Skip til primært indhold

Skab overblik over dit projekt med REDCap!

 

Datasikkerhed og brug af REDCap

REDCap er et verdensomspændende online system udviklet specifikt til ikke-kommerciel klinisk forskning. Bruger man REDCap via OPEN, vil data blive opbevaret på OPENs servere i Region Syddanmark. Data inddateres via en krypteret forbindelse og opfylder gældende krav til databeskyttelse. Databasen må indeholde fx CPR og opfylder GCP-kravene for brug af eCRF ved lægemiddelforsøg, fordi der er fuld logning på alle inddateringer og ændringer.

Muligheder i REDCap

Hvem kan benytte REDCap via OPEN?

OPEN tilbyder brug af REDCap til inddatering af kliniske data, spørgeskemadata med videre. REDCap via OPEN kan benyttes af forskere i Region Syddanmark og Syddansk Universitet. Brug REDCap gratis som forsker i Region Syddanmark og ved Klinisk Institut SDU. Ved omfangsrige projekter vil der dog blive foretaget en individuel vurdering af, hvorvidt der skal afregnes datamanagertimer. Læs mere omkring pris for datamanagement af projekter fra resten af SDU under siden Ansøgning til OPEN.

Hvem opretter et REDCap projekt?

Udgangspunktet ved brugen af REDCap via OPEN er, at projektejeren selv udvikler sin projektdatabase. Inden arbejdet påbegyndes, har man et opstartsmøde med sin personlige OPEN datamanager. Datamanageren kan herefter kontaktes løbende, ved behov for assistance. Hvert projekt har en Research Project Manager (RPM) tilknyttet, som er den fra forskningsprojektet, der bl.a. kan give andre brugere adgang til databasen.  

OPEN datamanagers opgaver

Hvem kan bruge data?

Data er altid projektejerens og skulle udefrakommende være interesserede i data (ud fra beskrivelsen af projektet på OPENs hjemmeside), formidler OPEN kontakten til projektejeren, som træffer afgørelsen, om der skal etableres et samarbejde.

 

REDCap ændringer pr. 09-03-2022

APPFWU02V