Skip til primært indhold

Datastøttecenter for Personlig Medicin

Læs mere her

Datastøttecentret for Personlig Medicin i Region Syddanmark har til formål at fungere som ”en” indgang for læger og forskere, som arbejder med personlig medicin. Dette inkluderer ikke kun rådgivning, men aktiv hjælp til udviklingen ved indsamling af viden, kortlægning af muligheder, og undersøgelse af hvordan projekter hurtigt bliver til gavn for patienterne. Organisatorisk ligger Datastøttecentret for Personlig Medicin under OPEN, med mulighed for at trække på de allerede eksisterende kompetencer inden for adgang til sundhedsdata, registerforskning, bioinformatik, biostatistik og biobank. Centret arbejder også tæt sammen med de klinisk genetisk afdelinger i regionen, og kan derfor hjælpe med:

  • Rådgivning og sparring omkring klinisk anvendelse, samt forslag til forskning-, udviklings, og implementeringsprojekter
  • Prøveindsamling og håndtering i biobank
  • Datagenerering – genomiske og kliniske
  • Dataopbevaring – genomiske og kliniske
  • Dataanalyse – biostatistik og bioinformatik
  • Datafortolkning

En del af en national strategi

Danske Regioner har i fællesskab med regeringen i december 2016 udarbejdet og offentliggjort en national strategi for personlig medicin. Strategien er bygget op omkring oprettelse af det Nationale Genom Center og etablering af regionale datastøttecentre.

Datastøttecentret i Region Syddanmark har sekretariat på Odense Universitetshospital, J. B. Winsløws vej 9 a, 3. sal, 5000 Odense C 

Siden er under udarbejdelse ...

Leder Anna Skat Nielsen

Anna Skat Nielsen

Afdelingsleder

OPEN


25 27 56 00
APPFWU01V