Skip til primært indhold

Databasen ClinicalTrail.gov

Ny procedure på OUH for registrering i ClinicalTrials.gov

OUH har besluttet, at alle forsøg, der ønskes registreret i ClinicalTrials.gov, fremover skal registreres under en centralt administreret organisationsprofil for OUH, der af ClinicalTrials.gov kaldes OdenseUH. Denne profil varetages af OPEN.

Hvis du skal have dit forsøg/projekt registreret på ClinicalTrial.gov. har du de to følgende muligheder:

Du har ikke tidligere registreret forsøg i ClinicalTrails.gov

  • Du skal sende en e-mail til OUH.OPEN.ClinicalTrialsGov@rsyd.dk, hvor det fremgår, at du ønsker en individuel bruger med tilknytning til organisationen Odense University Hospital
  • Dit fulde navn, rsyd-mail samt telefonnummer skal fremgå af mailen. Når du er oprettet, skal du selv registrere forsøget i ClinicalTrials.gov
  • Uddybende vejledning til denne registrering ses her Overview (clinicaltrials.gov)

Du har tidligere registreret forsøg i Clinical Trails.gov

  • Ændringen er blot, at det nu er OPEN, der administrativt skal godkende og frigive forsøget til review hos ClinicalTrials.gov. OPEN får automatisk besked, når forsøget oprettes under Odense University Hospital
  • Det er stadig dig, som er ansvarlig for, at registreringen er fyldestgørende.

Kriterier for indhold fremgår af Protocol Registration and Document Upload Quality Control Review Criteria (clinicaltrials.gov).

Vær opmærksom på, at der er visse krav til opdatering, herunder at du skal gennemgå oplysningerne for aktive forsøg mindst én gang årligt. Læs mere her

Ved spørgsmål, kontakt da administrator på OUH.OPEN.ClinicalTrialsGov@rsyd.dk eller ring til OPEN, GCP-enheden på tlf. 23451673 (Josephine Malmström Kroman) eller 21727075 (Charlotte Calov).

APPFWU01V