OPEN Research Support
Aktive projekter Søg

Viser 841 projekter

OP_1153 SWE of rectal adenomas and cancer
Physician, Martina Kastrup Loft, Department of Radiology, Lillebælt Hospital Vejle

OP_1152 Quality assurance and research database, Center of Gender Identity, Odense
Consultant, Dorte Glintborg, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_1141 Den specialiserede palliative indsats - en sammenligning af to forskellige interventioner
Postdoc, Elizabeth Emilie Rosted, Zealand University Hospital

OP_1139 Comparison of CA125 and circulating HOXA9 methylated DNA in the treatment monitoring of recurrent ovarian cancer
Physician, Louise Faaborg , Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_1137 Fører samtidig behandling af atorvastatin med paclitaxel til højere risiko for nervesmerte
Research Leader, Anton Pottegård, Clinical Pharmacology and Pharmacy, University of Southern Denmark

OP_1126 To be a relative to an older person admitted with COVID-19 infection - a qualitative study
Post doc and clinical nurse specialist, Kirsten Specht, Department of Orthopedic Surgery, Hospital of Southern Jutland

OP_1125 Healthcare professionals experiences of comprehensive organisational changes in three South Jutland hospitals during Covid-19 outbreak in Denmark
Postdoc, Kirsten Specht, Department of Orthopedic Surgery, Hospital of Southern Jutland

OP_1122 Developing and ensuring competence in Cesarean section
Physician, Nicole Elisabeth Østed Schultz, Female Disease and birth, Aabenraa Hospital

OP_1121 Lifestyle habits and screening for cardio-vascular risk factors in patients with rheumatoid arthritis - from register to the patient's perspective
ph.d. student, Julie Katrine Karstensen, Danish Hospital for Rheumatic Diseases, Sønderborg, Denmark

OP_1115 PET/CT for response prediction in diffuse large B-cell lymphoma/Hodgkin lymphoma: PERCIST vs Lugano
Consultant, Malene Grubbe Hildebrandt, Department of Nuclear Medicine, Odense University Hospital

OP_1111 Low Dose Naltrexone for Treatment of Pain in Patients with Fibromyalgia - an Effect by a Central Modulation Mechanism?
Consultant MD, Kirsten Muller Bested, Friklinikken Grindsted, Region of Southern Denmark

OP_1110 Konsekvenser af Covid-19 smitte for gravide, fødende og deres nyfødte børn
Lektor, Mette Bliddal, OPEN Open patient Data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_1099 BCG vaccination og morbiditet
Professor, Christine Stabell Benn, OPEN Open Patient data Explorative Network, OUH Odense

OP_1097 Primær immundefekt ved kronisk rhinosinuitis
Staff physician, Anita Garcia, Department of ENT, Hospital of South Jutland, Vejle

OP_1092 Udvikling af individualiserede ambulante forløb til patienter med levercirrose- bedre patientoplevet kvalitet og opkvalificering af den palliative indsats.
Staff Physician, ______ ______, Department of Gastroenterology and hepatology, Hospital of South West Jutland, Esbjerg

OP_1091 First trimester screening for late-onset pre-eclampsia: Evaluation of novel predictive multi-biomarker panel in combination with the FMF algorithm
Biochemist, Martin Overgaard, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_1090 Få de børn du ønsker mens du kan
ph.d. student, Camilla Gry Temmesen, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_1089 Metabolic syndrome and persistent shoulder pain 1 year after primary diagnosis: The prospective Vejle Hospital Shoulder Cohort (VHS Cohort) with focus on prognostic factors
Physiotherapist, Kim Gordon Ingwersen, Fysio and occupational therapy, University Hospital Lillebælt, Vejle

OP_1087 Holdninger til medicinreduktion blandt ældre psykiatriske patienter
Pharmaconomist, Trine Simonsen, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital

OP_1080 Leveringssvigt i primærsektoren. Hvad fylder det på privat apotek?
Research Assistant, Alaa Burghle, Sygehusapotek Fyn, Odense University Hospital

OP_1078 The severity of rectal inflammation and pouch surgery outcome
Physician, Frederik Windfeldt Bækgaard, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_1075 Impact of Afterload Reduction in Left Ventricular Function in Patients with Aortic Stenosis - Can We Assess Contractility?
Pregraduate Research Student, Kristian Bach Laursen, University of Southern Denmark

OP_1073 Emergency Room Testing for Hepatitis C as an intervention in the C-Free-South Project
Chief Physician, Jessica Jennifer Wentworth, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_1072 Cholecystectomi i dagkirurgisk regi - postoperativ smertebehandling efter udskrivelse
Quality Coordinator, Susanne Olsen, Department of Anesthesiology, University Hospital Odense

OP_1069 The Impact of Post-thyroidectomy Neck Stretching Exercises on Improving Short Term Quality of Life: A Randomized Prospective Clinical Trial
Resident, rikke Taudal Thorsen, Department of ORL Head & Neck surgery and Audiology, Odense University Hospital

OP_1066 INFLAMMATION OG LÆGEMIDDELOMSÆTNING - Bliver effekten af lægemidler dårligere, når patienter med type 2 diabetes opstarter behandling for deres diabetes?
PhD-student, Ann-Cathrine Dalgård Dunvald, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, University of Southern Denmark

OP_1065 Kamerakapsler i klinikken
PhD-student, Ulrik Deding, Department of Surgery, Odense University Hospital, Svendborg

OP_1064 Decision-making in Out-of-Hospital Cardiac Arrest: The Ethics in Resuscitation
Physician, Louise Milling, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, University Hospital Odense

OP_1062 Multiplex immunofluorescence analyzing infiltrating immune cells in colorectal cancer
Physician, Natacha Dencker Trabjerg, Department of Oncology, Hospital of Lillebaelt, Vejle

OP_1061 Registerbaseret forskning til forbedring af behandlingsforløb blandt patienter med inflammatoriske tarmsygdomme
cand. scient. san. publ., Nathalie Fogh Rasmussen, Department of Immunology, Aabenraa Hospital

OP_1058 Prospective observational study and biobank in all persons referred to Body Indentity Clinic Odense
Consultant, Dorte Glintborg, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_1057 CAMONCO 2 - The efficacy of open dialogue about complementary alternative medicine integrated in conventional oncology care
Nurse, Mette Stie, Department of Oncology, Hospital Lillebælt, Vejle

OP_1056 Systematisk review af valideringsstudier af Charlsons komorbiditetsindeks
Statiscian, Sören Möller, OPEN, Odense University Hospital

OP_1053 In vitro effect of endogenous retroviral envelope protein derived peptide in patients with acute moderate to severe ulcerative colitis
Consultant, ______ ______, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_1052 Adjuvant PIPAC in gastric cancer patients. OPC4 studiet
Afdelingslæge, ph.d, Signe Bremholm Ellebæk, Kirurgisk Afdeling

OP_1051 E-learning in obstetric anaesthesia - does e-learning improve knowledge, performance and satifation of course participants
Doctor, Mette Legaard Andersson, Department of Anaesthesiology and Intensive Care

OP_1047 Validering af spørgeskema om symptomer fra urinvejene ved indsættelse af dræn i urinvejene
Consultant, Helene Ulrik Jung, Department of Urology, Lillebaelt Hospital Vejle

OP_1044 Using virtual-reality simulation to ensure basic competence in transthoracic echocardiography
student, Martine Siw Nielsen, Department of Clinical Progress, Odense University Hospital

OP_1043 Speckle tracking ultrasonography for assessment of skeletal muscle strain in m. triceps surae A clinical validation study on patients following Achilles tendon rupture and healthy reference participants.
Consultant, Lars Henrik Frich, Department of Orthopeadic Surgery, Odense University Hospital

OP_1041 Modification of endometrial receptivity after vaginal seminal plasma application
PhD student, Laura Catalini, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_1040 Videomøde i ældres eget hjem - et alternativ til fysisk fremmøde
Project worker, Ann Sophia bertelsen, Department of Geriatrics, Odense University Hospital

OP_1036 Development and Psychometric Evaluation of New BREAST-Q Scales to Measure Lymphedema Outcomes
Consultant, Jens Ahm Sørensen, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_1034 Spondylartropatier. Aspekter af bruskmetabolisme og det innate immunsystem (surfaktant protein-D, SP-D) i relation til klinisk fænotype og sygdomsaktivitet
Consultant, Heidi Lausten Munk, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_1032 Clinical utility of circulating tumor specific DNA in pre-operative risk classification of colon cancer - A retrospective analysis
Physician, Louise Raunkilde Larsen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_1031 Praktiserende lægers oplevelse af kvalitetsarbejde i klynger og klyngernes betydning for lægernes motivation og behandlingsadfærd
Ph.d. student, Maria Bundgaard, Research Unit for General Practice, University of Southern Denmark

OP_1030 Autologous Fat Grafting as Treatment of Postherpetic Neuralgia A randomized clinical trial
Physician, Martin Sollie, Department of Plastik Surgery, University Hospital Odense

OP_1029 WORK-ON, work rehabilitation for persons with inflammatory arthritis
PhD-student, Christina Merete Tvede Madsen, Danish Hospital for Rheumatic Diseases

OP_1027 Implementering og kvalitetssikring af genotypebestemmelse af DPYD-genet til patienter som behandles med 5-fluorouracil
Consultant, Per Damkier, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_1026 A comparative study of magnetic resonance imaging, ultrasound and capsule endoscopy of the small and large intestine for assessing treatment response in known Crohn's disease
Consultant, Michael Dam Jensen, Department of Internal Medicine and Acute Medicine, Hospital of Vejle

OP_1025 Blended Treatment for Alcohol Use Disorder - BLEND-A. Development and evaluation of a blended treatment intervention for alcohol use disorder in Denmark .
Lecturer, Anette Søgaard Nielsen, Research Unit of Psychiatry, Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_1020 Præeklampsi og kontaktaktivering
Physician, PhD student at Unit for Thrombosis Research, Anne Cathrine Meldgaard Godtfredsen, Department of Gynaecology and Obstetrics, Esbjerg Hospital

OP_1016 Polypharmacy and medication safety in vulnerable older immigrants with cognitive disorders
PhD-student, Camilla Puggaard Lynnerup, Department for Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_1015 Alkoholforbrug hos den ældre patient.
Physician, Birgitte Godskesen Tougaard, Department of Internal Medicine, Lillebaelt Hospital, Kolding

OP_1013 Tidlig opsporing af rusmiddelbrug i graviditeten
Doctor, Nete Lundager Klokker Rausgaard, Research Unit of Gynaecology and Obstetrics, University of Southern Denmark

OP_1012 Methylated circulating tumor DNA in first line endocrine treatment for metastatic breast cancer
Consultant, Troels Bechmann, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_1011 Follow-up based on methylated circulating tumor DNA (ctDNA) in breast cancer
Consultant, Troels Bechmann, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_1010 PRISMA-PET - Primary staging of Prostate cancer: A randomized Controlled Trial Comparing 18F-PSMA-1007 to Conventional Imaging
Physician, Karen Middelbo Buch-Olsen, Department of Nuclear Medicine, Odense University Hospital

OP_1006 Forløbet ved akut sygdom hos plejehjemsbeboeren - viden, udvikling og intervention
Physician, Gitte Schultz Kristensen, Emergency Department, Odense University Hospital

OP_1005 Genordination på de danske apoteker: Afdækning af omfang og praksis
Research Assistant, Alaa Hassan Burghle, Sygehusapotek Fyn, Odense University Hospital

OP_1004 PCOS and blood pressure
Student, Julie Hougaard Nielsen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_1000 Tocotrienol and Bevacizumab in metastatic colorectal cancer - A randomized phase II marker trial
Doctor, Natacha Dencker Trabjerg, Department of Oncology, Hospital of Lillebaelt, Vejle

OP_997 Monitoring of methylated, circulating tumor DNA in patients undergoing treatment for lever metastases from colorectal cancer - a prospective biomarker study. Short title: Liver ctDNA
physician, Louise Raunkilde Larsen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_993 Identifying and prioritising ideas on how to enhance young adult cancer survivors in participation in everyday activities
postdoc, Marc Sampedro Pilegaard, REHPA

OP_990 Optimizing the use of laboratory tests - A study on the applicability and efficacy of different interventions to reduce over-utilization
chemist, Serena Lillo, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital Svendborg

OP_988 Fordeling af lægemidlerne hydrochlorthiazid og bendroflumethiazid i huden
Associate Professor, Tore Bjerregaard Stage, Department of Clinical Pharmacology and Pharmacy, University of Southern Denmark

OP_987 Kommunikation mellem apotekspersonalet og ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Research assistant, Alaa Hassan Burghle, Sygehusapotek Fyn, Odense University Hospital

OP_986 Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation in the Region of Southern Denmark 2015 - 2020
PhD student, Louise Linde, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_985 Identifikation af nye risikofaktorer for blodpropper
lecturer, Else Marie Bladbjerg, Department of Clinical Diagnostics, Esbjerg Hospital

OP_982 CIMPRIL Circulating methylated DNA as a prognostic marker in curative radiotherapy for non-small cell lung cancer
physician, Sara Witting Christensen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_981 PROMIL Plasma methylated DNA as a prognostic marker of minimal residual disease in non-small cell lung cancer
physician, Sara Witting Christensen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_980 Early detection of lung cancer in general practice - a prospective observational study DETECT
physician, Sara Witting Christensen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_979 Diagnostic performance of PET/MRI compared with PET/CT for staging and restaging of cervical cancer: a prospective study
physician, Mie Holm Vilstrup, Department of Nuclear Medicine, University Hospital Odense

OP_978 Primary Sjogren's Syndrome in a Danish cohort. Clinical characteristics and disease evaluation utilizing ultrasound, patient reported outcome and disease activity score.
student, Nanna Surlemont Schmidt, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_976 Præterm fødsel og diabetesrelaterede komplikationer hos kvinder med prægestationel diabetes og co-eksisterende depression/angst.
student, Anna Emilie Rosbach, Department of Gynaecology and Obstetrics and Steno Diabetes Center Odense

OP_975 Music therapy versus treatment as usual for refugees diagnosed with posttraumatic stress disorder (PTSD)
Researcher, Torben Moe, Clinic for Traumatised Refugees

OP_974 Management of people with dementia in Danish General Practice
Professor, Frans Boch Waldorff, Research Unit of General Practice, Institute of Public Health, University of Southern Denmark

OP_969 Brug af medicin og livskvalitet hos ældre
PhD Student, Carina Lundby Olesen, Department of Clinical Pharmacology and Pharmacy, University of Southern Denmark

OP_968 Undersøgelse af geriatriske patienters holdninger til deprescribing
PhD Student, Carina Lundby Olesen, Department of Clinical Pharmacology and Pharmacy, University of Southern Denmark

OP_967 SNAK-OM
Researcher, Helen Schultz, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_964 Dyrkningsstyret antibiotikabehandling efter appendicit
student, Ditte Bro Sørensen, Psychiatric Department, Odense University Hospital

OP_961 Validering af Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire
Stud. Med., Charlotte Skov Neumann, University of Southern Denmark, Odense

OP_960 Foot problems in people with rheumatoid arthritis, prevalence and validation of a patient-reported outcome measure
professor, Ann Bremander, Dansk Gigthospital

OP_959 Randomized trial of standard dose versus high dose of radiotherapy in rectal preservation with chemo-radiotherapy to patients with early low and mid rectal cancer. The Watchful Waiting 3 trial. WW3
Consultant, Lars Henrik Jensen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_956 Injury rate and severity sustained during training in Danish mixed martial arts
Doctor, Bo Bregehof, Department of Orthopaedics and Traumatology, Odense University Hospital

OP_954 Recurrent and Metastatic Prostate Cancer: Impact of 18F-PSMA-PET/CT on clinical decision making and response monitoring
Physician, Jorun Holm, Department of Nuclear Medicine, University Hospital Odense

OP_950 Betydningen af NK-cellers immunrespons for effekten af check-point immunterapi hos patienter med ikke-småcellet lungekræft NK-CheckClinical aspects of circulating tumor specific methylated DNA and NK cell activity in lung cancer
physician, Sara Witting Christensen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_949 AKF-393 Fase 1 PK-analyser af NS3728
clinical lector, Troels Bergmann, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology

OP_947 Egen blodprøvetagning: Pilotprojekt vedr. patienter med kroniske sygdomme og egen blodprøvetagning, med henblik på reduktion af antal fremmøder på sygehus og hos egen læge
biochemist, Trine Rennebod Larsen, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology

OP_946 Har præ-træning på abstrakte moduler i virtuel vitreoretinal kirurgi gavnlig effekt på læringskurven af procedurespecifik træning?
Doctor, Anna Stage Vergmann, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_944 Early extracorporeal shockwave therapy for erectile dysfunction in radically prostatectomised men
student, Ali Moumneh, Department of Urology

OP_941 Early stage EGFR adenocarcinoma
Consultant, Erik Jakobsen, Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Surgery, Odense University Hospital

OP_939 Morbidity in transgender persons in Denmark
Consultant, Dorte Glintborg, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_938 Person-family-centred Acute Care planning in Emergency departments (The ACE study)
Nurse, Christina Østervang, The Emergency Department, Odense University Hospital

OP_937 Longterm individual and societal consequences of untreated vertebral osteoporotic fractures
Registry Specialist, Michael Kriegbaum Skjødt, Hospital and Health Care, Holbæk Hospital

OP_934 What we don´t know about wrist fractures: Correlation of radiographs and RadioStereometric Analysis
Radiographer, Janni Jensen, Department of Radiology, Odense University Hospital

OP_932 An analysis of the impact of implementing PRO in the outpatient clinics for epilepsy patients in the Region of Southern Denmark-
Cand.scient., Camilla Tykgaard Clausen, Department og Quality and Improvement, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

OP_931 Alderstilpasset klassifikatorisk diagnostik for ældre i psykiatrien
post doctoral researcher, Silke Behrendt, Center for Clinical Alcohol Research

OP_930 PROTANA - Protection from food induced anaphylaxis by reducing the serum level of specific IgE
Consultant Doctor, Carsten Bindslev Jensen, Department of Dermatology and Allergy Centre, Odense University Hospital

OP_929 IMEM toxicity immunotherapy
Consultant, Lars Bastholt, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_928 Centralt vaskulært kateter (CVK)-associeret infektion i blodet hos spædbørn indlagt i neonatalt regi på Odense Universitets Hospital
Student, Camilla Littau Nielsen, H. C. Andersen Children and Youth hospital

