Skip til primært indhold

Hvad er OPEN

OPEN er en forskerstøtteenhed der hjælper sundhedsforskere i Region Syddanmark med dataindsamling, dataanalyser, biobank, registerdata og formalia omkring deres forskningsprojekter.

Forskerstøtteenheden OPEN

OPENs mission er at fremme og styrke den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Syddanmark. 

OPENs vision er at blive Danmarks førende forskerstøtteenhed.

OPENs værdier er grundlaget for hvem vi er og et vigtigt fundament for at vores vision bliver til virkelighed. I OPEN er vi serviceminded og kvalitetsbevidste, vi er løsningsorienterede og åbne over for nye samarbejder, samtidig sikrer og respekterer vi både faglig og personlig forskellighed.

Vores værdier i OPEN betyder, at vi kan tilbyde forskerne i Region Syddanmark:

  • Præcis den forskerstøtte, de har brug for!
  • Kompetent rådgivning og sparring, som øger forskningskvaliteten!
  • Tiltrækning af nye forskningssamarbejder gennem synlighed og åbenhed!

OPEN er en driftsafdeling på OUH med Kim Brixen som direktør. OPENs ledergruppe består af OPENs leder Anna Skat Nielsen, fire funktionsledere og en forskningsleder, som varetager den daglige ledelse. OPEN har desuden en styregruppe bestående af 12 personer, der repræsenterer OUHs direktion, SDU Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning samt de fem sygehusenheder i Region Syddanmark.

Her kan du downloade vores logo.

Logoet må kun anvendes efter aftale med OPEN.

PNG (RGB)

OPEN - støtter din forskning!

APPFWU01V