Skip til primært indhold

OPEN styregruppe

Alle sygehusenheder i Region Syddanmark samt Institut for Regional Sundhedsforskning og Klinisk Institut er repræsenteret i OPEN styregruppe

 • Direktør Kim Brixen, OUH, formand for styregruppen
 • For Institutleder ved Klinisk Institut, Dekan Ole Skøtt, SDU
 • Institutleder ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Kim Christian Houlind, SDU
 • Leder Anna Skat Nielsen, OPEN
 • Lektor, overlæge, ph.d. Torben Frøstrup Hansen, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt
 • Direktør Jan Erik Henriksen, Steno Diabetes Center Odense, OUH
 • Professor, overlæge, ph.d. Christian Backer Mogensen, FAM, Sygehus Sønderjylland
 • Lektor, klinisk sygeplejeforsker, ph.d. Helen Schultz, Kirurgisk Afdeling A, OUH
 • Lektor, overlæge, ph.d. Pernille Just Vinholt, Blodprøver og Biokemi, OUH
 • Professor, ph.d. Anette Søgaard Nielsen, Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Lektor, læge, ph.d. Maja Sofie Thiele, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, OUH
 • Lektor, overlæge, Tobias Sejbæk, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Esbjerg og Grindsted Sygehus

  Øvrige mødedeltagere/sekretariatsfunktion:
 • Funktionsleder Janni Brødbæk, OPEN
 • Specialkonsulent Bente Møller, Økonomi og Planlægning, OUH

  Suppleanter:
 • Professor, overlæge, ph.d. Tanja Maria Sheldrick-Michel, Psykiatrien i RSD (supp. for Anette Søgaard)
 • Lektor, læge, ph.d. Stinus Gadegaard Hansen, Endokrinologisk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus
  (supp. for Tobias Sejbæk)
 • Lektor, cand. pharm., ph.d. Helene Skjøt-Arkil, FAM, Sygehus Sønderjylland (supp. for Christian B. Mogensen)
 • Læge, ph.d.-studerende, Jonas Sanberg Ljungdalh, Organkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt (supp. for Torben Frøstrup Hansen)
 • Professor, overlæge, dr. med., ph.d., Kurt Højlund, Steno Diabetes Center Odense, OUH
  (supp for Jan Erik Henriksen)
 • Udviklingssygeplejerske, ph.d. Malene Kaas Larsen, Kirurgisk Afdeling A, OUH (supp. for Helen Schultz)
 • Cand.scient. Marina Bjørling-Poulsen, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH
  (supp. for Pernille Just Vinholt)
 • Professor, overlæge, dr. med., ph.d., Michael Bau Mortensen, Kirurgisk Afdeling A, OUH
  (supp. for Maja Thiele)
APPFWU01V