OP_927 What is important to GPs when discussing statin deprescribing?
PhD Student, Wade Thompson, Research Unit of General Practice, University of Southern Denmark

OP_925 Børneortopædkirurgisk Kvalitetsdatabase
Senior Resident, Julie Ladeby Erichsen, Department of Orthopedic Surgery, Kolding Hospital

OP_923 Repurposing disulfiram as treatment for metastatic colorectal cancer
Physician, Line Schmidt Tarpgaard, Department of Oncology, University Hospital Odense

OP_922 Præoperative lokalisationsstrategier ved primær hyperparathyreoidisme (omtales "CEUS-projekt")
Doctor, Sanne Høxbroe Michaelsen, Department of ORL, Head & Neck Surgery, Odense University Hospital

OP_921 KOM pårørende
Scientist, Marianne Kirstine Thygesen, Department of Surgery, Odense University Hospital, Svendborg

OP_920 The clinical potential of artificial intelligence in early detection of lung cancer
Physician, Margrethe Høstgaard Bang Henriksen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_919 Tidlig mobilsering af den kritisk syge patient
Consultant, Thomas Strøm, Department of Anesthesiology, Odense University Hospital

OP_918 Undersøgelse af klap- og myokardiesygdomme hos patienter med ANCA-associeret vaskulit
Physician, Thomas Guterbaum, Department of Medicine

OP_917 "Hypertension in type 2 diabetes and chronic kidney disease - comparing measurement techniques"
Physician, Anne Daugaard Thuesen, Department of Internal Medicine, Kolding Hospital

OP_916 Familietrivsel i Almen Praksis
Professor, Frans Boch Waldorff, Research Unit of General Practice, Institute of Public Health, University of Southern Denmark

OP_914 Biologiske mekanismer i social interaktion ved autismespektrumforstyrrelser
Consultant, Niels Bilenberg, Department of Psychiatry, the Region of Southern Denmark

OP_913 Registerbaseret follow-up af DANCAVAS deltagerne med fokus på betydningen af forkalkninger på aortaklappen
Professor, Axel Diederichsen, Department of Cardiology

OP_912 Fitness for alle - fitness for mennesker med bevægelseshandikap
PhD Student, Helene Nikolajsen, Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark

OP_910 Testosterone treatment in transgender men and non-binary persons BODY IDENTITY CLINIC
Consultant, Jan Frystyk, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_908 One year mortality in patients presenting with PR interval prolongation in the emergency department: A multicentre cohort study of prevalence and prognosis
professor, Annmarie Lassen, Emergency Department, Odense University Hospital

OP_907 Impact of red and processed meat and fibre intake on risk of chronic inflammatory diseases: a prospective UK Biobank cohort study on prognostic factors and personalised medicine in the UK Biobank
Professor, Vibeke Andersen, Unit for Molecular Diagnostics and Clinical Research

OP_905 Identifikation af risikopatienter på Fælles Akutmodtagelsen - SVS
consultant, Mikkel Brabrand, Emergency Department, Odense University Hospital

OP_904 Identifikation af risikopatienter på Fælles Akutmodtagelsen - OUH
professor, Annmarie Lassen, Emergency Department, Odense University Hospital

OP_902 CISTRON - Impact of stereotactic body radiation therapy on the coagulation system in patients with non-small cell lung cancer
Senior Consultant, Stefan Starup Jeppesen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_901 Bone Healing During Ninlaro Exposure (BONE)
Consultant Doctor, Thomas Lund, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_900 Bevacizumab and Tocotrienol in recurrent ovarian cancer; a marker based phase II trial
Doctor, Louise Faaborg, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_899 Live and non-live vaccines and long-term mortality in the Glasgow University Student Cohort
Professor, Christine Stabell Benn, OPEN Open Patient data Explorative Network, OUH Odense

OP_896 Nonmelanom hudkræft i ansigtet - observationer og oplevelser af multidisciplinære teamkonferencer
Medical Student, Anna Skovsbo Vamdrup, Department of General and Plastic Surgery, Vejle Hospital

OP_894 SOFT - et fase 2 studie af stereotaktisk strålebehandling af bløddelsmetastaser under mellemgulvet.
Doctor, Mette van Overeem Felter, Department of Oncology, Herlev Hospital

OP_893 Metabolisk og endokrinologisk karakteristik af en prospektiv kohorte af kvinder med PCOS
Consultant, Dorte Glintborg, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_892 Livet med Multipel clerose: En antropologisk undersøgelse af (egen)omsorg i hverdagslivet med sygdommen
Senior Reseacher, Nina Nissen, Danish Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care, University of Southern Denmark

OP_889 Improving early mobilization in the Intensive Care Unit: A participatory approach
Nurse, Lene Lehmkuhl, Department of Anestesiology and Intensive Care, Odense University Hospital

OP_888 Har kvinder i Danmark ulige adgang til gynækolog? Et studie af den socio-demografiske betydning for lige adgang til sundhed i Danmark
Professor and Consultant, Jan Blaakær, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_886 Korrelation mellem katerterrelaterede infektioner og længden af katetertunnel hos patienter med hjemmeparenteralernæring. Prospektivt observationsstudie
Consultant, Anton Bilenko, Department of Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_885 Præhospitale blodprøver på akutte patienter hos lægebilen i Odense
Doctor, Louise Houlberg Hansen, Department of Anaesthesiology and Intensive Care

OP_884 Assessing Walking Performance in Patients with Lumbar Spinal Stenosis using an Accelerometer - a Method Development study
Consultant, Malin Eleonora av Kàk Gustafsson, Rygcenter Syddanmark, Middelfart Hospital

OP_882 The effect of bupropion in peripheral neuropathic pain - A randomized, double-blind, placebo-controlled study.
Physician, Melissa Dall Kreutzfeldt, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_881 Barnets vej i blodprøvetagning
medical laboratory technician, Bente Moos Lindberg Callesen, Department of Biochemistry and Immunology, Kolding Hospital

OP_880 Etablering af knaphuller ved gentagne samme dags kanyleringer i A/V fistel hos patienter i hæmodialyse.
Clinical Nurse Specialist, Mette Kirtstine Mølgaard Axelsen, Department of Hemodialysis, Esbjerg Hospital

OP_877 Video consultations in oncology nursing outpatient clinic
Nurse, Lene Vedel Vestergaard, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_876 The Danish experience of alemtuzumab treatment in relapsing remitting multiple sclerosis: based on registry data
PhD Student, Ásta Milthers Theódórsdórttir, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_873 Effects of systematic proprioceptive-tactile stimulation with use of the Protac MyFit®-
ph.d. student, Ann Natasja Nielsen, Department of Public Health, General Practice, University of Southern Denmark

OP_872 Prognostic utility of functional flow reserve derived from CT coronary angiography in patients with severe coronary calcifications
Undergraduate student, Jeanie Meincke Egedal, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_871 Translation, cross-cultural validation and psychometric evaluation of the Danish version of the Haematological Malignancy Patient-Reported Outcome Measure (HM-PRO)
Project Manager, Henrik Eshøj, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_870 Kirurgisk eller ikke-kirurgisk behandling - udvikling og alfatest af et beslutningsstøtteværktøj for patienter med recidiv af højgradsgliom
Nurse, Helle Sørensen von Essen, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_869 Cervixscreening hos sårbare gravide.
Physician, Anne-Marie Helt, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_868 Non-invasive retinal markers of ocular sarcoidosis
Professor and Consultant, Jakob Grauslund, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_867 Dry-needling as treatment of post-herpetic neuralgia
Doctor, Martin Sollie, Department of Plastic Surgery, University Hospital Odense

OP_866 Kvalitativ studie af immunsupprimerede patienters oplevelse af, at have vorter på hænder og fødder
Clinical Nurse Specialist, Nadja Trier Munk, Department of Dermatology, Odense University Hospital

OP_865 Effekten af postoperativ peroral antibiotika efter rektal biopsi i udredning for Mb. Hirschsprung.
Physician, Niels Bjørn, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_864 The impact of laser thermal ablation on quality of life in patients with simple nodular goiter
Physician, Jesper Roed Sørensen, Department of ORL Head & Neck surgery and Audiology, Odense University Hospital

OP_863 Comparison of short-time clinical and oncological outcomes of colonic and rectal cancer surgery in robotic versus laparoscopic surgery - a case control study
Physician, Pedja Cuk, Department of Surgery, Aabenraa Hospital

OP_862 Diagnostik af minimal hepatisk encephalopati (MHE) - Association mellem kontinuert reaktionsstidsmåling (CRT) og EEG-indices
Doctor, Mette Munk Lauridsen, Department of Gastroenterology and hepatology, Hospital of South West Jutland, Esbjerg

OP_861 Point-of-care strategies to improve tuberculosis care among severely ummunosuppressed HIV-infected patients
PhD Student, Johanna Maria Åhsberg, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_857 Indocyanine green fluorescent imaging during minimal invasive oesophagectomy
Physician, Pernille Øhlenschläger Larsen, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_856 Datadrevet Kvalitetsudvikling af Akutteam Odense
cand.scient.san.publ, Stine Emilie Junker Udesen, Department of Emergency Medicine, Odense University Hospital

OP_855 Barriers and motivators of physical activity levels and associated consequences on quality of life in children with cerebral palsy - a clinical consecutive cohort study
PhD Student, Christina Esmann Fonvig, Department of Orthopedic Surgery, Odense University Hospital

OP_854 Is arthroplaSty bEtter than interNal fixation in the undiSplaced femoral nEck fractures? A national pragmatical RCT - the SENSE trial
Physician, Bjarke Løvbjerg Viberg, Department of Orthopeadic Surgery, Lillebaelt Hospital, Kolding

OP_852 Den ældres perspektiv: Vigtige faktorer ved livets afslutning, behandlingspræferencer og stabiliteten i disse valg
PhD Student, Stine Hanson, Department of Emergency, Esbjerg Hospital

OP_851 Tidlig opsporing af hjertekarsygdom hos patienter behandlet for kræft i barndommen
Physician, Mathias Rathe, H.C. Andersens Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_848 Conditioned Pain Modulation (CPM) - en undersøgelse af flere test paradigmer til bestemmelse af CPM, samt forekomst og stabilitet af CPM hos raske og patienter med perifere neuropatiske smerter.
Physician, Melissa Dall Kreutzfeldt, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_847 Ernæring af gravide og deres ufødte børn med henblik på nedbringelse af risiko for for tidlig fødsel - et feasibility studie og observationelt projekt
Consultant, Jan Stener Jørgensen, Research Unit for Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_846 Validation of ESS in patients with Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia
Consultant and Professor, Anette Drøhse, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_845 Optimering af PCR diagnostik ved Borrelia infektioner
PhD Student, Trine Andreasen, Department of Clinical Microbiology, Vejle Hospital

OP_844 TOFAC: Treatment with Omalizumab in Food Allergic Children
Consultant, Carsten Bindslev-Jensen, Department of Dermatology and Allergy Centre

OP_843 Exploring life after cardiac arrest
PhD Student, Vicky Joshi, REHPA, Knowledge center for rehabilitation and palliative care, Odense University Hospital and the University of Southern Denmark

OP_841 Operativ eller ikke-operativ behandling af plantar fasciopati (hælsporesyndrom) - Et klinisk lodtrækningsstudie
Associate Professor, Carsten Jensen, Department of Orthopaedic Surgery, Odense University Hospital

OP_840 SVS-retroLE
Consultant, Anette Drøhse Kjeldsen, Ear-Nose-Throat and Hearing Clinic, Odense University Hospital

OP_839 Forebyggelse af lymfødem efter brystkræft med tacrolimus
Doctor, Mads Gustaf Jørgensen, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_838 Sammenhængende patient-forløb for nyligt diagnosticerede patienter/borgere med KOL
Associate professor, Lars Morsø, OPEN - Odense Patient data Explorative Network

OP_837 Hvad er vigtigt for patienter ved diskussion af, om medicin skal seponeres eller fortsættes?
PhD Student, Carina Lundby Olesen, Hospital Pharmacy Funen, Odense University Hospital

OP_836 Forekomsten af iskæmisk hjertesygdom hos patienter med type 2 myokardieinfarkt eller myokardieskade undersøgt konsekutivt og prospektivt ved hjerte-MR i en dansk sygehuspopulation
Physician, Lotte Saaby, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_835 Udredning af patienter med nyopdaget recurrensparese. Er der behov for en revideret tilgang?
Consultant, Bahareh Bakhshaie Philipsen, Department of Otorhinology, Odense University Hospital

OP_834 The potential of HOXA9 methylation for prediction of interval debulking surgical outcome after neoadjuvant chemotherapy
Physician, Louise Faaborg, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_833 The predictive value of HOXA9 methylation in ovarian cancer patients undergoing palliative treatment for recurrence of disease
Physician, Louise Faaborg, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_831 Komplikationer til to intravenøse adgange ved hjemmebehandling med kemoterapi for tarmkræft
Clinical Nurse Specialist, Mette Stie, Department of Oncology, Hospital Lillebælt, Vejle

OP_830 GAstro-intestinal Imaging dAtabase (GAIA)
PhD-student, Lasse Kaalby Møller, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_829 Den prognostiske og kliniske værdi ved at monitorere patienter med åndenød med gentagne ultralydsskanninger af hjerte og lunger
Consultant, Michael Dan Arvig, Emergency Department

OP_827 MR-scanning af patienter med coloncancer
PhD student, Malene Roland Pedersen, Department of Radiology, Vejle Hospital

OP_826 Knoglemetastasers samspil med miljøet i knoglemarven (BoneMet)
Associate professor, Thomas Levin Andersen, Department of Pathology, Odense University Hospital

OP_825 Predictors and prevalence of longterm wound care i Denmark
Postdoc, Ulla Riis Madsen, REHPA, Odense University Hospital

OP_824 Prognostisk betydning af hjerneskade efter status epilepticus
Consultant, Christoph Beier, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_823 Årsager til øget langtidsmortalitet efter status epilepticus
Consultant, Christoph Patrick Beier, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_821 Towards a Model for Coproduction of Health Care Service
PhD Student, Christina Radl-Karimi, OPEN Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_820 FIbromyalgia and NALtrexone - The FINAL study
Consultant, Karin Bruun Plesner, Department of Anesthesiology, OUH Svendborg

OP_819 Valideringsstudium af alkoholkomponent i ny urinstix
PhD student, Nete Lundager Klokker Rausgaard, Research Unit of Gynaecology and Obstetrics, University of Southern Denmark

OP_818 The buddy study - et kollegialt støtteprogram for medarbejdere
Post Doc, Katja Schrøder, Gynaecology and Obstetrics Research Unit, University of Southern Denmark

OP_817 PReTT - Rehabilitering til tiden - en undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved Parkinsons sygdom i Danmark
Research Associate, Tina Broby Mikkelsen, REHPA - Knowledge center for Rehabilitation and palliation

OP_816 Korrelation mellem kvantitative sensoriske test og selvrapporteret spørgeskema for central sensibilisering
Stud Cand Manu, Liam Michel Romario Holm, Department of Regional Health Research, University of Southern Denmark

OP_815 LON-GAS TRIFLURIDINE/TIPIRACIL (FTD/TPI) with or without bevacizumab in patients with platinum-refractory esophago-gastric adenocarcinoma. A randomized phase III study
Consultant, Per Pfeiffer, Deparment of Oncology, Odense University Hospital

OP_814 FortiColos: Bovine Colostrum to Fortify Human Milk for Preterm Infants in China A Randomized Controlled Trial in China
Consultant, Gitte Zachariassen, H. C. Andersen Children's hospital

OP_813 Will titrated oxygen flow to a peripheral oxygen saturation of 88-92% compared with oxygen flow to a saturation >94% reduce mortality in Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients with acute exacerbation
Consultant, Mikkel Brabrand, Emergency Department, Odense University Hospital

OP_812 Forbedret diagnostik og klassifikation af amyloidose (AmyDiag)
Professor, Niels Abildgaard, Department of Haematology, Odense University Hospital

OP_810 Effekten af Binge Eating Disorder (BED) behandling
Psycologist, Jakob Linnet, Occupational and Environmental Medicines, Odense University Hospital

OP_809 Findings at surveillance colonoscopy in colorectal cancer screening
Physician, Rasmus Krøijer, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_808 Prænatal diagnostik: Resultater af non-invasiv og in-vasiv diagnostik mhp. afklaring af abnorme fund og fremtidig rådgivning af gravide kvinder.
Consultant, Geske Sidsel Bak, Department of Gynecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_806 Effekten af behandlingen af AL amyloidose på myokardiefunktionen - Et hjerte-MR studie hos personer med kardiel AL amyloidose
Physician, Redi Pecini, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_805 Fælles dagsorden til stuegang
Clinical Nurse specialist, Helle Poulsen, Department of Surgery, Kolding Hospital

OP_804 Fear of Cancer Recurrence in colorectal cancer survivors - A population based study and intervention
Doctor, Johanne Damn Lyhne, Department of Oncology, Hospital of Vejle

OP_803 The PRISM study - Prostate Radiotherapy Integrated with Simultaneous MRI
Consultant, Tine Schytte, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_802 MR adapted radiotherapy - feasibility study for MR Linac
Consultant, Tine Schytte, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_799 Quantitative Sensory Testing and PET/CT scanning in assessment of surgical outcome for Lumbar Disc Herniation
PhD student, Christian Støttrup, Rygcenter Syddanmark, Middelfart, Lillebaelt Hospital

OP_798 The effect of PROgressive resistance training versus total Hip arthroplasty in patients with end-stage hip osteoarthritis
PhD Student, Thomas Frydendal, Fysiotherapy, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_797 Forældres oplevelser af præinformation i forbindelse med fødsel af barn med medfødt abdominal misdannelse
Clinical Nurse Specialist, Gitte Mikkelsen, Department of Anestesiology and Intensive Care, Odense University Hospital

OP_796 Self-reported work ability following tibial shaft fractures treated with intramedullary nailing
Physician, Lars Grau Lykkeberg, Department of Orthopedic Surgery, Odense University Hospital

OP_795 Prehospital administration of antibiotics at the Mobile Emergency Care Unit in Odense - a retrospective quality study
Medical Student, Vibe Sommer Mikkelsen, Department of Anaestesiology and Intensive Care, Odense University Hospital

OP_793 En undersøgelse af den nationale misbrugsbehandling i Grønland
Project director, Anette Søgaard Nielsen, Research Unit of Psychiatry, Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_792 Subtypering af mandlig brystkræft
Physician, Lene Gaardsmand Christensen, Department of Pathology, Odense University Hospital

