Skip til primært indhold

REDCap ændringer

 • Action Tags for Multi-Language Management: @LANGUAGE-CURRENT-FORM, @LANGUAGE-CURRENT-SURVEY, @LANGUAGE-FORCE, @LANGUAGE-FORCE-FORM, @LANGUAGE-FORCE-SURVEY, @LANGUAGE-SET
 • @IF: Tillader at der sættes actiontags baseret på en logik
 • @RICHTEXT: Richtext editor på notes-fields
 • @DOWNLOAD-COUNT: tæller hvor mange gange en fil downloades
 • @MAXCHOICE-SURVEY-COMPLETE: Som @MAXCHOICE, men kun for surveys
 • @CALCDATE: Et bestemt tidsrum lægges til eller trækkes fra en bestemt dato
 • @CALCTEXT – Laver en beregning som resulterer I et tekst resultat som gemmes i feltet
 • @PREFILL – Sætter værdien af feltet hver gang et instrument loades. Eksisterende værdier overskrives
 • @INLINE – Tillader at billeder/PDF’er uploadet til en record kan vises inline uden at det skal downloades.
 • [event-number]: Det pågældende events nummer som noteret på Define my events
 • [event-id] – Event id for det pågældende event
 • [survey-access-code:instrument] – Indsætter Survey Access koden for det pågældende survey
 • [survey-return-code:instrument] – Indsætter Survey Return koden for det pågældende survey
 • [user-role-id] – ID for den nuværende brugers rolle. Unik på tværs af alle projekter
 • [user-role-name] – Navnet på rollen for den nuværende brugeren
 • [user-role-label] – Rolle-label for den nuværende bruger
 • [aggregate-min] – minimumsværdi på tværs af alle records
 • [aggregate-max] - maximumsværdi på tværs af alle records
 • [aggregate-mean] - Middelværdi på tværs af alle records
 • [aggregate-median] – Median på tværs af alle records
 • [aggregate-sum] - Sum på tværs af alle records
 • [aggregate-count] – Antal værdier på tværs af alle records
 • [aggregate-stdev] – Std. Afv. på tværs af alle records
 • [aggregate-unique] -  Antl unikke værdier af et felt på tværs af alle records
 • [scatter-plot:x-axis-field, y-axis-field, grouping-field:parameters]: scatter plot med op til 3 variable
 • [line-chart:x-axis-field, y-axis-field, grouping-field:parameters]: line chart med op til 3 variable
 • [bar-chart:field, grouping-field:parameters]: bar chart med op til 3 variable
 • [pie-chart:field:parameters]: Pie chart for et enkelt multiple choice felt
 • [donut-chart:field:parameters]: donut chart for et enkelt multiple choice felt
 • [stats-table:fields:columns:parameters]: Smart tabel oversigt over 1 eller flere variable.
 • Custom ranges (min/max) for slider fields
 • Field embedding: Descriptive textfields kan nu embeddes i andre felter
 • Variabler kan nu pipes ind i ‘src’ attributen på img HTML-tags
 • Ny editor til forgreningslogik, beregninger, rapport filter o.a.
 • Inde fra den nye editor kan man åbne et vindue med kodebogen
 • Import from Field Bank knap I online designer: importerer enkelt felter fra en database
 • “:link”  piping option for File Upload fields – Indsætter filnavnet som et klik-bart link hvor man kan downloade filen. Virker på projektsider og email-tekster f.eks. survey invitationer og alerts & notifications
 • Project-level setting “Prevent branching logic from hiding fields that have values”. Hvis aktiveret kommer der ikke en advarsel om at slette værdien, men værdien gemmes og feltet skjules ikke af forgreningslogik.
 • left(text, x): x karakterer fra venstre side af strengen
 • right(tekst, x): x karakterer fra højre side af strengen
 • mid(tekst, i, x): Finder x karakterer startende fra position i inden i tekst
 • length(text): længden af en tekst streng
 • find(nål, høstak): finder placeringen af teksten I nål
 • trim(), Fjerner mellemrum fra starten og slutningen af en tekst
 • upper(): Ændrer teksten til STORE bogstaver
 • lower():Ændrer teksten til små bogstaver
 • concat(tekst, tekst, tekst……): Sammensætter alle tekst elementerne
 • contains():tjek om en tekst indeholder en bestemt tekst
 • not_contain():tjek om en tekst ikke indeholder en bestemt tekst
 • starts_with(): tjek om en tekst starter med en bestemt tekst
 • ends_with():tjek om en tekst slutter med en bestemt tekst.
 • Upload/download af rettigheder for brugere og roller
 • Hvis en bruger ikke er tilføjet til en DAG kan denne se et "[No assignment]" option I Record status dashboard. Hvis den vælges vises kun records der ikke er tildelt en DAG.
 • SQL felter kan bruges som live-filtre i rapporter
 • Rapporter kan gøres tilgængelige via et offentligt link
 • CSV delimiter kan indstilles som præference på brugerniveau.
 • Forhindre at Survey svar gemmes hvis spørgeskemaet afsluttes med en Stop Action
 • Knap til at genevaluere logik til automatisk udsendelse af surveys og notifikationer efter ændringer i logikken
 • Påmindelser til delvist udfyldte surveys, med Save and Return Later aktiveret bliver nu sendt fra den sidste e-mail adresse I stedet for REDCap administrator
 • Det eksterne modul ”Stealth Queue” bliver integreret i REDCap.
 • Project Dashboards: sider med dynamisk indhold a la rapporter men med mulighed for også at tilføje tekst og variable samt f.eks. smart tables og smart functions (se de nye smart-variable). Kan gøres offentligt tilgængelige via link
 • Form Display Logic: forgreningslogik for hele instrumenter. Kan deaktivere et instrument baseret på en logik.
APPFWU01V