokus på hvordan softwaret kan hjælpe en til den videre analyse fra de rå data - den primære kodning til endelige resultater. Der fokuseres på den iterative kvalitative analyseproces med eksemplarisk afsæt i tematisk kodning, men alle kan deltage i kurset uanset hvilken kvalitativ metodetilgang der anvendes i eget projekt. Endvidere gennemgås hvorledes kvaliteten af den kvalitative analyse kan sikres ved Data management Plan (DMP, audit trail og interrater validitet.

NVivo drop-in workshop
Den to-timers workshop er en mulighed for at få løst aktuelle problemstillinger i analysearbejdet. Der arbejdes med deltagerne egne, aktuelle problemstillinger og alle deltagere bidrager aktivt med forslag til løsninger af disse, baseret på egne erfaringer. Læs mere om workshoppen her. Tilmelding er ikke et krav, du må gerne bare møde op i OPEN’s lokaler.

Vi udvikler løbende kurser for at tilpasse os brugernes ønsker, så henvend dig gerne til os hvis du har specifikke ønsker.

Du kan henvende dig vedr. ovenstående til OPEN Qualitative til ouh.open.qualitative@rsyd.dk, eller til Chefkonsulent Lene Bjerregaard, OPEN lene.b.bjerregaard@rsyd.dk

 

Personer involveret i klinisk forskning i Region Syddanmark eller Klinisk Institut, SDU har fortrinsret, dog kan eksterne personer, mod betaling, deltage, hvis der er ledige pladser.
Vi forbeholder os retten til at afmelde eksterne deltagere op til en uge før holdstart, hvis der er interne deltagere på venteliste.

REDCap er et brugervenligt og browserbaseret program designet til at opbygge skemaer, CRF’er og spørgeskemaer til inddatering af kliniske forskningsdata. Det kan bruges til alt fra små projekter med få deltagere til store projekter med potentielt mange samarbejdspartnere på mange sites.

REDCap tilbydes som en gratis service for projekter som er optaget i OPEN.

REDCap grundkursus
Er REDCap helt nyt for dig og skal du til at opbygge en database, eller er det meget længe siden du har arbejdet med det, så er der vores grundkursus relevant for dig. På kurset gennemgår vi det basale i forhold til opbygning af databaser og hvordan der indtastes data.

REDCap spørgeskemaer
Skal du udsende spørgeskemaer via digitalpost og har behov for en introduktion til mulighederne I REDCap, så kan vores spørgeskemakursus være noget for dig.

REDCap avancerede funktioner
Er du godt i gang med at designe dit projekt, og ønsker at vride mere ud af REDCap.
Med fokus på at indsamle data i så høj kvalitet som muligt, kigger vi på de avancerede design muligheder som REDCap tilbyder. Vi ser yderligere på nogle muligheder for at følge op på datakvaliteten i løbet af  dataindsamlingsperioden.

REDCap projektadministration
Du er, eller skal snart i gang med dataindsamlingen i dit projekt. Kurset giver indblik i de hjælpefunktioner som REDCap tilbyder i forhold til at administrere et projekt, når det først er i gang. Der vil på kurset være fokus på de værktøjer, der kan hjælpe med at lette arbejdsgange i REDCap og skabe overblik over dataindsamlingen.

REDCap workshop
Kom og arbejd på dit eget REDCap projekt. Der er en datamanager til stede, som kan give råd og vejledning i REDCap.

Grundkurset og workshoppen ligger i forlængelse af hinanden, så det er muligt at deltage i begge samme dag.

Tilpassede kurser/præsentationer
Hvis du kan samle 10-20 mennesker kan vi arrangere et kursus/præsentation, som er tilpasset det, I er interesseret i at høre om. Skriv til open.REDCapkurser@rsyd.dk så kan vi aftale, hvad der kan lade sig gøre.

I OPEN bestræber os på at have et bredt udbud af REDCap kurser som burde dække de flestes af vore brugeres behov, men hvis du har forslag til nye kurser er du velkommen til at skrive til open.REDCapkurser@rsyd.dk med dine forslag

Ph.d.-studerende er velkomne til at følge kurserne, men der gives ikke ECTS point for deltagelse. Hvis der ønskes ECTS point udbyder vi et to dages kursus i REDCap via PhD skolen

 

Personer involveret i klinisk forskning i Region Syddanmark eller Klinisk Institut, SDU har fortrinsret, dog kan eksterne personer, mod betaling, deltage, hvis der er ledige pladser.
Vi forbeholder os retten til at afmelde eksterne deltagere op til en uge før holdstart, hvis der er interne deltagere på venteliste. 

Kursus i registerforskning: Fra idé til projekt
Introduktion til hvordan du anvender danske registre og databaser til at få svar på dit videnskabelige spørgsmål, samt datamanagement af registerdata.

Introduktion til Stata
E-læring - indledende introduktion til den grundlæggende betjening af Stata.

Stata workshop
Workshop hvor du kan få vejledning i Stata-kodning, primært i forbindelse med datamanagement. Workshoppen afholdes flere gange om måneden. Tilmelding påkrævet.

Indledende datamanagement i registerstudier i Stata
Workshop til indledende klargøring og oprensning af registerdata i Stata. Afholdes en gang om måneden. Tilmelding påkrævet.

Endagskursus i basal statistik
Et endagskursus som giver deltagerne en introduktion til basale statistiske analyser med fokus på sundhedsvidenskabelig forskning.

Statistiske Analyseplaner (SAP)
Et endagskursus som giver deltagerne en introduktion til statistiske analyseplaner (SAP) med fokus på opbygning og hjælp til udarbejdelse af en SAP til ens eget projekt.

 

Personer involveret i klinisk forskning i Region Syddanmark eller Klinisk Institut, SDU har fortrinsret, dog kan eksterne personer, mod betaling, deltage, hvis der er ledige pladser.
Vi forbeholder os retten til at afmelde eksterne deltagere op til en uge før holdstart, hvis der er interne deltagere på venteliste. 

Kursus i Good Clinical Practice (GCP)
Fokus på lovgivningen og efterlevelse af Good Clinical Practice (ICH-GCP), samt roller og ansvar i forbindelse med forskerinitierede lægemiddelforsøg.

Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr; ISO14155
Fokus på lovgivningen og efterlevelse af ISO 14155, samt roller og ansvar i forbindelse med forskerinitierede kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.

APPFWU02V