OP_791 Kan et elektronisk oplysningsskema anvendt som screeningsværktøj forbedre tidlig opsporing af kvinder med problematisk brug af alkohol i forbindelse med graviditet?
PhD student, Louise Katrine Kjær Weile, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_790 Testosteronbehandling af mænd med type 2 diabetes mellitus (T2DM) Effekten af testosteronbehandling på kropssammensætning og insulinfølsomhed - en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse af mænd med lav-normale testosteronniveauer og T2DM
Physician, Line Velling Magnussen, Department of Endocrinology, Esbjerg Hospital

OP_789 På vej mod mere hensigtsmæssig brug af lægemidler: Afprøvning af modeller til stop af unødvendig behandling med protonpumpehæmmere
Research assistant, Alaa Hassan Burghle, Sygehusapotek Fyn, Odense University Hospital

OP_788 A study in optimizing follow-up for postmenopausal women with breast cancer treated with adjuvant endocrine therapy
ph.d. student, Cathrine Lundsgaard Riis, Institute of Regional Health Research, University of Southern Denmark

OP_787 Cryoneurolysis for the Management of Chronic Pain in Patients with Knee Osteoarthritis; A Randomized Controlled Trial
Research Employee, Niels Peter Brøchner Nielsen, Unit of health research, Hospital of southwest Jutland

OP_786 Dual PETOvac - Dual Time PET/CT in preoperative assessment of ovarian cancer
Consultant, Mie Holm Vilstrup, Department of Nuclear Medicine, Odense University Hospital

OP_785 follow-up practices and patient empowerment among gynecological cancer survivors - A cross-sectional study in Norway, Denmark and the Netherlands
Consultant, Professor, Pernille Tine Jensen, Department of Gynecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_784 Resilient Healthcare
Researcher, Bettina Ravnborg Thude, Department of Medicine, Sønderborg Hospital

OP_782 SimLEARN: Reducing adverse events through transfer of non-technical skills
PhD Student, Malte Lebahn, Department of Language and Communication, University of Southern Denmark

OP_781 SimLEARN: Reduktion af utilsigtede hændelser gennem læringstransfer af non-technical skills
PhD student, Lotte Abildgren, Department of Anaestisiology and Intensive Care, Odense University Hospital

OP_780 A prospective investigation of infections after transrectal biopsies of the prostate using Amoxicillin/Clavulanic acid in combination with Mecillinam as antibiotic prophylaxis
PhD Student, Anders Frey, Department of Urology, Esbjerg Hospital

OP_779 Værdien af PET/MR skanning for patienter med mistanke om hoved-halskræft
Physician, Chadi Nimeh Abdel-Halim, Department of Otorhinology

OP_778 App "Mit Forløb" as a Health Technology Tool to identify Patients with a weak "Sense of Coherence" prior to Anesthesia and Surgery
Clinical Research Nurse, Dorthe Hasfeldt-Hansen, Department of Anaestesiology and Intensive Care, Odense University Hospital

OP_776 Screening af patienter med angst og depression i ambulant alkoholbehandling
Professor, Bent Nielsen, Department of Phyciatry, Odense University Hospital

OP_775 PRO-MR-Linac - Systematic web-based patient-reported outcome for personalized symptom management to pelvic magnetic resonance radiation therapy
Clinical Nurse Specialist, Pia Krause Møller, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_774 At lære og at anvende basal stimulation i intensiv sygepleje
Development Nurse, Eva Lærkner, Department of Anestiology and Intensive Care, Odense University Hospital

OP_773 ANDI - En sammenlignende undersøgelse af den diagnostiske validitet af ultralydsscanning, MR-scanning og kapselendoskopi af både tynd- og tyktarm ved mistænkt Crohns sygdom
Physician, Jacob Broder Brodersen, Department of Gastroenterology, Esbjerg Hospital

OP_772 The effectiveness of a stratified care model for non-specific low back pain in Danish primary care compared to current practice
Associate professor, Lars Morsø, OPEN - Odense Patient data Explorative Network

OP_771 The qSOFA score as a predictor of mortality stratified across etiology in the Emergency Department: A three-year hospital based cohort study at Odense University Hospital
Professor, Annmarie Lassen, Emergency Department, Odense University Hospital

OP_770 Genetisk opsporing af høj-risiko patienter med arvelig bugspytkirtelkræft
PhD student, Ming Tan, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_769 The validaty of the youth depression diagnosis in the Danish Psychiatric Research Registry
Professor, Niels Bilenberg, Department of Psychiatry, the Region of Southern Denmark

OP_767 Hearing loss and dementia: Towards a better understanding of the underlying mechanisms
Associate professor, Jesper Hvass Schmidt, Department of Audiology, Odense University Hospital

OP_766 Do people with mental health problems have an increased risk to develop diabetes mellitus?
PhD student, Nanna Lindekilde, Department of Psychology, University of Southern Denmark

OP_765 FOLFIRI RAS/RAF - Monitoring of circulating tumor DNA in patients with metastatic colecectal cancer treated with first line chemotherapy
Physician, Caroline Brenner Thomsen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_764 Skeletonized versus pedicled internal thoracic artery - a randomised study
Physician, Sofie Laugesen, Cardiac, thoracic and vascular surgery, Odense University Hospital

OP_763 Risk stratification for patients undergoing percutaneous cryoablation of small renal masses
Physician, Louise Aarup Duus, Department of Radiology, Odense University Hospital

OP_762 Nephspare PRO - Patient reported outcome after nephron sparing treatment of small renal tumours
PhD student, Theresa Junker, Department of Radiology, Odense University Hospital

OP_761 Time trends of the clinical presentation and diagnosis of celiac disease
Undergraduate student, Thora Marie Høegh-Andersen, H.C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_759 Laserdatabase
Physician, Lina Zeraiq, Department of Dermatology, Odense University Hospital

OP_757 The effect of gastric bypass surgery on glucose metabolism, gestational weight gain and fetal growth in subsequent pregnancy
ph.d. student, Louise Laage Stentebjerg, Steno Diabetes Center

OP_756 BOB-HEP Brugeroplevelser af behandling for Hepatitis C
Physician, Anne Øvrehus, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_755 Forekomst af behandlingskrævende nedre luftvejsinfektion efter trakeotomi
Nurse, Susanne Djernes Bird, Department of Ear, Nose, Throat Diseases, Odense University Hospital

OP_754 Improved algorithms for liver stiffness measurements (Fibroscan)
PhD student, Jacob Søholm, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_753 Trafik- og voldsofre: Ser man et ekstraordinært øget og kronisk forbrug af stærke analgetika samt varigt erhvervsevnetab hos traumeramte?
Professor and consultant, Claus Manniche, Occupational and Environmental Medicine, University o Southern Denmark

OP_752 Congenit hånd database
Consultant, Karina Liv Hansen, Department of Orthopedic Surgery, Odense University Hospital

OP_751 Impact of myomectomy on healing process and complication
Physician, Martin Rudnicki, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_750 Algorithms for detection of patients with a high risk of drug-related problems
Research assistant, Trine Graabæk Hansen, Hospital Pharmacy of Funen, Odense University Hospital

OP_749 Behandling af brystkræft-relateret lymfødem med fedtstamceller
Physician, Mads Gustaf Jørgensen, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_748 Personalized tuberculosis risk profile in a prospective cohort study in Denmark
Professor, Isik Somuncu Johansen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_747 Angiostatisk behandling som markør for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet (DECODE EYE)
Professor and Consultant, Jakob Grauslund, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_746 Corneal sygdom som markør for udviklingen af systemiske bindevævssygdom (DECODE EYE)
Professor and Consultant, Jakob Grauslund, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_745 Grå stær som markør for morbiditet og mortalitet (DECODE EYE)
Professor and Consultant, Jakob Grauslund, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_744 Sammenhængen mellem glaukom og cerebral neurodegenerativ og vaskulær sygdom (DECODE EYE)
Professor and Consultant, Jakob Grauslund, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_743 Sammenhængen mellem retinal karokklusion og kardiovaskulær sygdom og død (DECODE EYE)
Professor and Consultant, Jakob Grauslund, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_742 Okulære og systemiske komplikationer ved diabetisk retinopati (DECODE EYE)
Professor and Consultant, Jakob Grauslund, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_741 Behandling af vorter
Nurse, Nadja Trier Munk, Department of Dermatology and Allergy, Odense University Hospital

OP_740 Colour and Motion magnification of Squamous Cell Carcinoma Surgery of the Head and Neck
Physician, Simon Mylius Rasmussen, Department of Otocology, Vejle Hospital

OP_739 VIO18 Vaccination mod influenza på OUH 2018
Project Nurse, Susan Hansen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_738 Ultralydsskanning af patienter med hofteartrose
PhD student, Stine Haugaard Clausen, Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark

OP_737 Hvor ofte er karpaltunnelsyndrom associeret med amyloidose i Danmark
Undergraduate student, Rasmus Bastkjær, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_736 Learning small bowel capsule endoscopy
Doctor, Anders Bo Nielsen, Simulation Center SimC - Odense Univeristy Hospital

OP_734 Development, implementation and evaluation of approaches to encourage participation in meaningful occupations for people with dementia - An action research project
PhD student, Kamilla Kielsgaard, Research Unit of Rehabilitation, University of Southern Denmark

OP_733 Rekonstruktion af MPFL-ruptur
Physician, Bjarke Løvbjerg Viberg, Department of Orthopeadic Surgery, Lillebaelt Hospital, Kolding

OP_732 What happens 20 years after conservative and operative treatment for an ACL-rupture
Physician, Bjarke Løvbjerg Viberg, Department of Orthopeadic Surgery, Lillebaelt Hospital, Kolding

OP_731 Non-operativ ACL-behandling
Physician, Bjarke Løvbjerg Viberg, Department of Orthopeadic Surgery, Lillebaelt Hospital, Kolding

OP_730 Effekten af rehabilitering med Kneehab knæbandage på ustabile knæ
Physician, Bjarke Løvbjerg Viberg, Department of Orthopeadic Surgery, Lillebaelt Hospital, Kolding

OP_729 TeleNeo - en forskningsdatabase for neonatal børn på hjemmeophold
Nurse, Kristina Garne Holm, H. C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_728 Palliative Care - Oncology treatment in patients with lung- or pancreatic cancer - an explorative pre study with a mixed methods
PhD student, Tine Møller Ikander, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_727 How well does the Danish versions of MOXFQ, SEFAS, OMAS and FJS evaluate patients with ankle fractures
Physician, Julie Ladeby Erichsen, Department of Orthopedic Surgery, Kolding Hospital

OP_726 Role of endothelial inflammation in demyelinating diseases of the central nervous system
Physician, Tobias Sejbæk Mathiesen, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_725 Perimesencephal subarachnoidal blødning uden kendt blødningskilde, diagnosticering, udredning og komplikationer
Physician, Sune Munthe, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_724 Profermin: Prevention of progression in alcoholic liver dieases by modulating dysbiotic microbiota - a randomised controlled clinical trial
Physician, Suganya Jacobsen, Department of Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_723 Bedside ultrasonography in acute patients with suspected kidney involvement
Undergraduate student, Pernilla Goldberg Borggaard, Emergency Department, Odense University Hospital

OP_722 Neo-appendikostomi til antegrad kolon skylning hos børn med kronisk obstipation grundet myelomeningocele
Physician, Helle Attermann Abildgaard, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_721 Forbedring af effektiviteten af CAR T-celler dannet ud fra blodceller fra patienter med blodkræft
Professor, Torben Barington, OPEN - Odense Patient data Explorative Network

OP_720 Postoperativ agitation hos dagkirurgiske børn - Et randomiseret klinisk forsøg med hjertefrekvensvariabilitet og EEG-monitorering
Physician, Line Gry Larsen, Anaesthesia and Intensive, Hospital of Southern Jutland

OP_719 Informationssøgning før apoteksbesøg 'info før apo'
Research assistant, Alaa Hassan Burghle, Hospital Pharmacy of Funen, Odense University Hospital

OP_718 Dysregulation among infants and toddlers, and development of mental health problems at 5-6 years: A longitudinal cohort study of risk and resilience factors for progression to ADHD
Physician, Jette Asmussen, Psychiatry in the Region of Southern Denmark

OP_717 Characterization of bone marrow adipose tissue in lean healthy, obese and obese insulin resistant individuals
Post doc, Michaela Tencerova, Department of Molecular Endocrinology, Odense University Hospital

OP_716 Kemoterapeutisk behandling af colorektal cancer i Danmark
Professor, Anton Pottegård, Clinical Pharmacology and Pharmacy, University of Southern Denmark

OP_715 Danish trial of beta blocker treatment after myocardial infarction without reduced ejection fraction (DANBLOCK)
Professor, Eva Prescott, Department of Cardiology, Bispebjerg Hospital

OP_714 Wound-QoL - et livskvalitetsspørgeskema til patienter med vanskeligt helende sår
Project Manager, Henrik Sunne Eshøj, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_713 AB0-Blood type and postoperative Bleeding in Cardiac Surgery
Physician, Søren Mose Hansen, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Odense University Hospital

OP_712 Epidemiologiske analyser af udviklingen i patientgruppen i alkoholbehandlingen i Odense
Project director, Anette Søgaard Nielsen, Research Unit of Psychiatry, Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_711 Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) in patients with locally advanced pancreatic cancer (LAPC)
Consultant, Per Pfeiffer, Deparment of Oncology, Odense University Hospital

OP_710 Antibiotikaudskrivning i almen praksis: motivation, arbejdspress og behandlingsadfærd
PhD-student, Rikke Vognbjerg Sydenham, Research Unit of General Practice, University of Southern Denmark

OP_709 Tidlig opsporing af kræft i almen praksis - Udvikling og validering af mønster-baserede prædiktive algoritmer for kræftsygdom
Professor, Dorte Ejg Jarbøl, Research Unit of General Practice, Odense University Hospital

OP_708 Muscle strenght and -mass after bariatric surgery - a possible effect of testosterone replacement therapy? Randomised, placebo-controlled and double-blinded study
Physician, Line Velling Magnussen, Department of Endocrinology, Esbjerg Hospital

OP_707 LESS - Levonorgestrel endometrial surgery study - Combined endometrial surgery and Levonorgestrel Device treatment for heavy menstrual bleeding
Psysician, Martin Rudnicki, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_706 IBD-TCR-SUR - Tissue biobanking and pilot study in IBD immunogenetics
Consultant, Vibeke Andersen, Unit for Molecular Diagnostics and Clinical Research

OP_705 Melatonin - Behandling af kroniske indsovningsproblemer hos børn og unge med ADHD og søvnproblemer
Physician, Allan Hvolby, Child- and Adolescent Psychiatry, Esbjerg, Psychiatry in the Region of Southern Denmark

OP_704 Oversættelse, kulturel tilpasning og validering af australsk spørgeskema til måling af ældre patienters holdninger til deprescribing
Pharmacist, Carina Lundby Olesen, Hospital Pharmacy of Funen, Odense University Hospital

OP_703 Accuracy of PET/MRI in Diagnosis and Treatment Evaluation of Children and Adolescents with Inflammatory Bowel Disease
PhD student, Sina Dalby, HC Andersen Childrens Hospital, Odense University Hospital

OP_702 Højre og venstre testiklers volumina som prædiktorer for at kunne finde sædceller i testiklerne hos mænd med azoospermi
Professor, Consultant, Jens Fedder, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_701 Predictive value of in-vitro testing anti-cancer therapy sensitivity on tumoroids from patients with metastatic pancreatic cancer (TIP).
Consultant, Lars Henrik Jensen, Department of Oncology, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_700 Open dialogue about complementary alternative medicine integrated in conventional oncology care
Clinical Nurse Specialist, Mette Stie, Department of Oncology, Hospital Lillebælt, Vejle

OP_699 A cohort assessment of gestational antidepressant exposure on long-term psychiatric outcomes
Associate Professor, Anton Pottegård, Clinical Pharmacology and Pharmacy, University of Southern Denmark

OP_698 Combined endomemetrial resection (TRCE) and Levonorgeastrel device treatment for heavy menstrual bleeding against only TRCE
Physician, Martin Rudnicki, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_697 På Forkant i Syd - Betydningen af pårørendes kompetencer i relation til ældres akutte hospitalsindlæggelser
PhD student, Eva Hoffmann, Department of Regional Health Research, University of Southern Denmark

OP_696 Lateral flow urine lipoarabionamanna assay for detecting active tuberculosis in HIV-positive adults - Updated Cochrane Review
Physician, Stephanie Bjerrum, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_694 Behandling af insomni med kugledyne - et randomiseret, kontrolleret forsøg
Physician, Peter Nørregaard Hansen, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_693 Ældrevelfærd og alkohol - en vanskelig cocktail
Professor, Søren Harnow Klausen, Department for the Study of Cultures, University of Southern Denmark

OP_692 eMindYourHeart - Internetbaseret behandling af depression og angst hos patienter med iskæmisk hjertesygdom
Professor, Susanne Schmidt Pedersen, Department of Psychology, University of Southern Denmark

OP_691 DEFIB-WOMEN study - Utilization of implantable cardioverter DEFIBrillator therapy in the treatment of heart disease: Clinical and psychological outcomes in WOMEN
Professor, Susanne Schmidt Pedersen, Department of Psychology, University of Southern Denmark

OP_690 Phase II trial of PD-L1 peptide vaccination as monotherapy in smoldering multiple myeloma
Project Manager, Henrik Rode Eshøj, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_689 Risk of revision for primary and secondary THA in patients with hip fractures
Physician, Dominika Elzbieta Butowska, Department of Orthopedic Surgery, Odense University Hospital

OP_688 Levevaner, sundhed og sygdom hos tvillinger med og uden migræne: en spørgeskema- og interviewundersøgelse & WOMAN undersøgelsen
Professor and consultant, David Gaist, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_687 The Danish Fracture Database: Completeness and validity
PhD student, Anders Bo Rønnegaard Hansen, Department of Orthopedic Surgery, Kolding Hospital

OP_686 NIRVANA - Navigated laser in branch Retinal Vein occlusion study
PhD student, Katrine Hartmund Frederiksen, Department of Eye Diseases, Odense University Hospital

OP_685 Betydning af graviditet, fødsel og barndom for helbred senere i livet: Et opfølgningsstudie af mødre og børn i kohorten 'Lev Sundt for To'
Professor, Ellen Aagaard Nøhr, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_684 FDG-PET/CT in cancer of unknown primary tumor (CUP)
Physician, Sara Elisabeth Wallenius, Department of Nuclear Medicine, Odense University Hospital

