Skip til primært indhold

Samtykkeerklæring

Skriftligt samtykke fra patienten ved alle genetiske analyser

Nyttige links 

Fremover er der behov for skriftligt samtykke fra patienten ved alle genetiske analyser.

Eneste undtagelser er:

  • Ved hyppige kendte varianter, som fx ved cystisk fibrose og hæmokromatose
  • Når der kun undersøges for en specifik variant, som er kendt i familien
  • Når der er tale om repeatsygdomme. 

Det skyldes, at der i stigende grad anvendes omfattende sekventering i patientudredningerne og derfor skal tages hensyn til lovændringen der per 1. juli 2019 stiller krav om skriftligt samtykke ved omfattende genetiske sekventering.
Er man i tvivl, anbefales det, at der udfyldes samtykkeerklæring. Alternativt kan forvagten på Klinik Genetisk Afdeling (KGA) kontaktes for afklaring.

Det er rekvirerende læges og afdelings ansvar, at samtykkeerklæringen udfyldes, underskrives og indscannes i journalen, så dokumentationen er tilgængelig. Nationalt Genom Center (NGC), har lavet samtykkeerklæringer og vejledninger til både kliniker og patient (se link ovenfor). 

Har du udbesvarede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sygeplejerske Marianne Præstegaard på Klinisk Genetisk Afdeling, OUH på mail;  Marianne.Praestegaard@rsyd.dk

APPFWU01V