Skip til primært indhold

Indikationer & kriterier

Faglige anbefalinger til patientgrupperne

De nationale specialistnetværk har udarbejdet faglige anbefalinger for de patientgrupper, som skal tilbydes en omfattende genetisk analyse (helgenomsekventering). Patientgruppen er afgrænset ud fra de indstillinger, der ligger til grund for udvælgelsen af patientgruppen - her beskrives indikationer og de kliniske kriterier, der skal være opfyldt for at kunne henvise til omfattende genetisk analyse (helgenomsekventering).

Anbefalingerne indeholder desuden det forventede antal helgenomsekventeringer per år, det forventede diagnostiske udbytte samt hvilken forventet klinisk effekt patienten kan opnå ved tilbud om helgenomsekventering.

Alle anbefalinger er kommenteret af faglige eksperter samt godkendt af styregruppen for implementering af personlig medicin, hvor også regionernes sundhedsdirektører er medlemmer.

Se anbefalingen for den enkelte patientgruppe herunder

APPFWU02V