OP_683 The WOUND-Q: Phase 2 study
PhD student, Lotte Poulsen, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_682 NeoToc: Tocotrienol i kombination med neoadjuverende kemoterapi til kvinder med brystkræft
Physician, Troels Bechmann, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_681 Selvbestemmelse for patienter
Associate Professor, Søren Birkeland, Odense Patient data Explorative Network

OP_680 'A one size fits all' approach to implantable cardioverter defibrillator - do women derive the same benefits as men?
PhD student, Vivi Frydensberg, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_679 Selection of adjuvant chemotherapy for colon cancer patients - a prospective biomarker study
Consultant, Lars Henrik Jensen, Department of Oncology, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_675 AgeCare biobank
Professor, Consultant, Henrik Ditzel, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_674 Laserbehandling af Lichen Sclerosus et atroficus Vulvaklinikken Sygehus Lillebælt Kolding
Consultant, Sidsel Elisabeth Bøggild Ipsen, Department of Female Diseases and Births, Kolding Hospital

OP_673 ANGIOTENSIN-NEPRILYSIN INHIBITION IN DIASTOLIC DYSFUNCTION AFTER AMI - the ARNiAMI study
PhD student, Peter Hartmund Frederiksen, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_672 DIACAVAS - DIAbetic CArdioVAscular Screening and intervention trial
Consultant, Axel Diederichsen, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_670 LAPC-03: A Nordic phase II study
Professor, Per Pfeiffer, Deparment of Oncology, Odense University Hospital

OP_669 Projekt FAMKO - Brud med den negative sociale arv - Udsatte familiers bæredygtighed
Midwife, Lene Nygaard, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_668 AIT børn
Physician, Josefine Gradman, HC Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_667 Metagenome brystkræftprojekt (MGP)
Physician and Professor, Henrik Ditzel, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_664 Validation of SEFAS on Ankle Osteo-arthritis patients
Physician, Julie Ladeby Erichsen, Department of Orthopedic Surgery, Kolding Hospital

OP_663 Forældreskab og eksistens - kvalificering af kommunikation omkring eksistentielle forhold i den danske svangreomsorg
Lecturer, Christina Prinds, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_662 DACOACH - dataguidet sundhedscoaching
Post doc, Gitte Thybo Pihl, Research Unit for Health Research, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_660 Patientens perspektiv på kommunikation i sundhedsvæsenet
Physician, Else Dalsgaard Iversen, Department of Health Research, Vejle Hospital

OP_659 Kommunikative processor og beslutningstagning i forhold til patienter med fremskreden prostatakræft
PhD student, Mette Margrethe Løwe Netsey-Afedo, Urological Research Center, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_658 Uncertainty pilot study
PhD student, Trine A. Gregersen, Department of Health Research, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_657 Klinisk forsøg eller standard behandling? Et kvalitativt studie om shared decision making på onkologisk afdeling
PhD student, Trine A. Gregersen, Department of Health Research, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_656 Undersøgelse af en hælbensaflastende støvle i behandlingen af hælbensbrud - påvirkning på den fysiske aktivitet, livskvalitet og arbejdsdygtighed - et randomiseret og kontrolleret studie
Physician, Lasse Pedersen, Department of Orthopeadic Surgery, Odense University Hospital

OP_655 ProBioM - Developing a multivariable diagnostic prediction model for prostate biopsy outcome using biomarkers and mpMRI as prediction variables in biopsy naïve men
Physician, Torben Brøchner Pedersen, Department of Urinary Tract Surgery, Odense University Hospital

OP_654 MUST - Muscle strain in multiple sclerosis patients measured by ultrasound speckle tracking
PhD student, Maria Thorning Christensen, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_653 Evaluering af behandlingsstrategien for ikke rumperet cerebrale aneurismer behandlet i 2014, 2015 & 2016 på alle fire neurokirurgiske afdelinger i Danmark
Physician, Sune Munthe, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_652 DRAIN-TIME - 24 or 48 hours closed passive subdural drainage after burr hole evacuation of chronic subdural hematoma? A national randomised controlled study
Professor and consultant, Frantz Rom Poulsen, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_651 Sammen om valg - et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient
Project manager, Karina Olling, Shared decision making, Lillebaelt Hospital

OP_649 The diagnostic and prognostic value of three quantitative clinical tests in patients with Lumbar Disc Herniation
PhD student, Johanne Brinch Larsen, Spinal Center Middelfart, Region of Southern Denmark

OP_647 Influence of post discharge nutrition on growth, allergy and development in childhood among very preterm born infants
Consultant, Gitte Zachariassen, H.C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_646 The impact of antibiotic stewardship on the use of antibiotics in hospitals
Professor and Consultant, Annmarie Lassen, Department of Emergency Medicine, Odense University Hospital

OP_645 Antibiotikaresistens i danske akutafdelinger
Consultant, Christian Backer Mogensen, Department of Regional Health Research, University of Southern Denmark

OP_644 Teledermoskopi i almen praksis i Region Syddanmark
Consultant, Tine Vestergaard, Department of Dermatology, Odense University Hospital

OP_643 A randomized, double-blind, placebo-controlled study to determine the safety, tolerability and immunological effects of BM41 compared to placebo and to treatment with standard subcutaneous immunotherapy (as open comparator) in patients with moderate to severe allergic rhinitis/ rhino-conjunctivitis caused by birch pollen
Professor and Consultant, Carsten Bindslev-Jensen, Department of Dermatology and Allergy, Odense University Hospital

OP_642 Epidemiologisk undersøgelse af helbredsforhold hos professionelle musikere med fokus på bevægeapparatssymptomer og relation til specifikke psykosociale forhold og livsstilsfaktorer
Physician, Helene Martina Paarup, Department of Clinical Immunology, Odense University Hospital

OP_641 Psychiatric Live Animotion Intervention
Psychology student, Nadia Rønn Nørgaard, Child- and Adolescent Psychiatry, Psychiatry in the Region of Southern Denmark

OP_640 Uddannelse, læring og kompetencevurdering i klinisk lungeultralydsskanning
PhD student, Pia Iben Pietsersen, Department of Respiratory Medicine, Odense University Hospital

OP_639 Coaching af unge med dårlig reguleret diabetes. Et randomiseret kontrolleret studie
PhD student, Jane Valentin Thomsen, Department of Paediatrics, Kolding Hospital

OP_638 Diagnostic delay of Common Varible Immunodeficiency in adults and opportunities for earlier diagnosis and treatment ind Denmark
Undergraduate student, Frederik Veitland Antonsen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_637 Traditionelt sengebad versus engangsbad: Med fokus på patienternes perspektiv, at reducere mikrobiologisk reservoir og omkostningseffektivitet
PhD student, Pia Lysdal Veje, Kong Christian X's Gigthospital, Gråsten

OP_636 Effekten af Ludomanibehandling
Phychologist, Jakob Linnet, Department of Occupational and Environmental Medicines, Odense University Hospital

OP_634 Intracorporeal anastomosis in right hemicolectomy for colon caShort term outcomes with the DaVinci Xi robot
Consultant, Hans Rahr, Deparment of Organ- and Plastic surgery, Vejle Hospital

OP_633 Organisationstræning for børn med ADHD
Lecturer, Aida Bikic, Department of Child- and Adolescent Psychiatry, Aabenraa Hospital

OP_632 Tryghedscirklen - Tilknytningsbaseret forældretræning
Lecturer, Aida Bikic, Department of Child- and Adolescent Psychiatry, Aabenraa Hospital

OP_631 Sammenhængende rehabilitering på tværs af sektorer - en etnografisk analyse
Professor, Jette Primdahl, University of Southern Denmark

OP_630 The Seroma Project - What effect does the use of incisional NPWT-therapy have on the sixe of serom formation - a randomised trial of breast cancer patients treated with mastectomy
Physician, Anne Kristine Larsen, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_628 Risk of arterial calcification by conventional vitamin K antagonist treatment
consultant, Axel Diederichsen, Department of Cardiology

OP_627 Plasmakoncentration af erlotinib og cellefrit DNA som markører for bivirkninger og effekt af erlotinib til galdegangs- og lungecancer
Consultant, Lars Henrik Jensen, Department of Oncology, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_625 Surfactant Protein D (SP-D) og Mikrofibril-Associeret Protein 4 (MFAP4) som mulige biomarkører for astmatisk bronkitis og astma bronkiale hos børn
PhD student, Helene Marlies Rasmussen, HC Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_623 FIPaC - Udvikling og test af FIPaC - et koncept til styrkelse af den patient-centrerede kommunikation
Professor, Jette Ammentorp, Dapartment of Health Research, Vejle Hospital

OP_622 Brystrekonstruktion og patientinddragelse - fælles beslutninger i rekonstruktiv brystkirurgi
Consultant, Bekka Christensen, Department of Organ Surgery

OP_619 The potential role of infectious agents in ovarian carcinogenesis
PhD student, Kasper Hjort Ingerslev, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_618 GRAF-projektet - Graviditetsforløb af flerflodsfødsler
Consultant, Erling Andreasen, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_616 Identifikation af risikopatienter med nyt monitoreringssystem
Professor, Annmarie Lassen, Emergency Department, Odense University Hospital

OP_615 Readmission rate and quality of life among elderly patients who are acutely admitted and receive homecare
PhD student, Mette Elkær, Emergency Department, Aabenraa Hospital

OP_614 Prævalensen af alkoholforbrug før og under graviditeten og dets association med risikoen for negative graviditetsudfald
PhD student, Louise Katrine Kjær Weile, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_613 Støt 'op' om kvinders valg af behandling ved nedsynkning af underlivet - udvikling og afprøvning af et beslutningsstøtteværktøj
PhD student, Mette Hulbaek, Department of Gynaecology, Aabenraa Hospital

OP_612 End-of-Life anticancer treatment
Post doc, PhD, Thea Otto Mattsson, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_610 Patient-reported flares in rheumatoid arthritis patients with low disease activity: a comprehensive clinical, biochemical and imaging characterization. The FLARA study
PhD student, Dorota Paulina Küttel, Institute of Regional Health Research, University of Southern Denmark

OP_609 NMSG#23/15 A prospective phase 2 study to assess the minimal residual disease after ixazomib plus lenalidomide plus dexamethasone (IRd) treatment for newly diagnosed transplant eligible multiple myeloma patients
Project Manager, Henrik Sunne Eshøj, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_608 Magnolia Study - Prolonged Protection from Bone Disease in Multiple Myeloma
Consultant, Thomas Lund, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_607 Non-invasive markers of retinal microvascular structure and metabolism in relation to functional, structural and biochimical arterial alterations in cardiovascular disease
Medical student, Sebastian Dinesen, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_606 Long-gap esophageal atresia Gross type C and D, a retrospective study of surgical management and post-operative complications in the Nordic countries
Student, Ann Christine Waarkjær, University of Southern Denmark, Odense

OP_605 Five-year cohort study ZOL446H2422 using health registries to compare safety of Aclasta® against oral bisphosphonates and untreated population controls
Professor, Bo Abrahamsen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_604 Undersøgelse af biomarkører i forbindelse med antihormonal og palbociclib (CDK 4/6 hæmmer) kombinationsbehandling ved hormonfølsom brystkræft
Professor, Consultant, Henrik Ditzel, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_602 På FORKANT - Belysning af de sundhedsprofessionelles vinkel for styrket tværsektoriel indsats omkring ældre borgere, der indlægges akut
PhD student, Maiken Hjuler Persson, Hospital of Southern Jutland

OP_601 HPV-test som opfølgning efter konisatio
Physician, Lærke Valsøe Bruhn, Department of Pathology, Hospital of Southern Jutland

OP_598 A prospective randomized double blinded placebo controlled clinical trial evaluating the combined effect of low-intensity extracorporeal shockwave therapy (LI-ESWT) and vacuum erectile device on peyronies disease
Professor and Consultant, Lars Lund, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_596 BoneProst - Kan knogle-biomarkører benyttes til diagnostik og monitorering af knoglemetastaser hos prostatakræftpatienter?
Associate professor, Kent Søe, Department of Clinical Cell biology, Vejle Hospital

OP_595 BoneBio - Kan behandling af øget knogleomsætning hos brystkræftpatienter med knoglemetastaser tilpasses den enkelte patient? Første skridt på vejen
Associate professor, Kent Søe, Department of Clinical Cell biology, Vejle Hospital

OP_594 Tetra-hydro-cannabinol, cannabinol og deres kombination til behandling af perifere neuropatiske smerter. En randomiseret, placebo-kontrolleret undersøgelse
PhD student, Kanita Zubcevic, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_593 Short-term side effects to palliative thoracic radiotherapy for non-small cell lung cancer patients and its impact on quality of life
Consultant, Olfred Hansen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_592 Can low-energy extracorporeal shockwave therapy (ESWT) prolong the survival of kidney allografts
Undergraduate, Ronja Niemann Lundrup, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_590 KIDSTAGE - Staging of Kidney Cancer using Dual Time PET/CT and other biomarkers
PhD student, Louise Geertsen, Department of Urinary Tract Surgery, Odense University Hospital

OP_589 How to prevent the metabolic syndrome in Danish forensic psychiatric patients
PhD student, Anne Louise Winkler Pedersen, Department of Psychiatry, Middelfart

OP_588 Dosing of NOACs in clinical practice
Physician, Maja Hellfritzsch Poulsen, Department of Clinical Pharmacology, Odense University Hospital

OP_587 MomIT - an Innovative IT intervention to maternal weight control
Projekt manager, Mette Maria Skjøth, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og Center for Sundhedsøkonomisk Forskning

OP_585 Kongenit Diafragmahernie Database
Physician, Ulla Lei Larsen, Department of Anesthesiology, Odense University Hospital

OP_584 Mortalitet, kardio-pulmonal morbiditet og livskvalitet hos børn med Kongenit diafragmahernie behandlet på børneintensiv afdeling, OUH i perioden 1998 - 2015
Physician, Ulla Lei Larsen, Department of Anesthesiology, Odense University Hospital

OP_583 Impact of red and processed meat and fibre intake on risk of chronic inflammatory diseases: a prospective cohort study on prognostic factors using the Danish 'Diet, Health and Cancer' cohort (PROCID-DHC)
Consultant and professor, Vibeke Andersen, Molecular Diagnostics & Clinical Research, Hospital of Southern Jutland, Aabenraa

OP_582 Audiometric Self-test at home - Clinical validation of user-operated app-based hearing test
Associate professor, Jesper Hvass Schmidt, Department of Audiology, Odense University Hospital

OP_581 Kirurgiske komplikationer til mastektomi, med eller uden primær rekonstruktion, og disses indflydelse på ventetiden til adjuverende behandling - en retrospektiv opgørelse på OUH
Consultant, Camilla Bille, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_579 Biomarkører og cellulært immunrespons ved enzalutamid-behandling af patienter med metastaserende kastrationsresistent prostatacancer (ENZ)
Physician, Ahmed H. Zedan, Department of Urology, Lillebaelt Hospital

OP_578 Biomarkører ved docetaxel behandling af patienter med metastaserende, symptomgivende, hormonrefraktær prostatacancer (HRPC)
Physician, Ahmed H. Zedan, Department of Urology, Lillebaelt Hospital

OP_577 Biomarkører ved abrirateron-behandling af patienter med metastaserende, kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)
Physician, Ahmed H. Zedan, Department of Urology, Lillebaelt Hospital

OP_576 PerPros, Personialzed management of prostate cancer-biobank
PhD student, Ahmed H. Zedan, Department of Urology, Lillebaelt Hospital

OP_575 Den kliniske betydning af microRNA ved prostatacancer.
PhD student, Ahmed H. Zedan, Department of Urology, Lillebaelt Hospital

OP_574 4RIBC
PhD student, Anne Øvrehus, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_573 Et PRO-redskab til patienter med hoftebrud- baseret på patient og pårørendeinddragelse i udviklings- og implementeringsprocessen
Postdoc, Charlotte Abrahamsen, Department of Orthopedic Surgery, Lillebaelt Hospital

OP_572 Bronkoskopisk lungecryobiopsi til udredning af interstitielle lungesygdomme
Associate Professor, Specialist Chief Consultant, MD, PhD, Jesper Rømhild Davidsen, Department of Respiratory Medicine, Odense University Hospital

OP_571 På forkant: De skrøbelige ældre borgeres perspektiver på sundhedsvæsenet
PhD student, Lilian Keene Boye, Department of Regional Health Research, University of Southern Denmark

OP_570 Natlinser til behandling af nærsynethed hos en gruppe danske børn
PhD student, Trine Møldrup Jakobsen, Department of eye diseases, Vejle Hospital

OP_569 Opgørelse af udkommet af kurativt anlagt strålebehandling af ikke-småcellet lungekræft ved onkologisk afdeling
Professor and Consultant, Olfred Hansen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_568 Effects of GLP-1 receptor agonist treatment on pulmonary function and quality of life in obese patients with chronic obstructive pulmonary disease
PhD student, Ayse Dudu A. Dogan, Deparment of Internal Medicine, Esbjerg Hospital

OP_567 Prediabetes and chest pain study - The impact of dysglycaemia on plaque burden and plaque morphology in coronary arteries in patients with suspecion of cardiac disease and referred for coronary CT angiography
Consultant, Kenneth Egstrup, Department of Internal Medicine, Odense University Hospital, Svendborg

OP_566 SYDBAK Syddansk Bakteriæmi Database
Professor, Court Pedersen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_565 The pharmacogenetic profile of patients diagnosed with porphyria cutanea tarda
PhD student, Anne L Christiansen, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_564 Dementia friendly hospital - improvements in treatment, care and approach across professions
Associate professor, Annemarie Toubøl, Nurse education, University College Lillebaelt

OP_563 Studying REorganisation of Emergency Departments (STREED)
Researcher, Søren Bie Bogh, Odense Patient data Explorative Network

OP_562 A study of fetal and infant survival/death in term and postterm pregnancies: Is risk associated with maternal smoking, age, BMI, parity and a history of caesarean section?
Midwife, Julie Anja Ribe Bagge, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_561 Myocardial infarction in patients with chronic kidney disease on emergency departments in the Region of Southern Denmark. Incidence and prevalence, rates of referrals to nephrologists, and a cut-off value corrected for CKD stages 3-4 for troponin
Physician, Jan Dominik Kampmann, Department of Medicine, Sønderborg Hospital

