Skip til primært indhold

Styr på de biologiske prøver!

Ved brug af OPEN Biobank ved laboratoriet præcis, hvor den enkelte prøve befinder sig - placering i kasse, rack og fryser. Hvornår og på hvem prøven er taget, samt prøvetype og mængde. Der er styr på indleveringer, udleveringer og restmateriale.

OPEN Biobank benyttes af følgende laboratorier:

Hvad koster OPEN Biobank?

Økonomi i forbindelse med laboratoriets håndtering af dit biologiske materiale aftales mellem projektet og laboratoriet. Det vil sige, at dit forskningsprojekt optages i OPEN og træffer selvstændig aftale med det relevante laboratorie om håndteringen af det biologiske materiale.

Brugen af OPEN Biobank

Laboratoriet generer labels og registrerer dit biologiske materiale i OPEN Biobank databasen, så der altid er fuld kontrol med, hvad biobanken indeholder, præcist hvor materialet er placeret og hvor meget der er tilbage, når I begynder at udtage fra biobanken igen.

Det prøvehåndterende laboratorie har mulighed for at generere rapporter over biobankens indhold samt generere udtrækslister med specifikationer over rørenes placering, for at sikre en smidig arbejdsgang ved udlevering af materiale fra biobanken. Der udvikles kontinuerligt på at forbedre OPEN Biobank og et af udviklingsområderne er at give den enkelte projektansvarlig mulighed for at trække rapporter om egen biobank.

Hvis du ønsker at benytte OPEN Biobank til at holde styr på dine prøver, skal dit projekt optages i OPEN. Du finder vores ansøgningsskema her.

Kontakt til prøvehåndterende laboratorie

Du kan kontakte det relevante laboratorie på en af følgende mailadresser:

Kontakt til OPEN
Hvis du er ansvarlig for et laboratorie eller et laboratoriecenter i Region Syddanmark og ønsker at vide mere om muligheden for brug af OPEN Biobank i jeres afdeling, bedes I kontakte open@rsyd.dk

APPFWU01V