Skip til primært indhold

Adgang til OPEN data/biobank

Procedure og blanketter til brug ved udtræk af data og biologisk materiale fra OPEN

Al data i OPEN opbevares under sikrede forhold i henhold til betingelserne beskrevet i følgende:

Hvis du er  forsker og interesseret i at anvende data eller biologisk materiale fra et af OPENs projekter kan du henvende dig til open@rsyd.dk. OPEN vil herefter tage kontakt til den projektansvarlige forsker med henblik på etablering af et eventuelt samarbejde, samt mulighed for adgang til den relevante data- eller biobank. Der kan ikke laves udtræk fra OPENs data- eller biobank uden skriftlig tilladelse fra den projektansvarlige forsker, som er licenstager hos OPEN. Desuden skal de påkrævede godkendelser foreligge, dvs. godkendelse af det kommende projekt fra Videnskabsetisk Komité og/eller anmeldelse af forskningsprojekt, f.eks. til Region Syddanmark, og eventuelt godkendelse af det etablerede projekts videregivelse/overladelse af biologisk materiale og/eller data.

Du har som projektansvarlig forsker lavet en licensaftale med OPEN, og som bilag til licensaftalen finder du en samtykkeerklæring til brug ved udtræk af biologisk materiale fra OPEN. Erklæringen udfyldes, underskrives og afleveres til den prøvehåndterende afdeling. Anmodning om udtræk af data fra OPEN Biobank databasen kan ske via e-mail til OPENs datamanagere. Data fra OPEN Biobank udleveres via et secure SharePoint site. Licenstagere, som benytter OPENs REDCap-løsning, kan udtrække egne data direkte fra projektdatabasen.

Som delprojektansvarlig forsker i OBK hører dit projekt under OBKs licens, det er derfor OBKs licenstager, der er underskriftsberettiget ved udtræk fra OPEN. Du har lavet en delprojektaftale med OBK, hvoraf proceduren for udtræk fremgår. 

APPFWU01V