OP_558 Mental træning og fødsel - Kortisolprojektet
Midwife, Anette Werner, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hosptial

OP_557 Verbal Dyspraksi - Kendetegn, Udredning og Forekomst i Danmark.
Audiologoped, Trine Printz, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_555 Meal-induced thrombin generation in obese women and men before and after gastric bypass - a model of intentional weight loss
Research assistant, Line Espenhain Andersen, Clinical Biochemistry, Hospital of South-West Jutland

OP_554 Blend-A Pilotstudie
Project director, Anette Søgaard Nielsen, Research Unit of Psychiatry, Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_553 CATCH study - Prevention of CArdioToxic-related CHest pain in cancer patients treated with 5-fluorouracil
Consultant, Lars Henrik Jensen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_552 A comparison of Dexmedetomidine vs. placebo effect on sleep-quality in mechanical ventilated critical ill patients
Consultant, Jakob Oxlund, Department of Anaestesia, Esbjerg Hospital

OP_551 Prognostic significance of fatty liver disease in bariatric patients
MD, PhD, Postdoc researcher, Mette Munk Lauridsen, Department of Gastroenterology and hepatology, Hospital of South West Jutland, Esbjerg

OP_550 Kan måling af Parathyroideahormon inden for det første døgn reducere indlæggelsestiden for totalthyroidektomerede patienter?
Consultant and associate professor, Anders Rørbæk Madsen, Department of Ear-nose-throat Surgery, Odense University Hospital

OP_549 Straksadgang til scanningssvar i sundhed.dk: Et multimetodisk studie af kræftpatientens perspektiv
Radiographer, Christina Baun, Department of Nuclear medicine, Odense University Hospital

OP_548 Use of video consultations for patients with hematological diseases from the perspective of patients and healthcare professionals - A Danish qualitative study.
Project Nurse, Nina Primholdt Christensen, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_547 Risk of seizure in the patients with cerebral metastasis before and after neurosurgical intervention
Professor and consultant, Frantz Rom Poulsen, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_546 Improving mortality, function and quality of life in hip fracture patients
Physician, Bjarke Løvbjerg Viberg, Department of Orthopeadic Surgery, Lillebaelt Hospital, Kolding

OP_545 To eat is to practice - everyday challenges after head and neck cancer
Research assistant, Marianne Boll Kristensen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_544 Behandling og genindlæggelsesårsag ved ventrikel shunts - et retrospektivt studie
Professor and consultant, Frantz Rom Poulsen, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_543 Sammenligning af gliom resektionsgrad ved anvendelse af peroperativ 5-ALA eller Fluorescein
Professor and consultant, Frantz Rom Poulsen, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_542 Solomødre - Tryg start for 2
Midwife, Anette Werner, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hosptial

OP_541 Genetisk variation i Organisk kation transporter 1 (OCT1) og dennes betydning for morfins farmakokinetik
PhD student, Ida Robertsdottor Berglund Kuhlmann, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_540 Association between sound exposure and hearing problems in freelance non-classical musicians
Medical student, Agnete Torp Hoffmann-Petersen, Department of Otorhinolaryngology, Odense University Hospital

OP_539 Evaluation of Your Heart Forecast - A study among Danish general practitioners and patients in the blood pressure control program
PhD student, Anders Elkær Jensen, Research Unit of General Practice, IST, University of Southern Denmark

OP_538 Interpretation in Health Care - Challenges and solutions with language barriers
Research nurse, Dorthe Nielsen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_537 Intracerebral haemorrhage and use of drugs
Professor and consultant, David Gaist, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_536 Metabolic and molecular abnormalities in respons to insulin and exercise in obesity, type 2 diabetes
Physician, Maria Houborg Petersen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_535 Inhibition of inflammation for prevention of posttraumatic osteoarthritis after acute intraarticular fractures
Physician, That Minh Pham, Department of Orthopedics, Odense University Hospital

OP_534 Interval colorectal cancer among participants in Fecal Immunochemical Test (FIT) screening
Medical Student, Lasse Kaalby Møller, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_533 Patient involvement in evaluation of items from patient reported outcome measures - Study based on interviews of patients undergoing primary total hip arthroplasty
Medical Student, Camilla Holmenlund, Department of Orthopedic Surgery, Odense University Hospital

OP_532 The LiverScreen Project - Screening for liver fibrosis. A population-based study in European countries
Postdoc, Maja Thiele, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_531 Importance of left atrial size derived from cardiac CT - a DANCAVAS substudy
Physician, Maise Høigaard Fredgart, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_530 AVADEC - The Aortic Valve DECalcification trial: The effects of Menaquinone-7 supplementation in patients with aortic valves calcification
Consultant, Axel Diederichsen, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_529 NMSG#24/15 Phase 2 study carfilzomib + elotuzumab + dexamethasone for relapsed or progressed multiple myeloma patients after 1-3 prior treatment lines
Project leader, Henrik Sunne Eshøj, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_528 EGFR og EGFR-liganders rolle i brystkræft
PhD Student, Ina Mathilde Kjær, Department of Biochemistry and Immunology, Lillebaelt Hospital

OP_527 NUTRI-HAB - Which head and neck cancer patients should be offered posttreatment rehabilitation of nutrition impact symptoms?
Research assistant, Marianne Boll Kristensen, REHPA, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_526 Interactions between progressing pathology and health measurement scales in the domains of the International Classification and Function in progressive Multiple Sclerosis
PhD student, Ásta Theódórsdóttir, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_525 Intrakorporale anastomoser ved segmentære kolonresektioner: et prospektivt studie
Physician, Mark Bremholm Ellebæk, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_524 Brug af hjertestartere og frivillige førstehjælpere ved hjertestop uden for hospital
Physician, Laura Sarkisian Jangaard, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_523 Diabetes i Danmark: Monitorering af forekomst og behandling samt udviklingstendenser
Associate professor, Katrine Hass Rubin, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_522 Scabies Forskningsdatabase
Nurse, Bettina Trettin, Department of Dermatology, Odense University Hospital

OP_521 The Impact of age and comorbidity on effect of treatment, adverse effects and Quality of Life in Danish lung cancer patients receiving immunotherapy
PhD student, Birgitte Bjørnhart, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_520 Variation i aksonal nervefunktion og klinisk neurologisk funktion ved kronisk inflammatorisk demyeliniserede polyneuropati (CIDP) i relation til behandling med immunglobulin intravenøst (IVIG) og subkutant (SCIG)
Physician, Peter Nørregaard Hansen, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_519 Allergidatabase H.C. Andersens Børnehospital
Consultant, Josefine Gradman, HC Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_518 Gestatinal diabetes mellitus and future health
Midwife, Maria Hornstrup Christensen, Steno Diabetes Center, OUH

OP_517 Medicinsanering hos den ældre medicinske patient
Clinical Pharmacist, Anton Pottegård, Clinical Pharmacology and Pharmacy, University of Southern Denmark

OP_516 Pakkeforløb i kiropraktorpraksis og behandling af lumbal spinalstenose med Boot Camp Program
Senior researcher, Rikke Krüger Jensen, Nordic Institute of Chiropractic and Clinical Biomechanics (NIKKB), University of Southern Denmark

OP_515 Correlation between FDG-uptake and enzyme activity/expression in lung cancer and renal cell carcinoma
Physician, Sofie Bæk Christliep, Department of Nuclear Medicine, Odense University Hospital

OP_514 Evaluation of response to antiplatelet therapy using a score based on microRNA and platelet distribution width
Biochemist, PhD student, Helle Glud Binderup, Department of Biochemistry and Immunology, Kolding Hospital

OP_513 CRAFT - Alternatives to nagging, pleading, and threatening: A study on strategies to get loved ones to seek treatment for alcohol dependence
Associate professor, Anette Søgaard Nielsen, Research Unit of Psychiatry, Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_511 STACY - Stroke And Cytokines
Associate professor, Kate Lykke Lambertsen, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_510 Inter- og intraindividuelle variationer i metformins farmakokinetik - betydning af gener og lægemiddelinteraktioner
PhD Student, Ida Robertsdottor Berglund Kuhlmann, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_509 MESTARretro - Molecular Evaluation in Metastatic Breast Cancer: A Clinical Study of Accuracy and Response Assessment - A retrospective study of the clinical impact of the PERSIST criteria
Physician, Marianne Vogsen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_508 DANGER-emesis
Physician, Christina H Bruvik Ruhlmann, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_507 Gluten sensitivity and the gut microbiome in a population perspective
PhD student, Cæcilie Crawley, Hans Christian Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_506 Development of a needs assessment instrument for post-diagnostic support among family carers in families with dementia
PhD student, Trine Holt Clemmensen, University College Lillebaelt

OP_505 Kvalitetssikret metode til farmaceutisk genudlevering, ved manglende reitereret recepter, til kroniske patienter
Pharmaconomist, Anne Vejrum Nielsen, København Sønderbro Pharmacy, Copenhagen

OP_504 Afklaring af patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid
Associate professor, Hanne Irene Jensen, Department of Anestesiology, Vejle Hospital

OP_503 Do biomarker levels and their changes in adult haematological malignancy patients mainly reflect infectious episodes and what is their prognositic utility?
Epidemiologist, Kim Oren Gradel, Center for Clinical Epidemiology, Odense University Hospital

OP_502 Højresidig endocarditis: Et retrospektivt registerstudie på Odense Universitetshospital
Consultant and Professor, Isik Somuncu Johansen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_501 SCREENS - Immediate and long-term health risks of excessive screen-based media use
Associate professor, Anders Grøntved, Department for Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark

OP_500 Non-invasive structural and metabolic retinal markers of disease activity in non-proliferative diabetic retinopathy
Undergraduate student, Gwen Weisner, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_499 Adjuvant Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC) in resected high risk colon cancer patients. The PIPAC-OPC3 CC trial.
Physician, Martin Graversen, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_498 Effekt af kompressionsterapi på postoperativ hævelse og smerter, hos patienter med BMI ?30 kg/m2, efter indsættelse af total knæalloplastik et randomiseret kontrolleret pilotstudie.
Nurse, Linda Mie Røhmer Christensen, Center for Planned Orthopedic Surgery, Næstved Hospital

OP_497 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) infektioner efter BCG-blæreskylning hos patienter med blærekræft
Medical student, Emilie Stavnsbjerg Larsen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_495 Bone mass, bone structure and bone quality in children with Type 1 Diabetes Mellitus
Medical student, Gitte Bjerg Fuusager, Hans Christian Andersen's Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_493 Dansk validering af fibromyalgikriterier i en kohorte af kroniske smertepatienter
Consultant, Karin Bruun Plesner, Department of Anesthesiology, Odense University Hospital

OP_491 Effekten af kølehandsker og -sokker på kemoterapi-induceret neuropati
Physician, Jeanette Dupont Jensen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_490 One-stage versus two-stage revison ved inficeret knæalloplastik - et randomiseret studie
Physician, Martin Lindberg-Larsen, Department of Orthopedic Surgery, Odense University Hospital

OP_489 Reduktion af forventede postoperative følger og komplikationer med impulsiv kompression af fodens vene kompleks hos patienter med insitu bypass for kronisk ben iskæmi
Physician, Tenna Kure Klit, Department of Vascular Surgery, Lillebaelt Hospital

OP_488 RCT pilot-studie: Fysioterapi til indlagte patienter med svær anorexia nervosa: et feasibility studie
Physiotherapist, cand.stud.phys., Susan Demant Carlsson, University of Southern Denmark

OP_487 Hofteluksation efter primær Total Hofte Alloplastik - Incidens og patientrapporteret outcome
PhD student, Lars Lykke Hermansen, Department of Orthopaedics, Hospital of South West Jutland

OP_486 Brug af frivilige førstehjælpere ved hjertestop uden for hospital: Et klinisk, randomiseret studie
Physician, Laura Sarkisian Jangaard, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_485 Behandling af postmastektomi smertesyndrom med fedttransplantation: En dobbeltblændet placebo-kontrolleret randomiseret undersøgelse
Physician, Martin Sollie, Department of Plastic Surgery, University Hospital Odense

OP_484 Genetisk karakterisering af B-celle maligniteter
Professor, Charlotte Guldborg Nyvold, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_483 Neurobiological effects of work-related adjustment disorder
PhD student, Saga Steinmann Madsen, Department of Nuclear Medicine, Odense University Hospital

OP_482 Valg eller fravalg af CA125 blodprøver ved opfølgning af patienter med æggestokkræft. Udvikling af et beslutningsstøtteværktøj
Physician, Anette Stolberg Kargo, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_481 KRd consolidation in myeloma patients with a positive PET-CT after standard first line treatment. A phase II study
Project manager, Henrik Sunne Eshøj, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_480 ProCaRe Prostate Cancer Rehabilitation Prehabilitation and early Rehabilitation in Prostate Cancer Patients - a randomised study
Research nurse, Karin Brochstedt Dieperink, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_479 Long-term effects of colerectal cancer screening
Professor, Gunnar Baatrup, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_477 Predictive value of in-vitro testing anti-cancer therapy sensitivity on tumorspheres from patients with metastatic colorectal cancer
Consultant, Lars Henrik Jensen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_475 SIPHON - Screening at-risk populations for hepatic fibrosis with non-invasive methods
PhD student, Maria Kjærgaard, Department of Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_474 Generiske navne på lægemiddelpakninger - Konsekvensen for anvendelse af generiske lægemidler
Physician, Morten Andersen, Research Unit of General Practice, University of Southern Denmark

OP_473 MESTAR - Molecular Evaluation in Metastatic Breast Cancer: A Clinical Study of Accuracy and Response Assessment
PhD Student, Marianne Vogsen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_472 Undersøgelse af de molekylære aspekter af blodtryksreguleringen og elektrolyttransport i den humane nyre
Professor and Consultant, Lars Lund, Department of Urological Surgery, Odense University Hospital

OP_468 Kan telefonkontakt mellem geriater, klinisk farmaceut og praktiserende læge omrking medicingennemgang på hospital forbedre medicineringen af den ældre patient? Et feasibility-studie
Research assistant, Trine Graabæk Hansen, Hospital Pharmacy Funen

OP_467 Progressiv tung skulderstyrketræning vs. 'Aktiv følgen' til patienter med Generaliseret Led hypermobilitet og skuldersmerter - Et randomiseret, kontrolleret forsøg
PhD student, Behnam Liaghat, Musculosceletal Function and Physiotherapy, University of Southern Denmark

OP_466 Long-term Antiarrhythmic drug treatment of atrial fibrillation at Odense University Hospital
Medical student, Andrea Enerstad Bolle, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_465 Filaggrin expression and immuno-pathomechanisms in eczema and asthma
Physician, Millie Basu, Research Unit of Pediatrics, Odense University Hospital

OP_464 Vitamin K status in the background population and in diabetics
Chemist, Ida Bøgh Andersen, Department of Immunology and Biochemistry KIBA, Lillebaelt Hospital

OP_463 Lonsurf - RII
Professor, Per Pfeiffer, Deparment of Oncology, Odense University Hospital

OP_462 Bovine Colostrum to Fortity Human Milk for Preterm Infants
Consultant, Gitte Zachariassen, H.C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_461 The prognostic importance of systolic blood pressure in patients with verified myocardial injury
Medical Student, Sara Nørgaard Søgaard, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_460 Thumb Arthroplasty Register Study
Physician, Jens Christian Werlinrud, Department of Orthopedic Surgery, Odense University Hospital

OP_459 Antibody repertoires and rearrangement mechanisms elucidated through next generation sequencing
Professor, Torben Barington, OPEN - Odense Patient data Explorative Network

OP_458 Imminent Osteoporotic Fracture risk - Epidemiological study of short term risk of osteoporotic fractures
Professor, Bo Abrahamsen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_457 Faglig rådgivning om medicin ved udskrivelse
Pharmaconomist, Julia Filipsen, Hospital Pharmacy of Funen, Odense University Hospital

OP_454 GLA:D® Ryg
Associate Professor, Alice Kongsted, Nordic Institute of Chiropractic and Clinical Biomechanics (NIKKB)

OP_453 Obstetric and Neonatal Outcomes in Systemic Lupus Erythematosus: A population-based register study
Undergraduate, Line Strand Andersen, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_452 Experiences with patient involvement among health care professionals
Professor, Susanne Schmidt Pedersen, Department of Psychology, University of Southern Denmark

OP_451 The Momentum Trial Sharing decisions in mental health treatment: The efficacy of using electronic self-monitoring and preparing for treatment consultations by using a smartphone-based decision aid to support shared
Senior researcher, Lisa Korsbek Christensen, Center of Competence for rehabilitation and recovery, Psychiatry in the Capital Region

OP_450 Ligament rekonstruktion interpositions artroplastik efter Weilby versus simpel trapeziectomi til behandling af slidgigt i tommelfingerens rodled. Et dobbeltblindet, randomiseret klinisk studie
Associate professor, Carsten Jensen, Department of Orthopaedic Surgery, Odense University Hospital

OP_449 Optimering af indlæggelsesforløbet for patienter med lår- og underbens amputationer
Associate professor, Carsten Jensen, Department of Orthopaedic Surgery, Odense University Hospital

OP_448 Neurobiology of autism spectrum disorders revealed by in vivo PET
PhD student, Lotte Bo Petersen, Department of Psychiatry, Odense University Hospital

OP_447 The Individually-Marked PanrEtinal laser phoTocoagUlation for proliferative diabetic retinopathy Study: IMPETUS 2018 - TREAT
PhD Student, Anna Stage Vergmann, Department of Ophthalmology

OP_446 Development of anti-reflux surgery and course of illness leading to reoperation in a nationwide population-based cohort
PhD student, Jonas Sanberg Jensen, Department of Surgery, Kolding Hospital

OP_445 Treatment of newly diagnosed gastroesophageal reflux disease in a national population-based cohort
PhD student, Jonas Sanberg Jensen, Department of Surgery, Kolding Hospital

OP_444 Instrumented vs. non instrumented posterolateral spinal fusion, in patients with spinal stenosis and degenerative listhesis
PhD student, Andreas Duch Kiilerich, Centre for Spinal Surgery and research, Sygehus Lillebaelt

OP_443 Prenatal exposure to alcohol and attention deficit hyperactivity disorders and school performance in childhood. A long-term follow-up study
PhD student, Louise Katrine Kjær Weile, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_442 Direct to implant extracellular matrix hammock based pre- or retropectoral breast reconstruction
Physician, Diana Lydia Dyrberg, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_441 The Heart Valve Clinic Study
PhD student, Britt Borregaard, Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Surgery, Odense University Hospital

