Skip til primært indhold

Projektkoordinering & CTU

OPEN hjælper dit forskningsprojekt på vej

Projektkoordineringen ved OPEN hjælper med en række opgaver, der oftest ligger i starten af et projekt.

Projektkoordinering står for optagelsesmøder med de enkelte projekter, hvor det afklares hvilke af de øvrige faciliteter det pågældende projekt ønsker at gøre brug af.

Der tilbydes gennemgang af f.eks. deltagerinformationer, samtykkeerklæringer og protokoller, samt juridisk rådgivning i forhold til nødvendige tilladelser til de enkelte projekter.

Det er også her, du kan henvende dig med mere generelle spørgsmål om OPEN, f.eks. om de forskellige faciliteter, både før og under et projekt.

OPEN CTU hjælper OUH forskere med planlægning og afvikling af randomiserede kliniske forsøg (interventionsstudier) og yder både videnskabelig og administrativ assistance til OUH afdelinger, når de ønsker at deltage i industriinitierede forsøg.

OPEN CTU er et samarbejde mellem OPEN og Center for Evidens Baseret Medicin Odense (CEBMO). Vi integrerer eksisterende kompetencer fra de to enheder for at yde den rette hjælp til de randomiserede kliniske forsøg på OUH.

I OPEN CTU understøtter vi via vores assistance til forskerne afdelingerne på OUH i deres arbejde for at indfri forskningsstrategiens mål om, at antallet af kliniske forsøg af høj international kvalitet stiger årligt i alle forskningsenheder.

Læs mere om OPEN CTU

APPFWU02V