Skip til primært indhold

Aktuelle priser

OPEN prisoversigt

Forsøg hvor sponsor repræsenterer en region eller et universitet i Danmark (offentlige forsøg):

 • Forsøg omfattet af anmeldepligt til LMST (GCP/ISO14155-forsøg): 100 gratis timer , timepris 700 kr.
 • Forsøg, der ikke er GCP/ISO14155-forsøg: 0 gratis timer, timepris 700 kr.
 • Centre i almen praksis, speciallægepraksis, Dansk Gigthospital og kommuner sidestilles med centre på sygehuse
 • Monitorering af centre, der ikke tilhører sygehuse i RSyd eller SDU, faktureres som private forsøg

Forsøg hvor sponsor ikke repræsenterer en region eller et universitet eller en tilsvarende udenlandsk offentlig institution (private forsøg):

 • Alle forsøg: 0 gratis timer, timepris 875 kr. (700 kr. + 25 % overhead)
 • Der faktureres for transporttid og faktiske transportudgifter

OPEN tilbyder gratis timer til projekter optaget i OPEN inden for nedenstående faciliteter. Timerne er som
udgangspunkt til rådgivning (advice) og introduktion til OPENs faciliteter:

 • OPEN Registry advice, 20 timer
 • OPEN Statistics advice,10 timer
 • OPEN Qualitative advice,10 timer
 • OPEN Projektkoordinering,10 timer
 • OPEN It & DM, 20 timer

Samlet maksimalt antal gratis timer på tværs af ovenstående OPEN faciliteter, 30 timer.

Specielle services, såsom udvikling af database, dataoprensning, dataanalyse, ekstra rådgivning m.v. aftales og afregnes pr. projekt.

Pris for dataadgang via OPEN Registerdatabase afhænger af det konkrete projekts databehov:

 • Dataopbevaring over 200 GB pr. projekt, afregnes pr. ekstra 300 GB til rådighed, 2.000 kr.
 • E-boks forsendelser via REDCap, 1 kr./stk.
 • OPEN timepris (2022 niveau), 725 kr./time.

OPEN GCP-enheden
Brug af OPEN GCP-enheden er gratis ved generelle henvendelser. Ved ydelser i konkrete forsøg, se specifikt prisoversigt for GCP-enheden.

 • REDCap, 33.000 kr.
 • REDCap inkl. OPEN Analyse, 41.000 kr.
 • OPEN Qualitative inkl. NVivo via OPEN Analyse, 53.000 kr.
 • OPEN Registry advice, 26.000 kr.
 • OPEN Registry advice inkl. Stata via OPEN Analyse, 47.000 kr.
 • E-Boks forsendelser via REDCap, 1 kr./stk.
 • Dataopbevaring over 200 GB pr. projekt, afregnes pr. ekstra 300 GB til rådighed, 2.000 kr.
 • OPEN timepris (2022 niveau), 725 kr./time.

OPEN GCP-enheden
Brug af OPEN GCP-enheden er gratis ved generelle henvendelser. Ved ydelser i konkrete forsøg, se specifikt prisoversigt for GCP-enheden.

OPEN optagelsesgebyr, 10.000 kr.

Undtaget fra OPEN optagelsesgebyr er som udgangspunkt projekter, hvor den institution, projektet er
tilknyttet, har indgået en overordnet databehandleraftale med OPEN. Den overordnede
databehandleraftalen skal dække den/de facilitet(er) projektet ønsker at benytte.

OPEN GCP-enheden
Brug af OPEN GCP-enheden er gratis ved generelle henvendelser. Ved ydelser i konkrete forsøg, se specifikt prisoversigt for GCP-enheden.

Hvis dit projekt ikke umiddelbart falder ind under ovenstående kategorier og priser, vil der ske en individuel
vurdering og fastsættelse af den økonomisk ramme for projektet.

APPFWU02V