OP_440 MRI of Kidney Tumors
Medical student, Janni Lynggård Bo Madsen, Department of Radiology, Odense University Hospital

OP_439 Disease control in pediatric and adolescent patients with inflammatory bowel
Clinical epidemiologist, Ken Lund, Centre for Clinical Epidimiology, Odense University Hospital

OP_438 Primær brystrekonstruktion med biologisk eller syntetisk matrix - en retrospektiv opgørelse af fordele og ulemper
Consultant, Camilla Bille, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_437 Salivary gland carcinoma in Denmark 1990-2015: A national study with focus on diagnostic imaging, surgical treatment of the neck and prognosis
PhD Student, Marie Westergaard-Nielsen, Department of Ear-Nose-Throat Diseases, Odense University Hospital

OP_436 The effect of a Measles Vaccination Campaign on General Morbidity and Mor-tality among Children aged 9-59 months in Rural Guinea-Bissau - a cluster randomized controlled trial (RECAMP)
PhD-student, Anshu Varma, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_434 Epidemiology of chronic haemolytic anaemia
MD, Dennis Lund Hansen, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_433 Variation in physiological uptake of DOTA-TATE and DOTA-NOC in the liver - and the impact on Krenning score and treatment planning
Physician, Karen Middelbo Buch-Olsen, Department of Nuclear Medicine, Odense University Hospital

OP_432 Reducing seroma following inguinal lymph node dissection with incisional negative pressure wound therapy: a randomized controlled open-labelled multicenter trial
PhD student, Mads Gustaf Jørgensen, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_430 Bedside monitoring of cerebral energy state during the peri-cardiac arrest period - Blood pressure targets in post resuscitation care
Staff specialist, Simon Mølstrøm, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Odense University Hospital

OP_429 The effectiveness of a nationwide school-based health initiative in promoting physical activity and preventing obesity in Danish public schools
Postdoc, Kristian Traberg Larsen, Department for Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark

OP_428 Retrospektiv opgørelse af myelomatose behandlingsforløb på Vejle Sygehus
Physician, Agoston Gyula Szabo, Department of Medical Diseases, Vejle Hospital

OP_426 Undersøgelse af leveren hos patienter med alfa1 antitrypsin mangel - et multicenterstudie
Postdoc, Linda Sevelsted Møller, Department of Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_425 MethylphenIdate for fatigue in haematological cancer. A randomized, double-blind, placebo-controlled, CROssover trial - the MICRO trial
Consultant, Henrik Frederiksen, Department of Hematology, Odense University Hospital

OP_423 Low-flow Low-gradient Aortic Stenosis - Diagnostic Usefullness of Ivabradine
Pre-graduate research student, Louise Linde, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_421 Cancer as risk factor for thromboembolic complications following urological procedures
Professor and Consultant, Lars Lund, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_420 Health related quality of life in patients with anorexia nervosa in Denmark (QOLAN-DK)
Physician, Laura Al-Dakhiel Winkler, Department of Psychiatry for Children and Adolescent

OP_419 Faktorer af betydning for behandling af perifer PsA med DMARD og biologisk medicin
Professor, Torkell Ellingsen, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_418 Bovine colostrum versus preterm formula as the first supplemental nutrition for very preterm infants, a randomized, controlled trial
Associated professor, Gitte Zachariassen, H.C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_417 Identificering af pseudorefraktære patienter hos patienter med pharmakoresistent epilepsi - et prospektiv interventionsstudiet
Consultant, Christoph Patrick Beier, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_415 Intimate partner violence during pregnancy, perinatal depression and impaired child growth in Tanzania: A cohort study
Pre-graduate research students, Frederikke Kjerulff Madsen & Christina Elise Holm-Larsen, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark

OP_414 Bone mineral density, microarchitecture, biomechanics and fracture risk in type 2 diabetes mellitus: The DiabOsteo Study
Post doc, Vikram Vinod Shanbhogue, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_413 GCP Evaluering af øre-EEG apparatet til registrering af hypoglykæmi-inducerede forandringer i EEGet i patienter med type 1 diabetes
professor, Henning Beck Nielsen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_412 Predictors of prolonged length of stay in patients treated with radical cystectomy: a Danish single center study
Clinical Pharmacist, Anton Pottegård, Clinical Pharmacology and Pharmacy, University of Southern Denmark

OP_411 Individual survivorship program for ovarian cancer patients based on PROM's and shared decision making - PROMova
Physician, Anette Stolberg Kargo, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_410 Projekt Collabri Flex - The effect of a Danish model for collaborative care for people with anxiety and depression in general practice
Research Consultant, Lene Falgaard Eplov, Mental Health Centre, Capitol Region of Denmark

OP_409 Langtidsfollow-up på recidivforekomst og komplikationer ved operationer af benigne spytkirteltumorer i Danmark
Professor, Christian Godballe, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_408 Individualized prediction of rupture risk of abdominal aortic aneurysms based upon clinical variables and aneurysmal morphology
Professor and Consultant, Jes Sanddal Lindholt, Department of cardiac, thoracic and vascular surgery, Odense University Hospital

OP_406 Den talesproglige udvikling hos børn med høretab på baggrund af database ved Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Project manager, Ulla Carl, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Center for Høretab, Fredericia

OP_405 Musculoskeletal pain and diseases in Danish patients with diabetes
pre-graduate student, Amalie Frost Stammerjohan, Department of Sports Science and Biomechanics, SDU

OP_404 Hepatitis B, C, HIV infection and liver stiffness among prisoners in Denmark
PhD student, Jacob Søholm, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_403 Long-term consequences of juvenile Graves' disease
Specialist registrar, Rikke Havgaard Kjær, H.C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_402 The risk of developing epilepsy due to primary brain tumors and benign meningiomas before and after neurosurgical treatment
Medical student, Katrine Tholstrup Bech, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_401 Applying long-term follow-up to improve patient selection in laparoscopic anti-reflux surgery
PhD-student, Jonas Sanberg Jensen, Department of Surgery, Kolding Hospital

OP_400 Esbjerg undersøgelsen - 50-65 åriges arbejde og helbred
Consultant, Gert Frank Thomsen, Department of Occupational and Environmental medicine

OP_399 The use of mobile phone interviews to obtain health information on children in Guinea-Bissau, West Africa: A validation study
Medical student, Elise Brenno Stjernholm, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark

OP_397 Kirurgi, behandling og rehabilitering ved mundhulekræft: Database til monitorering af indsats, kvalitet samt forskning
Professor, Jens Ahm Sørensen, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_396 Intraoperative low field MRI and transsphenoidal pituitary surgery
Professor, Frantz Rom Poulsen, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_394 Effekten af myoinositol vs. metformin på antropometriske værdier, glukose metabolisme, menstruationsmønster og livskvalitet ved polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
Consultant Gynaecologist, Pernille Ravn, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_393 Birth weight in Rural Guinea-Bissau. Does maternal BCG scarification affect birthweight?
Medical student, Alexander Dahl Stjernholm, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark

OP_391 DOBUSTRESS - Renal and cardiac effects of terlipressin and dobutamine in patients with chronic liver disease - a randomized trial
PhD-student, Mads Bastrup Israelsen, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_390 Immunization of immunosuppressed patients - Knowledge, practice and serological response
Physician, Lykke Larsen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_389 Risikofaktorer ved flåtoverførte infektioner
Consultant, Sigurdur Skarphedinsson, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_388 Kirurgisk behandling af komplekse perianal fistel - Retrospektiv kohorte studie
Physician, Karam Matlub Sørensen, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_387 The NEOLAR Trial - NEOadjuvant chemotherapy only compared with standard treatment for Locally Advanced Rectal cancer
Consultant, Lars Henrik Jensen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_386 Statin treatment and peripheral neuropathy - a cohort study
PhD-student, Toke de Koning Svendsen, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_384 Fra kontrol til opfølgning: Udarbejdelse, implementering og evaluering af et individualiseret opfølgningstilbud for kvinder med gynækologisk kræft- et randomiseret, kontrolleret studie
Postdoc, Stinne Holm Bergholdt, Department of Gynaecology and Obstetrics

OP_383 Stereological Quantification of Immune-Competent Cells in Biopsies from Painful Achilles Tendons of Psoriatic Arthritis Patients with Ultrasonic Verified Enthesitis
PhD student, Maja Skov Kragsnæs, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_380 Improved diagnosis and management of hereditary palmoplantar keratoderma and ichthyosis
Staff specialist, Rasmus Overgaard Bach, Department of Dermatology and Allergy Centre, Odense University Hospital

OP_379 Research Database and Biobank of rare genodermatoses
Professor, Anette Bygum, Department of Dermatology and Allergy Centre, Odense University Hospital

OP_378 Hyperhidrosis Database
Clinical nursing specialist, Julie Hansen, Department of Dermatology and Allergy Centre, Odense University Hospital

OP_377 Hyperhidrosis: a longitudinal study exploring patient-reported quality of life through derma-tology- and disease specific Quality of Life Instruments
Clinical nursing specialist, Julie Hansen, Department of Dermatology and Allergy Centre, Odense University Hospital

OP_376 The END-HEP study part one: Early detection of blood borne infections in people who seek treatment or advice for drug use under the age of 30
PhD-student, Anne Lindebo Holm Øvrehus, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_375 DIATAST - The Diabetes Patient Takes Responsibility
Consultant, Claus Bogh Juhl, Department of Medicine, Hospital of Southwest Denmark, Esbjerg

OP_374 Polymyalgia Rheumatica and Giant cell arteritis. Three challenges and consequences of the vasculitis process, osteoporosis and malignancy: A prospective cohort study protocol
Physician, Amir Emamifar, Department of Medicine, Odense University Hospital, Svendborg

OP_373 NACOS
PhD-student, Pernille Kempel Ellegaard, Research unit of Psychiatry, Region of Southern Denmark, Esbjerg

OP_372 Disease Specific Voice Assessment before and after Surgery for Benign Voice Fold Lesions
PhD-student, Trine Printz, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_369 Validation of a comorbidity index for use in obstetric patient in a national cohort
Postdoc, Mette Bliddal, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_368 The mDIARY study: Using smartphones for daily selfmonitoring of skilluse and outcome in borderline (BPD) patients
Psychologist, Stig Helweg-Jørgensen, Research Unit for Telepsychiatry and E-mental Health, University of Southern Denmark

OP_367 Central and Peripheral Nervous System changes as markers of Disease Progression in Multiple Sclerosis
PhD student, Sepehr Mamoei, Department of Neurology, Sønderborg Hospital

OP_366 Indocyanine Green enhanced Fluorescent Angiography
Staff specialist, Pernille Øhlenschläger Larsen, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_365 ONROCAD Incidence Analysis
Professor, Anders Green, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_364 Klinisk Forskningsdatabase - Udviklings-psykopatologi
Professor, Niels Bilenberg, Department of Child- and Adolescent Psychiatry, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_363 Patient reported outcomes in patients with spondyloarthritis treated with biological agents: A prospective cohort study from southern Denmark
PhD-student, Rikke Asmussen Andreasen, Department of Medicine, Section of Rheumatology, Odense University Hospital, Svendborg

OP_361 Liquid biopsy as a tool for detection of circulating tumor DNA in high grade serous ovarian carcinomas
Pregraduate research student, Christine Fribert Sørensen, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_360 Eliciting the wisdom of the crowd: Bone Health
R&D Nurse, Mette Kjer Kaltoft, Department of Medicine, Odense University Hospital, Svendborg

OP_356 Breastfeeding, breast milk components, cardiovascular health and growth in early childhood
Specialist registrar, Signe Bruun, H. C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_355 CIEDRI - Cardiovascular Implanted electronic device relatede infection
Physician, Thomas Olsen, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_354 Electrocardiographic findings and autoantibody profile in myositis
Associate Professor, Louise Pyndt Diederichsen, Department of Reumatology, Odense University Hospital

OP_353 Optimizing Colon Capsule Endoscopy in follow up program on patients with colorectal polyps as-sessing three booster procedures for motility enhancement
Professor, Gunnar Baatrup, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_352 Treatment of peritoneal carcinomatosis with Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy - PIPAC-2 trial
PhD-student, Martin Graversen, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_351 Effect of age on Paclitaxel exposure in patients with gynecological cancer
Postdoc, Trine Lembrecht Jørgensen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_349 Affection of the peripheral somatic- and autonomic nervous system in patients who have had Parkinson's disease for less than 5 years
Medical student, Thomas Agerbo Gaist, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_348 Intracerebral hemorrhage: Diagnosis code validity in two nationwide Danish registers
Physician, Stine Munk Hald, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_347 CARFI: Quality of life during observation or maintenance with carfilzomib and dexamethasone in patients with relapse multiple myeloma after high-dose melphalan with autologous stem cell support.
PhD-student, Lene Kongsgaard Nielsen, Haematological Research Unit, Odense University Hospital

OP_346 Familial Mediterranean Fever in Denmark: new insights into epidemiology and molecular mechanisms of pathogenesis
Biologist, Sussi Bagge Mortensen, Department of Clinical Immunology, Odense University Hospital

OP_344 Endophenotypification of patients with genetic generalized epilepsy (GGE) A population based study
Physician, Joanna Gesche, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_343 Non-invasive retinal makers of disease activity in patients with neovascular age-related macular de-generation (nAMD)
Medical student, Ditte Borup Jakobsen, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_341 Biomarkører ved kroniske smertetilstande - En undersøgelse af tegn på central neuroinflammation
Doctor, Morten Blichfeldt-Eckhardt, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Odense University Hospital

OP_339 Prognostic value of vitamin D metabolite levels for 10 year cardiovascular events and mortality in rheumatoid arthritis patients from the CIMESTRA study
Professor, Torkell Ellingsen, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_338 Bone turnover markers (BTMs) as predictors for treatment response
Pregraduate research students, Michael Schønemann Rand & Søren Bønløkke Pedersen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_337 InterWalk
Project manager, Jens Steen Nielsen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_336 Kutan lupus erythematosus - en regional startkohorte
Medical student, Martine Prütz Petersen, Department of Reumatology, Odense University Hospital

OP_335 Functional and Anatomical testing in intermediate risk chest pain patients with severe Coronary Calcium score (FACC)
Staff specialist, Kristian Altern Øvrehus, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_334 COMPASS - Chronic Patient in Several Setting
Researcher, Donna Lykke Wollf, Department of Internal Medicine, Hospital Sønderjylland

OP_332 BELIEVE studiet
Professor, Vibeke Andersen, Molecular Diagnostics & Clinical Research, Hospital of Southern Jutland, Aabenraa

OP_331 Variations of frailty, functional deficits, comorbidity and perceived rehabilitation needs in an older population with gastrointestinal cancer receiving chemotherapy
Physiotherapist and postdoctoral researcher, Eva Jespersen, Department of Rehabilitation, Odense University Hospital

OP_330 Dicloxacillin: Clinical relevance of drug-drug interactions by induction of drug metabolizing enzymes
Professor, Per Damkier, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_329 SafeCare
Development nurse, Maria Monberg Feenstra, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_328 Mental health perspective on children's double bereavement of parental divorce and parental death
PhD-student, Jette Marcussen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_327 Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR)
Consultant, Francois Baudier, Department of Heart, Lung and Vascular Surgery, Odense University Hospital

OP_326 AlcoChallenge: Alcohol Challenge on liver and gut measured by liver vein catheterization - a patho-physiological intervention trial
PhD-student, Mads Bastrup Israelsen, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_325 TAILOR - a randomized clinical trial
PhD student, Anne Emilie Stürup, Psychiatry, Region of Copenhagen

OP_324 Attitude to chemotherapy - a questionnaire-based study regarding attitude to chemotherapy among older and younger patients with gastrointestinal cancer
PhD-student, Stine Brændegaard Winther, Deparment of Oncology, Odense University Hospital

OP_323 Inhibition of aldosterone to reduce diffuse myocardial firbosis in preventing recurrent episodes of atrial fibrillation - the INSPIRE-AF trial
PhD-student, Dragana Rujic, Internal Medicine & Emergency Department, OUH Svendborg Hospital

OP_322 Lung ultrasound for assessment of chronic lung allograft dysfunction after lung transplantation
Associate Professor, Specialist Consultant, MD, PhD, Jesper Rømhild Davidsen, Department of Respiratory Medicine, Odense University Hospital

OP_320 Shiga toxin-producing Escherichia coli: Epidemiology, virulence and clinical characteristics
PhD-student, Rune Micha Pedersen, Deparment of Clinical Microbiology, Odense University Hospital

OP_319 GastroPæd: En børnekirurgisk forskningsdatabase
Professor, Steffen Husby, H.C. Andersens Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_318 Recurrence rates and survival in a Danish cohort with renal cell carcinoma (DaRenCa_s16)
Consultant, Nessn Htum Azawi, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_317 PARATHYKIR - Surgical treatment of diseases of the parathyroid glands
Professor, Christian Godballe, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_316 Vascular challenges in dialysis and renal transplantation
Consultant, Lene Langhoff Clausen, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_315 Advanced Lung Ultrasound for Assessment of Malignant Diseases in the Chest
Consultant, Christian Borbjerg Laursen, Department of Lung Medicine, Odense University Hospital

OP_313 Chronic right ventricle failure - an independent risk factor of circulatory failure in the course of valve repair/replacement in the aortic or mitral position?
Medical Specialist, Kasper Enevold Nielsen, Department of Anesthesiology, Odense University Hospital

OP_312 The Danish Chiropractic low back pain Cohort (ChiCo)
Associate Professor, Alice Kongsted, Nordic Institute of Chiropractic and Clinical Biomechanics (NIKKB)

OP_311 The use of PRO-CTCAE by patients receiving immunotherapy for the treatment of malignant melanoma in routine cancer care
PhD-student, Lærke Kjær Tolstrup, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_310 Preventing Coercion among psychiatric outpatients by Early Recognition Method
PhD-student, Kirsten Johansen Katballe, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_308 The use of chewing gum for xerostomia and hyposalivation after radiotherapy for oral and oropharyngeal tumors
PhD-student, Julie Killerup Kaae, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_307 NEXT - Center for Respiratory Diseases
Consultant, Ingrid Louise Titlestad, Department of Lung Medicine, Odense University Hospital

OP_306 Investigation of dose response relationships in the use of low dose naltrexone (LDN) for patients with fibromyalgia
Consultant, Karin Bruun Plesner, Department of Anesthesiology, Odense University Hospital

