Skip til primært indhold

Aktuelle priser

OPEN prisoversigt

Timeloft
OPEN tilbyder gratis timer til projekter optaget i OPEN inden for nedenstående faciliteter. Timerne er som
udgangspunkt til rådgivning (advice) og introduktion til OPENs faciliteter:

 • OPEN Registry advice, 20 timer
 • OPEN Statistics advice,10 timer
 • OPEN Qualitative advice,10 timer
 • OPEN Projektkoordinering,10 timer
 • OPEN It & DM, 20 timer

Samlet maksimalt antal gratis timer på tværs af ovenstående OPEN faciliteter, 30 timer.

Faste priser:

 • Dataopbevaring over 200 GB pr. projekt, afregnes pr. ekstra 300 GB til rådighed, 2.000 kr.
 • E-boks forsendelser via REDCap, 1 kr./stk.
 • OPEN timepris (2024 niveau), 769 kr./time
 • Opstartsgebyr for brug af OPENs autorisationer ved Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, 5.000 kr.

Øvrige priser
Specielle services, såsom udvikling af database, dataoprensning, dataanalyse, ekstra rådgivning m.v. aftales og afregnes pr. projekt.

Pris for dataadgang via OPEN Registerdatabase afhænger af det konkrete projekts databehov.

OPEN GCP-enheden
Brug af OPEN GCP-enheden er gratis ved generelle henvendelser. Ved ydelser i konkrete forsøg, se specifikt prisoversigt for GCP-enheden.

 • REDCap, 36.000 kr.
 • REDCap inkl. OPEN Analyse, 44.000 kr.
 • OPEN Qualitative inkl. NVivo via OPEN Analyse, 59.000 kr.
 • OPEN Registry advice, 29.000 kr.
 • OPEN Registry advice inkl. Stata via OPEN Analyse, 51.000 kr.
 • E-Boks forsendelser via REDCap, 1 kr./stk.
 • Dataopbevaring over 200 GB pr. projekt, afregnes pr. ekstra 300 GB til rådighed, 2.000 kr.
 • OPEN timepris (2024 niveau), 769 kr./time.

OPEN GCP-enheden
Brug af OPEN GCP-enheden er gratis ved generelle henvendelser. Ved ydelser i konkrete forsøg, se specifikt prisoversigt for GCP-enheden.

OPEN optagelsesgebyr, 10.000 kr.

Undtaget fra OPEN optagelsesgebyr er som udgangspunkt projekter, hvor videns-/sundhedsinstitutionen er fysisk placeret i Region Syddanmark samt projekter, hvor OPEN licensaftalen kun omhandler faciliteten OPEN Biobank.

OPEN GCP-enheden
Brug af OPEN GCP-enheden er gratis ved generelle henvendelser. Ved ydelser i konkrete forsøg, se specifikt prisoversigt for GCP-enheden.

OPEN Konsulentaftale til REDCap projekter

Har du behov for rådgivning i forbindelse med udvikling af en REDCap database, men er i den situation, at dit projekt hverken har tilknytning til SDU eller Region Syddanmark, så kan du indgå en OPEN konsulentaftale.

Hvis dit projekt ikke umiddelbart falder ind under ovenstående kategorier og priser, vil der ske en individuel
vurdering og fastsættelse af den økonomisk ramme for projektet.

Forsøgstype
Non-kommercielle forsøg, der er omfattet af anmeldepligt til LMST (GCP-/ISO14155-forsøg)

Tilknytning
Region Syddanmark eller Syddansk Universitet

Priser

 • 100 gratis timer
 • Herefter 769 kr./time (2024 niveau)
 • Transporttid og faktiske udgifter til tranport faktureres ikke.

Forsøgstype
Non-kommercielle forsøg, der ikke er omfattet af anmeldepligt til LMST

Tilknytning
Region Syddanmark eller Syddansk Universitet

Priser

 • 0 gratis timer
 • 769 kr./time (2024 niveau)
 • Transporttid og faktiske udgifter til tranport faktureres ikke.

Forsøgstype
Non-kommercielle forsøg, såvel omfattet som ikke omfattet af anmeldepligt til LMST

Tilknytning
Andre regioner og offentlige institutioner. Andre lande. Private virksomheder.

Priser

 • 0 gratis timer
 • 961 kr./time (inkl. 25% overhead) (2024 niveau)
 • Transporttid og faktiske udgifter til tranport faktureres.

Forsøgstype
Kommercielle forsøg

Tilknytning
Alle ovenstående nævnte

Priser

 • 0 gratis timer
 • 961 kr./time (inkl. 25% overhead) (2024 niveau)
 • Transporttid og faktiske udgifter til tranport faktureres.
APPFWU01V