Skip til primært indhold

OPEN kommissorium

Kommissorium: Styregruppen for Open Patient data Explorative Network (OPEN)

På møde i koncernledelsesforum d. 3. oktober 2017 blev det aftalt, at OPEN fra 2018 skal udvides til at være en fælles forskningsinfrastruktur for alle fem sygehusenheder i Region Syddanmark.

 1. Formål:
  Styregruppen for OPEN har ansvaret for, at initiativet med udvidelse af OPEN føres ud i livet samt har den rådgivende rolle i forhold til sygehusenhedernes forskningsråd og direktioner samt Det Regionale Strategiske Forskningsråd i spørgsmål, der vedrører OPEN.
 2. Styregruppen for OPEN har følgende opgaver:
  1. Styregruppen sikrer, at OPEN’s virke tilgodeser alle relevante interessenter
  2. Styregruppen rådgiver OPEN’s daglige ledelse om OPEN’s virke i forhold til interessenterne, herunder om strategi og visioner for OPEN
  3. Styregruppen fastsætter retningslinjer for brug af OPEN’s ydelser.
 3. Styregruppens medlemmer:
  Styregruppen for OPEN er sammensat således, at der er repræsentation af alle sygehusenheder i Re-gion Syddanmark, Institut for Regional Sundhedsforskning og Klinisk Institut. Styregruppen består af følgende:
  - OUH’s forskningsansvarlige direktør (formand for styregruppen)
  - Lederen af Klinisk Institut
  - Lederen af Institut for Regional Sundhedsforskning
  - Lederen af OPEN
  - 4 repræsentanter fra OUH
  - 1 repræsentant Sygehus Lillebælt
  - 1 repræsentant fra Sydvestjysk Sygehus
  - 1 repræsentant fra Sygehus Sønderjylland
  - 1 repræsentant fra Psykiatri Sygehuset i RSD
  Ved møderne deltager desuden administrativ funktionsleder i OPEN samt konsulent fra forskningsteamet i Økonomi og Planlægning, der varetager sekretariatsfunktionen for OPENs styregruppe.
 4. Mødefrekvens:
  Der afholdes møder i styregruppen 2 gange årligt.
APPFWU01V