OP_303 Hip fracture in individuals under 60 years of age - A prospective multi-centre study of the epidemiology, treatment, outcome and patient satisfaction
Postdoc, Bjarke Løvbjerg Viberg, Department of Orthopeadic Surgery, Lillebaelt Hospital, Kolding

OP_302 Feasibility and Diagnostic Accuracy of Ultra Low dose Computed Tomography of the Chest
Clinical Associate Professor, Christian Borbjerg Laursen, Department of Respiratory Medicine, Odense University Hospital

OP_301 Health and disease in mothers and children studied in a life course perspective. A cohort study of 92,000 women and their children
Professor, Ellen Aagaard Nøhr, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_300 Etablering af kliniske og biologiske markører for diagnose og forløbsvurdering af patienter med idiopatisk intrakranial hypertension (IIH) - et prospektivt, populationsbaseret studie
Consultant, Dagmar Beier, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_299 CareforCOLON-100: Incomplete colonoscopy a comparison of colon capsule endoscopy and CT colonography
Biologist, Morten Kobæk Larsen, Department of Surgery, Odense University Hospital, Svendborg

OP_298 Cochlear Implantation at Odense University Hospital - Risks and advantages
Consultant, Christian Emil Faber, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_297 Baseline vitamin D metabolite levels as predictor of progression of cardiovascular and pulmonic comorbidity in newly diagnosed Rheumatoid Arthritis patients
PhD-student, Mette Herly, Department of Reumatology, Odense University Hospital

OP_296 Association of Polyfarmacy, Drug-drug Interactions, and Potential Inappropriate Medication on Tox-icity to Anti-Neoplastic Treatment
Postdoc, Trine Lembrecht Jørgensen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_295 A reduced-carbohydrate diet high in monounsaturated fats in type 2 diabetes: A six-month study of changes in metabolism, liver- and cardiovascular function (reduction)
Professor, Aleksander Krag, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_294 Quality of life in Danish multiple myeloma patients
PhD-student, Lene Kongsgaard Nielsen, Haematological Research Unit, Odense University Hospital

OP_293 Beta-2-agonist treatment of peripheral neuropathic pain
PhD-student, Mimmi Forsberg-Gillving, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_292 Coronary artery plaque burden in asymptomatic Danish men aged 65-74 years and the relationship to glycemic status. A Coronary CT-angiography study
PhD-student, Johanna Larsson, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_291 Motor skills in PreSchools
Associate Professor, Lise Hestbæk, Research Unit for Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark

OP_288 Hvordan kan patient- og patientens familie blive mere trygge i hjemsendelsesforløbet fra Afsnit U1 til eget hjem og få en oplevelse af kontrol over eget liv
Development nurse, Anni Nørregaard, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_287 Database for Urological procedures
Consultant, Nessn Htum Azawi, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_286 Odense HPN cohort
PhD-student, Sine Roelsgaard Obling, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_284 Hypothyroidism and Breast Cancer
Clinical Oncologist, Jeanette Dupont Jensen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_283 Clinical characteristics and patient-reported outcomes in patients with spondyloarthropathies
PhD-student, Rikke Asmussen Andreasen, Department of Medicine, Section of Rheumatology, Odense University Hospital, Svendborg

OP_282 Intussusception in children
Specialist registrar, Martin Kobborg, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_281 Temporary loop-ileostomy for restorative proctocolectomy with ileal pouch-anal anastomosis in pa-tients with colitis ulcerosa
Specialist registrar, Mark Bremholm Ellebæk, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_280 Long term results after Ileal Pouch-anal Anastomosis
Physician, Mie Dilling Kjær, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_278 Better Hearing Rehabilitation (BEAR)
Head of Research Department, Jesper Hvass Schmidt, Department of Audiology, Odense University Hospital

OP_277 Vulnerability in Life with Rheumatoid Arthritis. Patients' Perception of Illness, Treatment, Sexuality and Social Life
Development nurse, Laila Twisttmann Bay, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_276 Cardiogenic Shock complicating myocardial infarction during the last 10 years in Denmark - From epidemiology to advanced treatment
PhD-student, Ole Møller-Helgestad, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_274 The value of polyp size in colorectal cancer screening
Physician, Maria Magdalena Buijs, Department of Surgery, Odense University Hospital, Svendborg

OP_273 Rotator cuff disorder. A new approach to the management of impingement and rotator cuff lesion
Consultant, Lars Henrik Frich, Department of Orthopeadic Surgery, Odense University Hospital

OP_272 Virtual consultations for control and treatment of diabetes: a new, patient-driven approach for outpatient clinics
Postdoc, Claudia Cangemi, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_271 DNA Fragmentation: Effect on Pregnancy Rate
PhD-student, Anne Sofie Rex, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_268 MET-PET-study - A comparative study of Tc-99m- sestamibi SPECT/ldCT and C-11-L-Methionin PET/diagnostic CT and their ability to locate paratyroid adenomas preoperatively
Staff specialist, Sys Vestergaard, Department of Nuclear Medicine, Odense University Hospital

OP_266 Validation of cases of acute liver injury
Professor, Jesper Hallas, Department of Clinical Pharmacology, Odense University Hospital

OP_265 Early initiated individualized physical training in patients newly diagnosed with multiple myeloma patients. Effects on physical function, physical activity, quality of life, pain, and bone disease
PhD-student, Rikke Faebo Larsen, The Haematological Research Unit, Odense University Hospital

OP_264 Is sideeffects and treatment response to methotrexate associated to comorbidity in early rheumatoid arthritis?
Stud.Pharm, Kathrine Lykke Pedersen, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark

OP_263 Effect of intensive RE-nutrition on eating disorder psychopathology, cognitive functions, anxiety, depression, and cortisol level in Severe Anorexia Nervosa (RESAN)
Professor, René Klinkby Støving, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_262 Lung ultrasound to diagnostics and monitoring of acute complications in the postoperative recovery phase after lung transplantation
Associate Professor, Specialist Consultant, MD, PhD, Jesper Rømhild Davidsen, Department of Respiratory Medicine, Odense University Hospital

OP_261 Integrated Mental Health Care and Occupational Consultation Intervention to individuals on sick leave due to minor psychiatric illness
Research consultant, Lene Falgaard Eplov, Mental Health Centre, Capitol Region of Denmark

OP_259 Is primary anastomosis and open abdomen with VAC a viable treatment for peritonitis caused by intestinal perforation?
Specialist registrar, Rie Overgaard Jensen, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_257 Chronic non-malignant pain patients and opioid therapy in Denmark, predictors and demographics of long-term opioid therapy: a national register based cohort study - The NOMAC-PAIN study
Postdoc, Carrinna Hansen, Department of Neuroanesthesiology, Neurocenter, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet

OP_256 Circulating tumor DNA as a new tool for non-invasive assessment of tumor load and dissemination in upper gastrointestinal cancer patients
Research assistant, Kristina Magaard Koldby, Department of Human Genetics, Odense University Hospital

OP_255 Evaluation of the extent of loss of renal function and survival in diabetic patients operated for renal cell carcinoma
PhD-student, Sune Møller Jeppesen, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_254 A patient-centered intervention study to improve medical adherence in psoriasis patients treated with topical corticosteroid/calcipotriol preparations
PhD-student, Mathias Tiedemann Svendsen, Department of Dermatology and Allergy Centre, Odense University Hospital

OP_252 Atypical femoral fractures - A population-based study of risk factors and relationship to bisphosphonate exposure and discontinuation
Professor, Bo Abrahamsen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_250 A randomized investigation of side effects to FOLFOXIRI in combination with tocotrienol or placebo as first line treatment of metastatic colorectal cancer
Specialist registrar, Louise Raunkilde Larsen, Department of Oncology, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_249 The Liver Cohort
Physician, Bjørn Stæhr Madsen, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_247 Large spontaneous portosystemic shunts (SPSSs) in patients with liver cirrhosis. Clinical and radiological characteristics
Consultant, Annette Dam Fialla, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_245 Detection of subclinical atrial fibrillation in high-risk patients (above 65 years, hypertension, diabetes mellitus) using implantable loop recorder (DETECT-AF)
PhD-student, Tine Jensen Philippsen, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_244 Everyday violence: Under what conditions does occupational violence become harmful to mental health?
PhD-student, Jesper Pihl-Thingvad, Department of Occupational and Environmental Medicine, Odense University Hospital

OP_243 Patient Reported Outcome after Oncoplastic and Breast conserving Cancer Surgery
Consultant, Michael Rose, Department of Surgery, Section of Plastic Surgery, Hospital of Southwest Jutland

OP_242 Telemedical training in an everyday perspective for patients with severe COPD: a cross-sectoral study
PhD-student, Kathrine Rayce, Centre for Innovative Medical Technology (CIMT)

OP_241 NGAL-Study
Staff Specialist, Josefine Thomsen, Department of Anesthesiology, Odense University Hospital

OP_239 Gut And Liver axis in Healthy Population (GALA-HP)
Specialist registrar, Suganya Ganesalingam, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_237 Optic neuritis: Clinical, Immunological and experimental aspects. A translational research project in the Region of Southern Denmark
PhD-student, Kerstin Soelberg, Department of Neurology, Vejle Hospital

OP_236 Can an intensive rehabilitating program improve the quality of life after renal surgery?
Consultant, Nessn Htum Azawi, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_235 Can Fat Derived Stem Cells (SVF) be Used in the Treatment of Erectile Dys-function After Prostatectomy?
PhD-student, Martha Kirstine Haahr, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_233 Porphyria cutanea tarda: Relations to iron overload, metabolic and cardiovascular diseases
PhD-student, Anne Lindegaard Christiansen, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_232 Treatment of benign biliary stenoses with covered antimigrating self-expandable metal stents
Postdoc, Stig Borbjerg Laursen, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_231 Motherhood transition through an existential lens - meaning-making among Danish first time mothers
Postdoc, Christina Prinds, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_229 The prognostic impact provided by the tumour micro-environment in patients with colon cancer stage 2
PhD-student, Ann Christina Eriksen, Department of Clinical Pathology, Vejle Hospital

OP_228 Familial multiple sclerosis: A clinical genetic and epidemiological study of etiology and subtypes
PhD-student, Maria Steenhof, Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital

OP_227 Fibrocytes in early and longstanding Rheumatoid Arthritis
PhD-student, Søren Andreas Just, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_226 Invasive hemodynamic stress test in symptomatic and asymptomatic mitral regurgitation - HEMI
PhD-student, Rine Bakkestrøm, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_225 Standardization of the Phonetogram for Clinical and Research Purposes
PhD-student, Trine Printz, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_224 DanShock - Danish Cardiogenic Shock Trial
Consultant, Jacob Eifer Møller, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_221 Implementation and evaluation of PIPAC for the treatment of patients with peritoneal carcinomatosis
PhD-student, Martin Graversen, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_220 Cognitive, behavioral, neuroimaging and molecular correlates of the 15q11.2 rearrangements and clinical related CNVs
PhD-student, Aia Elise Jønch, Department of Clinical Gentics, Odense University Hospital

OP_219 BioTX - Immunological risk stratification and tailored immunosuppression by use of genomics, transcriptomics and proteomics in kidney transplant patients
Consultant, Helle Charlotte Thiesson, Department of Nephrology, Odense University Hospital

OP_218 Individualised tailored treatment of type 2 diabetic patients (Individuel Diabetesbehandling i Almen-praksis - IDA)
Project Manager, Jens Steen Nielsen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_216 Fecal Microbiome Transplantation in Patients with Peripheral Psoriat-ic Arthritis: A 6-months Randomized, Placebo-Controlled Trial - The FLORA trial
PhD-student, Maja Skov Kragsnæs, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_215 iNCREMENTAL - Increasing access to evidence based psychotherapy to improve mental health through the use of Internet interventions
PhD-student, Kim Mathiasen, The Research Unit for E-mental Health, University of Southern Denmark

OP_214 Crystalloid versus Colloid for Goal Directed Haemodynamic Optimization in Major Abdominal Cancer Surgery
Specialist Registrar, Rasmus Madsen, Department of Anesthesiology, Odense University Hospital

OP_212 Predicting the natural course of paediatric asthma - a longitudinal study investigating the signif-icance of novel prognostic markers
PhD-student, Benjamin Hoffmann-Petersen, H.C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_210 Prevalence of self-reported shoulder pain, level of shoulder function and quality of life in manual wheelchair users with spinal cord injuries
Postdoc, Camilla Marie Larsen, Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark

OP_208 The endometrial impact of myomectomy and embolization of uterine fibroids - a gene expression and secretomics study
PhD-student, Kamilla Kannegård Karlsen, Research Unit for Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_206 Lymphadenectomy in Urothelial Carcinoma in the renal pelvis and ureter
PhD-student, Nessn Htum Azawi, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_205 Colon Capsule Endoscopy of immunochemical fecal occult blood test (IFOBT) positive individuals in a national colorectal cancer screening program
PhD-student, Rasmus Krøijer, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_204 A RCT on early, integrated, specialized palliative rehabilitation for patients with newly diagnosed advanced cancer
PhD-student, Lise Nottelmann, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_202 Risk factors predisposing to a fall in BMD during drug holidays in patients previously treated with intravenous Zoledronic acid during drug holidays
Cand.med., Simone Dorthea Christoffersen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_199 Quantitative real time PCR of mRNA of genes after kidney transplantation
Professor, Martin Tepel, Department of Nephrology, Odense University Hospital

OP_198 The Intersectional Screening Program in the Municipal of Viborg: Cost-(effectiveness) of screening for diabetes, cardiovascular and pulmonary diseases
Professor, Jes Sanddal Lindholt, Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Odense University Hospital

OP_197 REHPA - The Research Database for Rehabilitation and Palliative Care for people with life- threatening diseases in Denmark
Professor, Ann-Dorthe Zwisler, Depmartment of Oncology, Odense University Hospital

OP_194 Diagnosis and management of chronic polyneuropathy
Professor, Søren Sindrup, Department of Neurology, Odense University Hospital

OP_193 Neoadjuvant chemotherapy versus standard treatment in patients with locally advanced colon cancer (NeoCol)
Professor, Anders Kristian Møller Jakobsen, Department of Oncology, Lillebaelt Hospital, Vejle

OP_192 EUREKA - Evaluation of ultrasonic role in patients with suspected extracranial and cranial giant cell arteritis
Consultant, Stavros Chrysidis, Department of Rheumatology, Hospital of Southwest Denmark, Esbjerg

OP_189 Identification of components in the gut microbiota with effects on inflammation in the gut
PhD-student, Lina Almind Knudsen, Molecular Diagnostics & Clinical Research, Hospital of Southern Jutland, Aabenraa

OP_188 Mastopexy with Autologous Augmentation in Women After Massive Weight Loss
Specialist registrar, Peder Ikander, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_187 Sentinel Node Mapping in Women with Cervical and Endometrial Cancer (SENTIREC)
PhD-student, Sara Elisabeth Sponholtz, The Research Unit for Gynecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_186 Safety and effect of bisphosphonates and other osteoporosis medications in relation to differences in clinical biochemical variables including renal function - Odense Bisphosphonate Safety Study
Professor, Bo Abrahamsen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_185 Effect of bovine colostrum on toxicity and inflammatory responses during chemotherapeutic treatment of childhood cancer
PhD-student, Mathias Rathe, H.C. Andersens Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_183 PTH and Vibration in Osteoporosis (PaVOS) Study
PhD-student, Ditte Beck Jepsen, Department of Geriatrics, Odense University Hospital

OP_182 NaviCan - Navigation and support to cancer patients: A randomized controlled study
Adjunct, Marianne Kirstine Thygesen, Department of Surgery, Odense University Hospital, Svendborg

OP_181 Early and late complications to anastomotic leakage after rectal cancer surgery
Specialist registrar, Mark Bremholm Ellebæk, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_180 ADDENDUM - Aflibercept anD navigateD vErsus coNvensional laser in Diabetic macUlar edeMa
PhD-student, Søren Leer Blindbæk, Department of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_177 Real-Time 2D Shear Wave Elastography To Diagnose Portal Hypertension And Predict Clinical Outcomes In Patients With Cirrhosis
Postdoc, Maja Thiele, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_176 Vectorborne infections in Denmark
PhD-student, Nanna Skaarup Andersen, Clinical Microbiology research unit, Odense University Hospital

OP_174 Low Energy Shockwave Therapy (LE-SWT): A novel treatment for chronic kidney disease
PhD-student, Sune Møller Jeppesen, Department of Urology, Odense University Hospital

OP_173 Connected to Care: Use of Mobile Short Message Services to Improve HPV Care
PhD-student, Ditte Søndergaard Linde, Institute of Clinical Research, Odense University Hospital

OP_172 Use of pathological samples to clarify the interplay of gastrointestinal infl. and colorectal cancer
PhD-student, Katrine Svenningsen, Research Department of Molecular Diagnostics and Clinical Research, Institute of Regional Health Research, Hospital of Southern Jutland

OP_171 Neonatal Homecare supported by telemedicine
PhD-student, Kristina Garne Holm, Research Unit, H. C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_170 Quality and research data base for specific bronchial and nasal challenge patients
Consultant, David Sherson, Department of Occupational and Environmental Medicine, Odense University Hospital

OP_169 GDT in Urgent Abdominal Surgery - A Randomized Clinical Trial (GAS-ART)
Physician, Anders Voldby, Department of Surgery, Holbaek Hospital

OP_168 Patient-reported experience and symptom measures on prophylactic use of Mepitel Film during post-operative breast irradiation
Clinical Nurse Specialist, Pia Krause Møller, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_167 The PAPPIR Study
Professor, Court Pedersen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_166 Laryngeal intraepithelial neoplasia (LIN): epidemiology, pre-operative assessment and markers of malignant transformation
Clinical Associate Professor, Camilla Slot Mehlum, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_165 Life after the Loss: a study on parents who loose a child during pregnancy or loose a newborn baby
Lecturer, Dorte Hvidjørn, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_164 Hirschsprungs Disease - full-thickness biopsy
Specialist registrar, Niels Bjørn, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_163 Patients with dementia admitted to somatic hospital wards - a focus on dementia care and the use of psychosocial methods in the caring for patients with dementia
PhD-student, Anders Møller Jensen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_161 National Experimental Therapy Partnership (NEXT) for dermatology
Professor, Anette Bygum, Department of Dermatology and Allergy Centre, Odense University Hospital

