Skip til primært indhold

Nyudnævnt professor i epidemiologi

Katrine Hass Rubin, er ny professor i epidemiologi ved Forskningsenheden OPEN, Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospital, OUH

Katrine Hass Rubin er ligeledes forskningsleder i Forskningsenheden OPEN, ved Klinisk Institut, SDU, samt funktionsleder for OPEN Registry & Statistics ved Forskerstøtteenheden OPEN (Open Patient data Explorative Network) på OUH.

Katrine Hass Rubin skal i sit nye professorat sætte fokus på forskning i at styrke og promovere brugen af de nationale sundhedsregistre til udvikling af algoritmer til opsporing af individer i risiko. Dette ligger helt i forlængelse af Katrine Hass Rubins interesse for opsporing og ikke mindst forebyggelse af sygdomme. Fokus i professoratet vil ligeledes være på at teste og arbejde på at finde den gode proces for en implementering af automatiske datadrevne beslutningsstøttesystemer i primærsektoren. Dette vil foregå i tæt samarbejde med bl.a. Forskningsenheden for Almen Praksis ved SDU.

Siden sin Phd i 2013 har Katrine Hass Rubins forskningsfelt omhandlet fraktur-epidemiologi, screening, tidlig/risiko opsporing, forebyggelse; herunder udviklingen af prædiktionsmodeller og algoritmer til opsporing af individer i risiko for forskellige sygdomsgrupper ved brug af de store nationale sundhedsregistre. Hun har bl.a. stået for udviklingen af FREM (Fracture Risk Evaluation Model), som kan estimere patienters risiko for at opleve et osteoporose-relateret knoglebrud via oplysninger om risikofaktorer for osteoporose hentet fra danske sundhedsregistre.

Udviklingen af et beslutningsværktøj
I det nye professorat vil Katrine videreudvikle på FREM samt arbejde hen imod udviklingen af et beslutningsstøtteværktøj, der har potentiale til at kunne implementeres i almen praksis. Værktøjet skal kunne henlede praksislægernes opmærksomhed på en patients status, hvis den ændrer sig til at komme i en risikokategori for osteoporose.

I november 2013 forsvarede Katrine Hass Rubin sin ph.d.-afhandling, som havde til formål at undersøge om risikovurderingsværktøjer potentielt kan bruges i den kliniske håndtering af osteoporose til at identificere de kvinder med højest risiko for osteoporotiske knoglebrud.

Om Katrine
Katrine Hass Rubin er uddannet fysioterapeut i 1999 fra Fysioterapeutskolen i København. Hun har arbejdet som klinisk underviser i fysioterapi på psykiatrisk afdeling først på Kommunehospitalet i København senere på Amager Hospital. Hun har allerede gennem sit arbejde som klinisk underviser i fysioterapi været optaget af at udvikling og formidling af viden til de nye fysioterapeutstuderende, når de var i deres praktikforløb igennem uddannelsen. Med fokus på dette gennemførte Katrine Hass Rubin i 2008 den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san. på SDU.

Privat bor Katrine Hass Rubin i Odense med sin mand, som er afdelingschef for Ledelse og Organisation på UCL. Sammen har de tre børn på 12, 18 og 21 år. Katrine Hass Rubin er opvokset nord for København og i Sydfrankrig. Hun flyttede til Odense i 2006.

Ud over at prioritere familien højt i fritiden, holder Katrine sig gerne i gang med løb og lange gåture med familien og deres to hunde. I weekenderne lader Katrine gerne op i familiens sommerhus på Langø med en god bog og sit strikketøj.

APPFWU01V