Skip til primært indhold

Hvad er OPEN

OPEN er en forskerstøtteenhed der hjælper sundhedsforskere i Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, registerdata og formalia omkring deres forskningsprojekter.

Forskerstøtteenheden OPEN

OPENs mission er at fremme og styrke den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Syddanmark. 

OPENs vision er at blive Danmarks førende forskerstøtteenhed.

OPENs værdier er grundlaget for hvem vi er og et vigtigt fundament for at vores vision bliver til virkelighed. I OPEN er vi serviceminded og kvalitetsbevidste, vi er løsningsorienterede og åbne over for nye samarbejder, samtidig sikrer og respekterer vi både faglig og personlig forskellighed.

Vores værdier i OPEN betyder, at vi kan tilbyde forskerne i Region Syddanmark:

  • Præcis den forskerstøtte, de har brug for!
  • Kompetent rådgivning og sparring, som øger forskningskvaliteten!
  • Tiltrækning af nye forskningssamarbejder gennem synlighed og åbenhed!

OPEN ledes af en styregruppe bestående af 12 personer repræsenterende OUHs direktion, Klinisk Institut, Institut for Regional Sundhedsforskning og forskellige afdelinger i Region Syddanmark. Til daglig ledes OPEN af  Lone Kjeld Petersen fra Gynækologisk Obstetrisk afdeling, OUH. I praksis fungerer OPEN dog som et netværk med bidrag fra flere afdelinger og institutter.

OPEN - støtter din forskning!

APPFWU01V