OP_160 The longterm effects of sialoendoscopy for diagnosis and treatment of obstructive disease in Denmark
Consultant, Peter Schousboe, Department of Otolaryngology, Vejle Hospital

OP_159 Ultra sonographic in the Emergency Department - A Randomized Controlled Multicenter Study
PhD-student, Minna Riishede, Research Unit Department A, Svendborg Hospital

OP_158 AnAnkle Trial: Peripheral nerve block vs. Spinal anaesthesia for ankle fracture surgery - implications on pain profile and quality of recovery
Clinical Assistant, Rune Sort, Department of anaesthesiology, Herlev Hospital

OP_156 The elder acute medical patient: clinical characteristics and feasibility of a hospital at home supported by technology
PhD-student, Anette Tanderup, Department of Geriatric Medicine, Odense University Hospital

OP_154 The effect of testosterone replacement in patients with hypogonadotroph hypogonadism due to opioid treatment for non-malignant disease
Consultant, Dorte Glintborg, Deparment of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_153 Whole gut microbiome sequencing in patients with anorexia nervosa
Professor, René Klinkby Støving, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_152 Coagulation in patients with atrial fibrillation, the effect of dabigatran
PhD-student, Pernille Just Vinholt, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_150 DANSAC: Danish Nausea Study in Advanced Cancer
Physician, Signe Ladegaard Harder, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_149 Onco-Geriatric Database - Geriatric assessment, intervention and treatment in cancer patients
Clinical Associate Professor, Lars-Erik Matzen, Department of Geriatric Medicine, Odense University Hospital

OP_147 Long-term non-specific effects of BCG and smallpox vaccinations
PhD-student, Andreas Rieckmann, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_146 Resource consumption and cost of gynecological cancer surgery in obese women
PhD-student, Malene Korsholm, Department of Gynecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_145 Anorectal abscesses and complex fistula-in-ano
Colorectal Surgeon, Karam Matlub Sørensen, Department of Surgical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_142 WW2 - Curative chemoradiation of low rectal cancer - A prospective multicenter observational study
Consultant, Lars Henrik Jensen, Department of Oncology, Vejle Hospital

OP_141 Significance of Geriatric Assessment for Optimal Treatment of Older Cancer Patients
PhD-student, Sambavy Nadaraja, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_139 Coronary plaque morphology and plaque progr. in patients w. newly diagnosed type-2 diabetes mellitus
PhD-student, Monija Mrgan, Department of Cardiology, Hospital of Southwest Denmark

OP_138 Delayed Breast Reconstruction with Skin Flap from the Back - A Randomized Clinical Trial
PhD-student, Mikkel Børsen-Koch, Department of Body Surgery, Odense University Hospital

OP_137 An interdisciplinary randomized controlled outpatient rehabilitation trial in primary glioma patient
PhD-student, Anders Hansen, Department of Rehabilitation, Odense University Hospital

OP_136 Clinical markers for assessment of disease activity and phenotyping in interstitial lung diseases
Associate Professor, Specialist Consultant, MD, PhD, Jesper Rømhild Davidsen, Department of Respiratory Medicine, Odense University Hospital

OP_135 Long-term outcome in patients with anorectal malformations
PhD-student, Thomas Bjørsum-Meyer, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_134 Evaluation of the non-specific effects of routine vaccines (BCG, DTP and Measles) on child survival in Northern Ghana
PhD-student, Paul Welaga, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_133 Morbus Hirschsprung
PhD-student, Nina Højer Hansen, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_132 Systemic lupus erythematosus in Southern Denmark
Consultant, Anne Voss, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_130 Performance of the Mitroflow bioprosthesis
Consultant, Jacob Eifer Møller, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_129 Aberrant urine protease activity for hypertension & graft survival in kidney transplant patients
PhD-student, Gitte Rye Hinrichs, Institute of Molecular Medicine, University of Southern Denmark

OP_128 Hereditær hæmorrhagisk Telangiektasi, HHT Mb Osler - Oversigts og opfølgningsstudie over danske patienter
Professor, Anette Kjeldsen, Department of Otolaryngology, Odense University Hospital

OP_127 Application of innovative technologies in skin ulcer treatment: 3D photooptical scanning
PhD-student, Line Bisgaard Jørgensen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_126 A personalized and interactive web-based health care innovation to AdvanCe the QualIty of life and caRE of patients with an implantable cardioverter defibrillator (ACQUIRE-ICD)
Professor, Susanne Schmidt Pedersen, Department of Psychology, University of Southern Denmark

OP_125 Investigation of exosomes as circulating and urinary markers of renal cancer
Physician, Anders Frey, Department of Urology, Esbjerg Hospital

OP_124 Validation of diagnosis codes in patients with inflammatory bowel disease (IBD)
Consultant and professor, Vibeke Andersen, Molecular Diagnostics & Clinical Research, Hospital of Southern Jutland, Aabenraa

OP_123 GLP-1 Agonist and Bone: Effects of Exenatide on Bone Metabolism (GAB-E)
Postdoc, Morten Frost Nielsen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_122 The Danish Cardiovascular Screening (DANCAVAS) Trial
Consultant, Axel Diederichsen, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_121 Validation of The Body-Q in Denmark - a new Patient-Reported Outcome Measure
PhD-student, Lotte Poulsen, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_120 Patient and Doctor's Partnership Cancer Study
PhD-student, Theis Bitz Trabjerg, Research Unit of General Practice, University of Southern Denmark

OP_118 Early Environmental Exposures and Risk of Celiac Disease. The Significance of Early Gut Colonization
PhD-student, Stine Dydensborg Sander, H. C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_117 Endometrial cancer and robotic surgery: Survival and quality of life
PhD-Student, Siv Lykke Jørgensen, Department of Gynecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_115 EMR randomized: Efficacy and safety of trans-anal resection of benign tumors with EMR/ESD vs. TEM
Clinical Associate Professor, Rozy Eckardt, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_114 Remote Ischemic Conditioning's effect on inflammation. Remodelling of extracellular matrix proteins
PhD-student, Line Elberg Godskesen, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_113 Perineal Tear Infection and Long-term Maternal Morbidity
PhD-student, Ditte Gommesen, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_111 Prenatal detection of anomalies and follow-up after diagnosis in the Region of Southern Denmark
PhD-student, Karina Hjort-Pedersen, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_108 Patient reported quality of life in lung cancer patients. The use of PROMs as performance indicators
PhD-fellow, Majken Munk Brønserud, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_106 NARLAL 2 - Novel Approach to Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer
Consultant, Olfred Hansen, Department of Oncology, Odense University Hospital

OP_104 NORDIC 9
Professor, Per Pfeiffer, Deparment of Oncology, Odense University Hospital

OP_103 Effect of physical training on weight loss and cardiovascular risk factors after gastric bypass
PhD-student, Lene Hymøller Mundbjerg, Department of Endocrinology, Hospital of Southwest Jutland

OP_102 Follow-up of children referred with precocious puberty in Southern Denmark in the period of 2005-2014
Consultant, Dorte Hansen, H.C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_100 Akut Medical Admission of Elderly Patients (over 75 years)
PhD-Student, Camilla Strøm, Department of Acute Care, Holbæk Hospital

OP_098 Cellular and molecular characterization of spinal fluid from patients with connective tissue disease patients and central nervous system disorders
Staff Specialist, Kjeld-Erik Byg, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_097 Low-intensity blood-flow restricted muscle exercise - patients with sporadic inclusion body myositis
Consultant, Louise Pyndt Diederichsen, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_095 The Home Life Intervention - everyday activities and quality of life in people with advanced cancer
Project manager, Åse Brandt, Research Initiative for Activity Studies and Occupational Therapy, University of Southern Denmark

OP_093 Can rheumatoid arthritis and cardiovascular co-morbidity be predicted in anti-CCP and/or IgM RF positive persons with arthralgia using PET/CT and clinical/metabolic variables (PETRACOR)
Professor, Torkell Ellingsen, Department of Reumatology, Odense University Hospital

OP_092 Development and implementation of a client-centered perspective - welfare technology for elderly
PhD-student, Stina Meyer Larsen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_091 Biobank with surplus serum from the Calmette Study in Kolding
Professor, Poul-Erik Lund Kofoed, Department of Pediatrics, Kolding Hospital

OP_090 Exposure to mercury among pregnant Danish women
Pre-graduate Student, Line Evald Kirk, Department of Environmental Medicine, Odense University Hospital

OP_089 ANCA associated vasculitis in Southern Denmark
Consultant, Helle Laustrup, Department of Rheumatology, Odense University Hospital

OP_087 The BIO-CAC study - DanRisk 5 year follow-up
PhD-student, Mette Hjortdal Sørensen, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_086 Cardiotoxicity in medical breast cancer treatment
PhD-student, Ann Bøcher Secher Banke, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_085 Evaluation of liver disease in patients receiving home parenteral nutrition
Consultant, Jens Kjeldsen, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_084 Loperamide vs. Placebo's Effect on Ileostomy Output: A Randomized Patient-Blinded Crossover Study
Consultant, Niels Qvist, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_083 Pneumococcal vaccination of rheumatoid arthritis patients in immunomodulatory therapy
PhD-student, Mai Nguyen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_081 Biomarkers for small airways in COPD
PhD-student, Anders Christiansen, Department of Respiratory Medicine, Odense University Hospital

OP_080 Anti-fibrotic and molecular aspects of rifaximin in alcoholic liver disease
Physician, Bjørn Stæhr Madsen, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_079 Assessment of polyethylene wear, migration and clinical outcome in total hip replacement
Professor, Søren Overgaard, Department of Orthopaedics, Odense University Hospital

OP_076 Schizophrenia for life - a registry and interview study among elderly with lifelong schizophrenia
MD, PhD-student, Maria Brink, Research Unit for Psychiatry, Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_075 Risk factors for death and other outcomes of hip fracture patients
Consultant, Henrik L. Jørgensen, Department of Clinical Biochemistry, Bispebjerg Hospital

OP_074 Fertility Biobank for Future Research
Professor and Consultant, Peter Humaidan, Fertility Center, Department of Obstetrics and Gynaecology, Odense University Hospital

OP_073 Assisted reproduction and the early luteal phase
PhD-student, Louise Svenstrup, Fertility Center, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_072 Biomarkers for diagnosing and monitoring inherited cardiac disease
Research Professor, Jens Mogensen, Department of Cardiology, Odense Univeristy Hospital

OP_071 Left Atrial Volume Index, impact on LV remodeling, LV function and functional capacity
PhD-student, Nicolaj Lyhne Christensen, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_070 AMFAST - Assessement of Myocardial Fibrosis
PhD-Student, Rasmus Carter-Storch, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_069 Best Nutritional Care in Cancer Patients
PhD-student, Sine Roelsgaard Obling, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_068 Diabetes Impact Study 2013
Professor, Anders Green, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_066 The ROSE study (Risk-Stratified Osteoporosis Strategy Evaluation)
Associate professor, Katrine Hass Rubin, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_065 Detection of individuals at risk of osteoporosis through registers
Associate Professor, Katrine Hass Rubin, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_063 The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST)
Associate Professor and Chief Physician, Steen Joop Bonnema, Department of Endocrionology, Odense University Hospital

OP_060 CanEpid - Cancer in Denmark: Epidemiological characteristics and prognosis
Professor, Anders Green, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_059 Organic dust in greenhouses - a health problem?
Clinical Associate Professor, Jesper Bælum, Department of Occupational and Environmental Medicine, Odense University Hospital

OP_058 Biomarkers in sepsis
Professor, Court Pedersen, Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital

OP_056 Characteriasation of Hepatocellular Carcinoma in Patients with Cirrhosis of the Liver...
Postdoc, Maja Thiele, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_054 Prevention of Postoperative Infections following Caesarean Section (PICO) in women with BMI>30
PhD-student, Nana Hyldig, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_053 Use of pathological samples to identify biological mechanisms of inflammatory bowel diseases (IBD)
Professor, Vibeke Andersen, Molecular Diagnostics & Clinical Research, Hospital of Southern Jutland, Aabenraa

OP_052 Can genetic markers predict the response of TNF inhibitor therapy
Professor, Vibeke Andersen, Molecular Diagnostics & Clinical Research, Hospital of Southern Jutland, Aabenraa

OP_051 Human Papillomavirus and Pregnancy
Staff specialist, Ulla Bonde van Zwol, Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_050 Different separation of blood, after subarachnoid haemorrhage, in liquor collected respectively ...
Physician, Peter Birkeland, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_049 RESCueH - CUE EXPOSURE - Regaining control over cue reactivity by integrative cue exposure
Professor, Bent Nielsen, Department of Phyciatry, Odense University Hospital

OP_048 RESCueH - SELF-MATCH - Patient self-matching in alcoholism treatment - A single-blind randomized ..
Head of Project Administration, Anette Søgaard Nielsen, Research Unit of Psychiatry, Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_047 RESCueH -ELDERLY - Motivational Enhancement Therapy and Community Reinforcement Approach...
Professor and Chief Consultant, Kjeld Andersen, Department of Psychiatry, Odense University Hospital

OP_046 RESCueH - RELAY MODEL for recruiting alcohol dependent patients in general hospitals
Professor, Bent Nielsen, Department of Phyciatry, Odense University Hospital

OP_044 Cerebral metabolism in community acquired severe meningitis
Professor and consultant, Frantz Rom Poulsen, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_041 Morbidity and mortality in polycystic ovary syndrome (PCOS)
Consultant, Dorte Glintborg, Deparment of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_040 Incidence of liver disease in persons with current or previous alcohol overconsumption
Postdoc, Maja Thiele, Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital

OP_037 RAV II - Risk factors for Asthma in Adults II - A follow-up on the RAV cohort
Clinical Associate Professor, Jesper Bælum, Department of Occupational and Environmental Medicine, Odense University Hospital

OP_034 Retinal detachment: A clinical, prospective study of patients undergoing surgery for retinal detach
PhD-student, Christina Døfler Poulsen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital

OP_033 THD or Open Pile Procedure - The TOPP trail
Staff specialist, Jesper Clausen Nielsen, Department of Surgery, Odense University Hospital, Svendborg

OP_032 ProCEDE Prospective evaluation of Celiac Disease Diagnosis
Professor, Steffen Husby, H.C. Andersens Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_031 Nurseled follow-up after total knee replacement - a randomized trial
Associate Professor, Kirsten Szøts, Research Unit of Nursing, Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark

OP_030 OPENTHYRO - Odense Patient data Explorative Network Thyroid Status and Register Outcomes
Senior Hospital Physician, Mads Nybo, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_029 Nordacool - Nordic database for newborn infants suffering from HIE treated with hypothermia
Consultant, Rikke Ruager, H.C. Andersens Children's Hospital, Odense University Hospital

OP_028 Importance of Genes and Risk Factor Interactions for Target Organ Damage in Hypertension HyperTOD
Professor, Michael Hecht Olesen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_027 The use of eHealth in communicating with patients about prenatal diagnosis - An intervention study
PhD-student, Mette Maria Skjøth, Research Unit for Gynaecology and Obstetrics, Odense University Hospital

OP_026 Antibiotic Prophylaxis and Intervention for Postpartum Infections following Caesarean Section
PhD-student, Nana Hyldig, Department of Plastic Surgery, Odense University Hospital

OP_025 The Danish EMR Registry - Endoscopical Mucosa Resection
Clinical Associate Professor, Rozy Eckardt, Department of Surgery, Odense University Hospital

OP_024 Caesarean delivery and risk of rheumatoid arthritis, DM, and coeliac disease among the off-spring
Professor, Vibeke Andersen, Molecular Diagnostics & Clinical Research, Hospital of Southern Jutland, Aabenraa

OP_023 PROTECCT-M - PROgnosis, TrEatment and Course of events of COPD and The use of bioMarkers
Professor, Frans Boch Waldorff, Research Unit of General Practice, Institute of Public Health, University of Southern Denmark

OP_022 Retrospective report and follow-up of adult patients with autoimmune diabetes
Research Assistant, Mette Wod, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_021 GEMINAKAR II - Sleep, work and their consequences for human metabolic disorders
Professor and Head of Institute, Kirsten Ohm Kyvik, Institute of Regional Health Services Research, University of Southern Denmark

OP_020 Diabetes mellitus, metabolic risk factors and autoimmunity in women with previous gestational DM
Clinical Associate Professor, Dorte Møller Jensen, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_019 Hereditary Angioedema (HAE) - Clinical and Biochemical Aspects
Professor, Anette Bygum, Department of Dermatology and Allergy Centre, Odense University Hospital

OP_018 Epidemiological, Clinical and Immunologic Aspects of Neuromyelitis Optica (NMO)
PhD-student, Nasrin Asgari, Institute of Regional Health Services Research, University of Southern Denmark

OP_017 Early Risk Stratification in Pediatric Type 1 Diabetes
Physician, Rebecca Broe, Research Unit of Ophthalmology, Odense University Hospital

OP_016 Family Focused Nursing for outpatients with heart failure, a randomized multicenter trial
Associate Professor, Birte Østergaard, Research Unit of Nursing, University of Southern Denmark

OP_014 TOPP ThOracoscopic treatment of Primary Pneumothorax - A National Prospective Randomised Trial
PhD-student, Winnie Hedevang Olesen, Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Odense University Hospital

OP_011 Chronic subdural hematoma - does ACE inhibitors decrease the risk of recurrence
Clinical Associate Professor, Frantz Rom Poulsen, Department of Neurosurgery, Odense University Hospital

OP_010 The Danish Risk Score Study
Consultant, Axel Diederichsen, Department of Cardiology, Odense University Hospital

OP_009 Odense Chest Pain Biobank
Clinical Professor, Hans Mickley, Department of Cardiology and Cardiovascular, Odense University Hospital

OP_007 Genetic Variants and Phenotypic Characteristics of Patients with T2DM
PhD-student, Lena Sønder Snogdal, Department of Endocrinology, Odense University Hospital

OP_006 Odense Arterie Biobank
Professor, Lars Melholt Rasmussen, Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital

OP_004 PLEACE - Pain, Lifequality and Economy After surgery for lungcanCEr
Professor, Peter Bjørn Licht, Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Odense University Hospital

OP_003 Odense Child Cohort - A project about children's health
Professor, PhD, MD, Tina Kold, H.C. Andersen Children's Hospital at Odense University Hospital, and Environmental Medicine, University of Southern Denmark.

OP_001 A clinical follow-up study related to the GA2LEN survey
Clinical Associate Professor, Jesper Bælum, Department of Occupational and Environmental Medicine, Odense University Hospital